Widget gebruiksscenario's: Onderwerp focus

Updated by Daniel Sjögren

  • Hiermee kunt u een widget maken om u te concentreren op een specifiek onderwerp (bijv. Black Friday-campagne).
  • Voeg gewoon de onderwerptag toe en bronnen die verband houden met dit onderwerp worden automatisch in de widget weergegeven.
  • De naam van de widget wordt weergegeven op de startpagina.

Voor meer informatie over het gebruik van widgets, klikt u op hier.


How did we do?