Basisplanning filtergroepen en hun velden

Updated by Daniel Sjögren

Lees meer over het vinden en gebruiken van verschillende filters in het basisrooster hier.

Groeperingen van basisroosterfilters en hun velden

Wanneer u filters toepast op een basisrooster om aan te geven wat u wel/niet wilt zien, heeft u verschillende filtervelden waaruit u kunt kiezen. Hieronder vindt u de volledige lijst met filtervelden, bij welke filtergroepering elk veld hoort en een beschrijving van de regels die hierop van toepassing zijn.

Filtergroepering

Velden

Beschrijving

"Alles" optie

Personen

Werknemer

Dit veld filtert op werknemers met een rol in de groep. In het waardeveld van het vervolgkeuzemenu kunt u de werknemer vinden waarnaar u op zoek bent door te zoeken op: alleen werknemersnaam, alleen badgenummer of werknemersnaam en badgenummer.

Dit veld past OR-logica toe, wat betekent dat als u meerdere werknemers selecteert, het basisrooster al die werknemers zal tonen.

Ja

Personen

Basisunit

Dit veld bevat de basisunits van werknemers die momenteel een rol hebben in de geselecteerde groep in Quinyx.

Dit veld past OR-logica toe, wat betekent dat als u meerdere units selecteert uit de vervolgkeuzelijst, het basisrooster alle werknemers zal tonen waarvan de basisunit overeenkomt met een van die units.

Ja

Personen

Rapporteert aan

Hier kunt u filteren op werknemers die "rapporteert aan" hebben gedefinieerd (Personen > Personen details > Geavanceerde details > Rapporteert aan) door de manager te selecteren aan wie de werknemer moet rapporteren in het keuzemenu.

Dit veld gebruikt of-logica, wat betekent dat als u meerdere managers selecteert uit het keuzemenu, het basisrooster alle werknemers zal tonen die rapporteren aan een van die managers.

Ja

Personen

Sectie

Dit veld filtert op werknemers die behoren tot een specifieke sectie. Een werknemer behoort tot een sectie als de werknemer een directe rol heeft in die sectie op een van de data in de momenteel bekeken periode in uw basisrooster.

Het keuzemenu zelf bevat alleen secties waarop minstens één werknemer een directe rol heeft op een van de data in de momenteel bekeken periode.

Dit veld gebruikt of-logica, wat betekent dat als u meerdere secties selecteert uit het keuzemenu, het basisrooster alle werknemers zal tonen die een directe rol hebben op een van die secties.

Ja

Personen

Personeelscategorie

Filter werknemers op personeelscategorie.

Het vervolgkeuzemenu van dit veld bevat alle personeelscategorieën die zijn geconfigureerd in het Quinyx-account van uw organisatie.

Dit veld gebruikt een of-logica, wat betekent dat als u meerdere managers selecteert uit het vervolgkeuzemenu, het basisrooster alle werknemers zal tonen die rapporteren aan een van die managers.

Ja

Personen

Overeenkomstsjabloon

Dit veld filtert werknemers op basis van het overeenkomstsjabloon dat hun overeenkomst gebruikt. Als een werknemer meerdere actieve overeenkomsten heeft die op hun beurt verschillende overeenkomstsjablonen gebruiken, dan zal de betreffende werknemer verschijnen als resultaat van het filteren op een van die overeenkomstsjablonen.

In dit vervolgkeuzemenu toont Quinyx alleen de overeenkomstsjablonen die worden gebruikt door ten minste één actieve overeenkomst van ten minste één werknemer in de momenteel bekeken periode.

De of-logica is van toepassing in dit veld. Dit betekent dat het selecteren van meerdere overeenkomstsjablonen uit het vervolgkeuzemenu alle werknemers zal tonen die ten minste één geldige overeenkomst (in de momenteel bekeken periode) hebben die een van de geselecteerde overeenkomstsjablonen gebruikt.

Ja

Personen

Vaardigheden

Dit veld filtert werknemers op basis van de vaardigheden die ze hebben.

In dit vervolgkeuzemenu tonen we alle vaardigheden die bestaan op uw Quinyx-account van uw bedrijf. Let op, Quinyx toont alle vaardigheden, ongeacht de vervaldatums van de vaardigheden. Bijvoorbeeld, als slechts één werknemer een bepaalde vaardigheid heeft, maar die vaardigheid voor die werknemer is verlopen vóór de momenteel bekeken periode, zal deze nog steeds worden weergegeven in het vervolgkeuzemenu. Het selecteren ervan zou echter 0 werknemers weergeven.

De or-logica is van toepassing in dit veld. Dit betekent dat het selecteren van meerdere vaardigheden alleen werknemers toont in uw basisrooster die alle van die vaardigheden hebben.

Ja

Personen

Werknemer heeft

Dit is een van de krachtigste filtervelden in Quinyx. Het veld stelt u in staat om werknemers te filteren op basis van de staat van het basisrooster met behulp van de volgende verschillende filteropties:

  • Items in planning: Toont werknemers die minstens één item (dienst, taak, onbeschikbaarheid) in de planning hebben in de momenteel bekeken periode - ongeacht of dat item al dan niet wordt weergegeven op basis van de huidige selecties in andere filtervelden Merk op dat de optie "Items in planning" alle bovenstaande planningsitems in één keer selecteert.
  • Lege planning: Toont werknemers die geen enkel planningsitem (dienst, taak, onbeschikbaarheid) in de planning hebben in de momenteel bekeken periode.
  • Items in huidige weergave: Toont werknemers met minstens één planningsitem (dienst, taak, onbeschikbaarheid) in de huidige weergave. Dit stelt u in feite in staat om werknemers met "lege rijen" niet weer te geven op momenten dat deze niet relevant voor u zijn.
  • Dienst: Toont werknemers die minstens één dienst hebben in de geselecteerde periode.
  • Taak: Toont werknemers die minstens één taak hebben in de geselecteerde periode.
  • Onbeschikbaarheid: Toont werknemers die minstens één onbeschikbaarheidsgeval hebben in de geselecteerde periode. Opmerking: Aangezien het basisrooster geen datums bevat, is onbeschikbaarheid volgens overeenkomst het enige type Onbeschikbaarheid in planning beschikbaar in het basisrooster.
  • De or-logica is voorlopig van toepassing in het veld, wat betekent dat als u meerdere opties selecteert, het basisrooster alle werknemers zal tonen die overeenkomen met een van die opties.

Nee

Diensten

Diensttype

Dit veld filtert op diensten van een bepaald diensttype.

Het dropdown-menu van dit veld bevat alle diensttypes die bestaan op het account en toont hun kleur evenals start- en eindtijden.

Or-logica is van toepassing in dit veld, wat betekent dat als u meerdere opties selecteert, het basisrooster alle diensten zal tonen die behoren tot een van die types.

Ja

Diensten

Sectie

Dit veld filtert op diensten die plaatsvinden in een bepaalde sectie.

De dropdown van dit veld zal alle secties van de huidige unit bevatten. Let op dat het veld Diensten > Sectie-niet bestaat wanneer een sectie, in tegenstelling tot een unit, is geselecteerd in de Quinyx-groepselector.

Or-logica is van toepassing in dit veld, wat betekent dat als u meerdere opties selecteert, de planning alle diensten zal tonen die plaatsvinden in een van die secties.

Ja

Diensten

Status

Dit veld filtert op diensten afhankelijk van of ze zijn toegewezen of niet toegewezen. Om die reden heeft het dropdown-menu slechts twee waarden.

Or-logica is van toepassing in dit veld.

Nee

Taken

Type

Dit veld filtert op taken die van een bepaald taaktype zijn.

Het drop-down menu van het veld bevat alle taaktypen die op het account bestaan en toont ook hun kleur, start- en eindtijden.

In dit veld geldt de OR-logica, wat betekent dat als u meerdere opties selecteert, uw planning alle taken zal tonen die van een van die typen zijn.

Ja

Taken

Sectie

Dit veld filtert op taken die plaatsvinden in een bepaalde sectie.

Het drop-down menu van dit veld bevat alle secties van de huidige unit.

In dit veld geldt de OR-logica, wat betekent dat als u meerdere opties selecteert, uw planning alle taken zal tonen die plaatsvinden in een van die secties.

Ja

Taken

Status

Dit veld filtert op taken op basis van of ze toegewezen of niet-toegewezen zijn. Daarom heeft het drop-down menu van dit veld slechts twee waarden.

In dit veld geldt de OR-logica.

Nee

U kunt altijd zoeken naar filteropties. Stel dat u bijvoorbeeld wilt zoeken naar een specifiek diensttype, dan kunt u direct in het filter drop-down menu zoeken naar de naam van dat diensttype.


How did we do?