Overeenkomstsjablonen - Salaristypen

Updated 8 months ago by Leigh Hutchens

Salaristypen zijn codes die Quinyx gebruikt om het aantal gewerkte uren naar het salarissysteem te sturen. Het salarissysteem begrijpt dus hoe de gewerkte uren worden betaald.

In Quinyx is er een lange lijst met standaardsalarissen. Deze salarissoorten zijn gekoppeld aan verschillende instellingen in het overeenkomstsjabloon en worden automatisch gegenereerd als de instellingen correct zijn. U kunt de oorspronkelijke functie van het salaristype niet wijzigen, maar u kunt de naam aanpassen aan uw organisatie.

U vindt salaristypen onder Accountinstellingen> Overeenkomsten. Klik op Salaristypen om de standaardlijst in Quinyx te zien.

U kunt kopiëren van een reeds bestaande sjabloon, of als u de naam van de sjabloon kent, gebruik dan het filter om tijd te besparen:

U kunt ook inactieve salaristypes weergeven en weer inschakelen.

Klik op het bewerkingspictogram om extra informatie toe te voegen.

Algemene informatie

  • Salaristype en standaardcode : Salaristype dat wordt gebruikt in uw salarissysteem en de standaardcode voor het salarissoort in Quinyx
  • Aangepaste naam : een beschrijvende naam voor het salaristype
  • Overboeking naar loonlijst : Dit vakje moet worden aangevinkt voor de salarissoort die moet worden opgenomen in het salarisdossier voor overboeking naar loon. Om te voorkomen dat een bepaalde salaristype te snel of te gemakkelijk wordt goedgekeurd, kunt u aangeven dat er speciale goedkeuring nodig is om naar de loonlijst te worden overgebracht.
  • Handmatig toevoegen toestaan : Vink dit aan als het mogelijk moet zijn om de salaristype rechtstreeks in een tijdkaart toe te voegen.
  • Minimum : voer een minimumwaarde in die op dagniveau moet worden gecreëerd. Als de salarissoort automatisch wordt aangemaakt en de minimumwaarde niet wordt bereikt, wordt deze naar boven afgerond.
  • Maximum : voer een maximumwaarde in die op dagniveau moet worden gecreëerd. Als de salarissoort automatisch wordt aangemaakt en de maximale waarde niet wordt bereikt, wordt deze naar beneden afgerond.
  • Vereist goedkeuring : u heeft de mogelijkheid om te kiezen of de salaristype automatisch moet worden goedgekeurd wanneer deze wordt aangemaakt in de tijdkaart. Een niet-goedgekeurd salaristype genereert geen uitkomst van uren in de tijdkaart en creëert dus geen transactie naar het salarisdossier.
  • Uitgesloten salaristype (wordt niet gegenereerd met het huidige salaris) : sluit een of meer salaristypen uit zodat deze niet tegelijkertijd worden gegenereerd met degene die u aan het bewerken bent. Salaristype ID wordt weergegeven naast de naam van het salaristype.

Rond salaristype

In de sectie Salaristype rond kunt u instellen hoeveel minuten een werknemer mag komen voordat een dienst begint en hoeveel minuten na het einde van de dienst de werknemer na het einde van de dienst kan uitpraten en naar boven kan laten afronden op het tijdstip. van de dienst, als deze plaatsvindt binnen X (maximaal 180) minuten na het begin en einde van de dienstregelingen.

Tijdregistratie

Time Tracker is een functie om uren en minuten of dagen bij te houden. Het kan worden gebruikt voor het bijhouden van bijvoorbeeld vakantietegoed, vrije tijd of vrije tijd. Medewerkers kunnen hun saldo in de tijdkaart en de app volgen. U kunt meerdere Time Trackers selecteren.

Salariskosten

Door salariskosten in te stellen, kunt u de salariskosten in Neo bekijken.

Vergeet niet om altijd onder aan de sjabloon op Opslaan te klikken.


How did we do?