Overeenkomstsjablonen - Salaristypen

Updated by Daniel Sjögren

Salaristypen zijn codes die Quinyx gebruikt om het aantal gewerkte uren naar het payrollsysteem te sturen, zodat het payrollsysteem begrijpt hoe de gewerkte uren betaald zullen worden.

In Quinyx is er een lange lijst met standaard salaristypen. Deze salaristypen zijn verbonden met verschillende instellingen in het overeenkomstsjabloon en worden automatisch gegenereerd als de instellingen correct zijn. U kunt de oorspronkelijke functie van het salaristype niet wijzigen; u kunt echter de naam aanpassen aan uw organisatie.

U kunt salaristypen vinden onder Accountinstellingen > Overeenkomsten. Klik op Salaristypen om de standaardlijst in Quinyx te bekijken.

U kunt kopiëren vanuit een bestaand sjabloon, of als u de naam van het sjabloon weet, kunt u de filter gebruiken om tijd te besparen.

U kunt ook inactieve salaristypen weergeven en ze opnieuw inschakelen.

Klik op het bewerkingspictogram om aanvullende informatie toe te voegen.

Algemene informatie

  • Salaristype en standaardcode: Salaristype dat wordt gebruikt in uw payrollsysteem en de standaardcode voor het salaristype in Quinyx
  • Aangepaste naam: Een beschrijvende naam voor het salaristype
  • Overdragen naar payroll: Dit vakje moet worden aangevinkt zodat het salaris type wordt opgenomen in het salarisbestand voor overdracht naar betaling. Om te voorkomen dat een bepaald salaris type te snel of gemakkelijk wordt goedgekeurd, kunt u aangeven dat het speciale goedkeuring vereist om naar payroll te worden overgedragen.
  • Handmatig toevoegen toestaan: Vink dit aan als het mogelijk moet zijn om het salaris type handmatig toe te voegen aan een tijdkaart.
  • Minimum: Voer een minimumwaarde in die op dagniveau moet worden gecreëerd. Als het salaris type automatisch wordt aangemaakt en de minimumwaarde niet wordt bereikt, wordt deze naar boven afgerond.
  • Maximum: Voer een maximumwaarde in die op dagniveau moet worden gecreëerd. Als het salaris type automatisch wordt aangemaakt en de maximumwaarde niet wordt bereikt, wordt deze naar beneden afgerond.
  • Goedkeuring vereist: U heeft de mogelijkheid om te kiezen of het salaris type automatisch moet worden goedgekeurd wanneer het wordt aangemaakt in de tijdkaart. Een niet-goedgekeurd salaris type genereert geen urenresultaat in de tijdkaart en creëert dus geen transactie naar het salarisbestand.
  • Uitgesloten salarissoort (van gegenereerd worden met huidig salaris): Sluit één of meerdere salarissoorten uit van gegenereerd worden op hetzelfde moment als degene die u aan het bewerken bent. Het salarissoort-ID wordt weergegeven naast de naam van het salarissoort.

Afgerond salarissoort

In de sectie Afgerond salarissoort kunt u instellen hoeveel minuten een werknemer voor aanvang van een dienst kan komen en hoeveel minuten na het einde van de dienst de werknemer kan uitklokken en dit afgerond kan worden naar het tijdstip van de dienst als dit binnen X (Maximaal 180) minuten van de geplande start en einde plaatsvindt.

Tijdtracker

Tijdtracker is een functie om uren en minuten of dagen bij te houden. Het kan worden gebruikt om vakantiebalansen, compensatieverlof of flexibele werktijden bij te houden, bijvoorbeeld. Werknemers kunnen hun balansen bekijken in de tijdkaart en de app. U kunt meerdere Tijdtrackers selecteren.

Salariskosten

Het configureren van salariskosten stelt u in staat om salariskosten te bekijken in Quinyx.

Vergeet niet altijd op Opslaan te klikken onderaan de sjabloon.


How did we do?