Quinyx WFM Mobiel 3.26.1

Updated by Johannes Nordman

Pons in vanuit de Dashboard-weergave

Om tijd te besparen voor onze gebruikers, hebben we in deze release de mogelijkheid om rechtstreeks vanuit de dashboardweergave in te loggen.

Meldingsondersteuning voor beschikbaarheid gekoppeld aan nieuwe niet-toegewezen ploegen die zijn gemaakt

We hebben ondersteuning geïmplementeerd voor het ontvangen van een melding wanneer een niet-toegewezen ploeg wordt gemaakt die overeenkomt met een van uw beschikbaarheidsentiteiten. U kunt deze logica inschakelen op de pagina Instellingen van de app en deze volgt dezelfde instelling als meldingen voor niet-toegewezen diensten die zijn gemaakt die overeenkomen met uw interessemeldingen.

Verbeteringen

  • Bugfixes


How did we do?