Stoten toevoegen

Updated 4 months ago by Daniel Sjögren

Voeg een punch toe aan een dienst

U kunt stoten toevoegen in Quinyx door Toevoegen > Ponsen te selecteren in de planningsweergave:

Begin met het selecteren van medewerker en datum, daarna kun je de punch koppelen aan een dienst.

Verplichte velden zijn aangegeven met een asterisk *.

Snel toevoegen

Het "+"-teken dat verschijnt wanneer u over een specifieke datum zweeft, toont nu de om een stoot toe te voegen. Met deze functionaliteit kunt u snel stoten toevoegen in de planningsweergave.

Nu kun je een punch toevoegen.

Open stoot

U kunt ook een Open punch aanmaken. Als een medewerker bijvoorbeeld vergeten is in te punchen en een lopende dienst heeft, kunt u de punch toevoegen tijdens de lopende dienst zodat de werknemer kan punchen wanneer de dienst eindigt.

Wanneer een verschuivingstype wordt bijgewerkt met een kostenplaats en/of project, zal de bijwerking ook worden weerspiegeld in de ponsen vanaf het tijdstip waarop de bijwerking werd uitgevoerd. Dit geldt ook voor historische verschuivingen als die in het datumbereik zijn geselecteerd.

Een stoot toevoegen aan een taak

U kunt stoten koppelen aan taken.

Hoe:

 1. Klik in de planningsweergave op Toevoegen > Ponsen:
 1. Klik in het paneel Pons toevoegen op de medewerker voor wie je een pons wilt toevoegen.
 2. Kies de datum en tijd.
 3. Selecteer onder Ploegen de taak waaraan u de punch wilt toevoegen. Taken zijn ingesprongen in de vervolgkeuzelijst Ploegen:
 1. Stel alle andere parameters in die u aan de punch wilt koppelen, zoals het vereisen van een werknemer- en/of managerattest, kostenplaats, project, enz.
 1. Klik op Opslaan.
 2. Nu zal de stoot op de taak zichtbaar zijn in de planningsweergave:
Merk op dat je stoten kunt toevoegen aan individuele taken in die ploeg:

Splitsen van stoten op taken

Automatisch splitsen van punch door taken bij in-/uitponsen in mobiel

Als gebruiker met de overeenkomst ponsmethode "In- en uitponsen maar niet op pauzes" en "Splits op taken" aangevinkt in de mobiele punchflow-pagina in de overeenkomst, is het voor medewerkers mogelijk om één keer in de ochtend en één keer wanneer ze naar huis gaan, maar de punch-out zal een splitsing van de punch veroorzaken volgens de taken die tijdens de ploeg zijn gedefinieerd.

Automatische splitsing met afwijkingsrapportage

Voor alle medewerkers die een overeenkomst hebben met afwijkingsrapportage die is gekoppeld aan een dienst, heeft Quinyx de mogelijkheid om automatisch punch-on taken voor die diensten te splitsen.

De automatische splitsing moet de volgende instellingen hebben om correct te worden geactiveerd:

 • Geactiveerd via een verzoek aan Quinyx-ondersteuning
 • Instellingen -> Overeenkomstsjabloon -> Tijd -> Type tijdrapportage = Afwijkingsrapportage
 • Instellingen -> Overeenkomstsjabloon -> Tijd -> Ponsen op taken toestaan = niet aangevinkt ( belangrijk! )
 • Instellingen -> Overeenkomstsjabloon -> Tijd -> Bestaande stoot splitsen bij taaktoevoeging = aangevinkt
 • Instellingen -> Overeenkomstsjabloon -> Tijd -> Salarissen op taak genereren = aangevinkt
 • Instellingen -> Overeenkomstsjabloon -> Mobiele punchflow -> Ponsen op eerdere taken toestaan = niet aangevinkt
 • Instellingen -> Overeenkomstsjabloon -> Mobiele punchflow -> Pons op taken splitsen = aangevinkt

De automatiseringstaak zal het volgende doen:

Kijk 35 dagen terug in de tijd. Voorbeeld, vandaag is het 2021-01-31. Als het script zonder argumenten wordt uitgevoerd, is de begin-/eindperiode: 2020-12-27 - 2021-01-30. Dit wordt elke 4 uur gecontroleerd vanaf middernacht.

Handmatige splitsing van de webtoepassing op taken

Als je de volgende instellingen hebt:

 • Tijd > "In en uit ponsen zonder pauzes"
 • Tijd > "Sta ponsen op taken toe"
 • Mobiele punchflow > "Split punch op taken"

Als een medewerker moet werken, maar om de een of andere reden niet overdag kan in- en uitklokken, kan de manager dit doen in de webapplicatie:

 • Klik op punch ontbreekt onder de shift:

Ponsen worden toegevoegd op basis van de geplande tijd op de dienst en taken. Bijvoorbeeld:

 • 10:00-11:00 - Pons op moederploeg.
 • 11:00-14:00 - Pons op taak 1
 • 15:00-17:00 - Pons op taak 2
 • 17:00-19:00 - Punch op moederploeg

Splitsen van taken met Webpunch

De volgende functionaliteit kan worden gebruikt wanneer een medewerker is ingesteld om diensten in en uit te schakelen met behulp van Webpunch en geplande taken heeft. Deze functionaliteit werd aanvankelijk geïmplementeerd om de extra handmatige stappen te verminderen om individuele ponsen te maken voor elke pons die bij een taak hoort.

De bovengenoemde functionaliteit kan worden ingeschakeld met behulp van twee instellingen:

 • Overeenkomstsjabloon > Tijd > "In en uit ponsen geen pauzes"
 • Overeenkomstsjabloon > Mobiele punchflow > "Taken splitsen"
Houd er rekening mee dat wanneer een punch in en out met Webpunch automatisch moet worden verdeeld over geplande taken, het selectievakje "Punning op taken toestaan" in het overeenkomstsjabloon NIET mag worden aangevinkt.
Bekijk een korte video tutorial over stoten en getuigen hier!


How did we do?