Overwerkperiodes

Updated by Daniel Sjögren

Overwerkperioden worden op organisatieniveau ingesteld om automatisch extra uitbetalingen toe te kennen aan een werknemer die een dienst registreert tijdens een bepaald tijdsbestek. Deze globale instellingen worden vervolgens standaard gebruikt in overeenkomstsjablonen en individuele overeenkomsten.

Overwerkperioden worden gedefinieerd op dagniveau en zijn globaal voor het account. Als er overeenkomsten zijn waarin verschillende overwerkperioden van toepassing zijn, wordt dit gedefinieerd in een specifieke overeenkomst.

Overwerkperiode toevoegen

Tijdens overwerkperioden kunt u aangeven op welke periodes van maandag tot zondag overwerk moet plaatsvinden, van 00-24 uur.

  • Soort overwerk: Selecteer het type overwerk dat u wilt aanmaken.
  • Dag: U kunt tot zeven dagen selecteren.
  • Van/Tot: Het tijdsbestek waarin het overwerk plaatsvindt.

Verschillende eerste uren

Hier kunt u andere soorten overwerk kiezen die gegenereerd moeten worden voor de eerste gewerkte uren tijdens deze periode, waarbij het aantal uren gedefinieerd kan worden.

  • Aantal eerste uren: Voer het aantal eerste uren in.
  • Selecteer type overwerk: Selecteer het type overwerk dat u wilt aanmaken.
  • Van/Tot: De tijdsperiode waarin de overuren bestaan.
Let op dat als u Alle periodes verwijderen selecteert, de actie onomkeerbaar is en u de verwijderde gegevens niet kunt herstellen.
Lees meer over het gebruik van overurenperiodes in overeenkomstsjablonen hier en het configureren van overurenperiodes hier.


How did we do?