Mobiele en Globale Accountinstellingen

Updated 1 month ago by Leigh Hutchens

Geavanceerde instellingen stellen u in staat om uw Quinyx-configuratie beter te configureren en optimaliseren. Onder Accountinstellingen > Geavanceerde instellingen kunt u nu het volgende configureren:

Mobiele accountinstellingen

Mobiele accountinstellingen

Wat het doet

Vaardigheden in planning

Configureer of een gebruiker in de mobiele applicatie kan bepalen of ze alle beschikbare diensten zichtbaar willen maken voor hun werknemers, of dat ze alleen beschikbare diensten zichtbaar willen maken voor de gebruiker als ze over de juiste vaardigheden beschikken.

Externe site

Met deze functie kunt u een link instellen naar een externe website die wordt weergegeven in de Dashboard-weergave van de mobiele app als een banner.

Om een externe link te definiëren in de applicatie, moet 'Toon configuratie voor externe site op mobiel apparaat' ingeschakeld zijn in Quinyx backoffice.

Globale accountinstellingen

Globale accountinstellingen

Wat het doet

Oauth-tokeninstellingen

Standaard wordt een gebruiker in de mobiele apps automatisch uitgelogd als ze langer dan 30 dagen inactief zijn. Met de Oauth-tokeninstellingen, kunt u het aantal dagen configureren op basis van de behoeften van uw organisatie.

Let op dat dit niet van toepassing is als de gebruiker gebruikmaakt van single sign-on (SSO).

Uitgaande e-mailsender

Hiermee kan de gebruiker de standaard uitgaande e-mailsender definiëren voor communicatie, indien van toepassing. Bij het configureren hiervan kan een gebruiker ervoor kiezen om de standaard e-mail (no-reply@quinyx.com) te gebruiken of een aangepaste e-mail toe te voegen.

Verlopen werknemerverwijdering

Verwijdert automatisch werknemers na het geconfigureerde aantal dagen. De verwijdering is permanent en kan niet ongedaan worden gemaakt. U kunt deze instelling op twee manieren configureren:

  • Altijd behouden: De gegevens van verlopen werknemers worden voor altijd behouden
  • Tijdelijk behouden: De gegevens van verlopen werknemers worden verwijderd na een bepaald aantal dagen


How did we do?