Publiceer planning

Updated 1 day ago by Leigh Hutchens

De volgende stap is het publiceren van uw basisplanning.

Klik op "Meer" in de planningsweergave en selecteer "Schema publiceren".

Selecteer een publicatiedatum in het "Publicatieschema" -venster dat verschijnt en klik op "Publicatieschema ".

Je publiceert tot het ochtendgloren van de eenheid. Dus als het aanbreken van de dag om 6 uur 's ochtends is en je publiceert tot 7 december 2021, dan wordt je schema gepubliceerd tot 6 uur op die datum.

Als u de publicatie van een deel van een reeds gepubliceerde planning ongedaan wilt maken, wijzigt u de datum naar een datum die dichter in de tijd ligt dan de datum waarop de planning momenteel is gepubliceerd.

Publiceer basisplanning per sectie

Het is mogelijk om het schema per unit of indien van toepassing per rubriek te publiceren. Selecteer voor welke eenheid of sectie u het basisschema wilt publiceren door de eenheid / sectie in de groepselector te selecteren:

Let op: de publicatiedatum van een sectie kan nooit hoger zijn dan die van een eenheid.

Voorbeeld:

  • De datum van vandaag: 1 februari
    • Deel A: publicatiedatum - 1 mei
    • Deel A: publicatiedatum - 1 april

Sectie A heeft verschuivingen gepubliceerd tot 1 april, Unit A heeft verschuivingen gepubliceerd tot 1 mei.

Als de publicatiedatum voor Unit A vervolgens wordt gewijzigd in 1 maart, hebben zowel Sectie A als Unit A alleen verschuivingen tot 1 maart gepubliceerd.


How did we do?