Werken met verzuimroosters

Updated 6 months ago by Daniel Sjögren

Afwezigheidsschema's zijn optioneel. Als Quinyx nieuw voor u is, neem dan contact op met uw projectmanager voordat u afwezigheidsschema's instelt.
Houd er rekening mee dat verzuimschema's niet werken bij deeltijdverzuim.
Klik hier om meer te lezen over het toevoegen van een afwezigheid schema Quinyx en kijken naar een korte video tutorial hier !

Wat is een verzuimrooster?

Afwezigheidsschema's worden gemaakt als een middel om toekomstige afwezigheden te beheren, om te helpen bij het organiseren en plannen van afwezigheidsdiensten, en om ervoor te zorgen dat de juiste uitbetalingen en configuraties worden toegepast, zodat een werknemer correct wordt vergoed.

Voordelen van het maken van verzuimschema's

Het gebruik van afwezigheidsschema's creëert een reeks "fantoomdiensten" wanneer een toekomstige afwezigheid vereist/verzoek is ruim voordat het werkschema is gemaakt en uitgerold. Dit geeft managers iets om goed te keuren en rond te plannen - en biedt Quinyx ook een "container/placeholder" om verschillende uitbetalingsregels en configuraties toe te kennen.

Deze afwezigheidsschema's kunnen vervolgens werken als een wekelijkse sjabloon, die kan worden geselecteerd in de afwezigheidsdialoog om op salaris gebaseerde vervangende diensten/containers te creëren.

Voorbeeld van een afwezigheidsschema

Ouderschapsverlof is een goed voorbeeld van een verzuimrooster. Neem bijvoorbeeld dat een werknemer volgend jaar van mei tot en met september betaald ouderschapsverlof moet krijgen. Het bedrijf plant diensten niet zo ver van tevoren en heeft het schema nog niet uitgerold voor volgend jaar, dus in plaats daarvan kun je een afwezigheidsschema maken om rekening te houden met deze komende periode. U kunt ook een sjabloon maken van onderliggende ploegen met gedefinieerde uitbetalingen voor de periode.

Naam

Geef je afwezigheidsrooster een naam.

Shift-type

Kies het ploegtype dat moet worden gegenereerd.

Pas de lengte van de dienst aan op basis van arbeidsparticipatie

Mogelijkheden om de dienstduur aan te passen op werkgelegenheidsgraad, nominale uren, geen aanpassing, of door "minijobber" - gemiddelde uren/dag.

Dit afwezigheidsschema moet vervangen

Kies tussen Geplande dagen, Vrije dagen of Alle dagen.

Maken op feestdagen

Controleer of het afwezigheidsschema moet worden gegenereerd op dagen die zijn gedefinieerd als feestdagen.

Als u een afwezigheid creëert met behulp van een afwezigheidsschema op sectieniveau en dat afwezigheidsschema maakt gebruik van ploegendiensttypes waarbij de waarde van de ploegendienstsectie nul is, dan zal de afwezigheid vanaf deze release automatisch de waarde van de ploegendienstsectie toevoegen aan zijn afwezigheidsdiensten. Dit is consistent met wat er gebeurt als u een dienst toevoegt van een diensttype zonder sectie waarde op sectie niveau.

Berekening van verzuimuren voor "mini-jobbers"

Minibaan (Duits: geringfügige Beschäftigung) is een Duitse vorm van parttime werknemers die onregelmatige uren en dagen per week werken. Voor deze werknemers verandert de arbeidsparticipatie en/of de nominale uren normaliter nul en hoeveel zij gemiddeld per dag werken verandert continu.

Om het verzuimschema te kunnen gebruiken zodat deze medewerkers het juiste aantal verlofuren krijgen, is er nu een mogelijkheid op de overeenkomst en/of overeenkomstsjabloon om deze berekening te definiëren en te "activeren" voor gebruik met het verzuimschema.

De definitie voor berekening wordt gedaan vanuit Overeenkomst/Overeenkomstsjabloon Overeenkomstdetails → Werkuren → Geavanceerde berekening voor deeltijdse werknemers → Berekenen voor "minijobbers" gem. uur/dag.

U kunt zelf kiezen hoeveel weken terug in de tijd de berekening voor tijd/dagen moet zijn. In onderstaand voorbeeld wordt 16 weken terug in de tijd gerekend vanaf de week ervoor dat het verzuimschema wordt toegepast.

Er is een nieuwe optie toegevoegd aan de configuratie van afwezigheidsschema's. Gebruik "minijobber" gem. uren/dag die het verzuimrooster aanpassen in relatie tot bovenstaande berekening in plaats van arbeidsparticipatie, nominale uren of geen aanpassing.

Afwezigheidsschema's worden geconfigureerd onder Accountinstellningen Absentiebeheer → Absentieplanningen → Absentieplanningen toevoegen/bewerken

Wanneer dit verzuimschema vervolgens wordt gebruikt in combinatie met verlof, levert dit het gemiddelde aantal uren per dag op voor de werknemer.

Lees meer over Quinyx afwezigheid schema's hier en over de overeenkomst instellingen hier

Gebruikersverhalen

Als accountmanager met schrijftoegang op accountinstellingen:

  • Ik kan naar een pagina navigeren waar ik alle bestaande afwezigheidsschema's kan zien.
  • Ik kan alle bestaande afwezigheidsschema's bewerken.
  • Ik kan een nieuw verzuimschema toevoegen.
  • Ik kan een bestaand verzuimschema verwijderen.

Als accountmanager met leestoegang op accountinstellingen:

  • Ik kan naar een pagina navigeren waar ik alle bestaande afwezigheidsschema's kan zien.
  • Ik kan de instellingen voor elk individueel verzuimschema zien.
  • Ik kan een bestaand verzuimschema bewerken.
  • Ik kan een bestaand verzuimschema verwijderen.


How did we do?