Mobiele beschikbaarheid

Updated 5 months ago by Daniel Sjögren

Als gebruiker is het mogelijk om toe te voegen wanneer je beschikbaar bent om in de app te werken met onze functionaliteit genaamd Beschikbaarheid. Deze nieuwe functie vind je in het zijmenu onder de naam Beschikbaarheid.

Beschikbaarheid toevoegen/bewerken

Zodra u in het tabblad Beschikbaarheid bent, ziet u wekelijks uw beschikbaarheid. Om een nieuwe beschikbaarheidsentiteit toe te voegen, klikt u op het + (plus) pictogram in de rechterbovenhoek en selecteert u de tijd, datum, of het herhaald moet worden, wanneer de herhaling eindigt, eenheid(en), sectie(s) en commentaar.

Nadat u uw beschikbaarheidsentiteit heeft gemaakt, kunt u deze zien in het weekoverzicht en ziet u een pictogram dat aangeeft in hoeveel eenheden en secties deze is geregistreerd. Om een reeds bestaande beschikbaarheidsentiteit te bewerken, klikt u erop in het weekoverzicht.

Als u een herhalende beschikbaarheidsentiteit probeert te wijzigen, krijgt u de vraag of u deze enkele entiteit of alle volgende beschikbaarheidsentiteiten ook wilt bewerken. Onderaan de beschikbaarheidspagina kun je zien hoeveel uren beschikbaarheid er voor deze week zijn bijgekomen. Om tussen de verschillende weken te bladeren, klikt u op de pijlen bovenaan naast de datums van de week.

Bekijk de beschikbaarheid in het schema

Zodra u een beschikbaarheid heeft aangemaakt in het tabblad Beschikbaarheid, kunt u die ook zien in de agenda:

Waarschuwing over uw afspraken beschikbaarheidsuren

U kunt een waarschuwing zien als u niet alle wekelijkse beschikbaarheidsuren vervult die in uw overeenkomst zijn vastgelegd door de organisatie waarvoor u werkt, onderaan de beschikbaarheidspagina.

Vergrendelde periode

Wanneer uw planning op het punt staat te worden gemaakt, worden uw beschikbaarheidsentiteiten vergrendeld voor de periode die op het punt staat te worden gepland. Wanneer een beschikbaarheidsperiode is vergrendeld, ziet u de betrokken beschikbaarheidsentiteiten met een grijze kleur en kunt u deze niet bewerken of verwijderen. U kunt echter meer beschikbaarheid toevoegen aan een vergrendelde periode als u dat wilt.

U kunt een terugkerend vergrendelpatroon voor uw organisatie configureren met de functie Automatisch vergrendelen. Lees meer hier.
Beschikbaarheid versus kennisgevingen van interesse

Onze beschikbaarheidsfunctionaliteit zal in de toekomst onze Notice of Interest (NOI)-functionaliteit vervangen. De functionaliteit Beschikbaarheid is geavanceerder dan de meldingen van interesse en gebruiksvriendelijker. Twee specifieke verbeteringen ten opzichte van Notice of interest is dat u ervoor kunt kiezen om een beschikbaarheid aan te maken voor verschillende units en secties en een opmerking achter te laten voor uw manager.


How did we do?