Werken met een organisatiestructuur

Updated by Leigh Hutchens

Het gebruik van de organisatiestructuur van het bedrijf biedt meestal een goede basis bij het instellen van uw configuratie. Het is echter niet ongebruikelijk dat u enkele kleine wijzigingen moet aanbrengen om de verschillende toestemmingsniveaus in Quinyx te bereiken die u wilt hebben. Daarom is het niet nodig dat de structuur in Quinyx de daadwerkelijke structuur van uw bedrijf weerspiegelt.

Klant

Boven aan de organisatiestructuur staat het bedrijf. Op het hoogste niveau in de structuur bevindt zich de klantkaart. De klant wordt aangemaakt door Quinyx en bevat bijvoorbeeld algemene contactgegevens, bepaalt welke modules beschikbaar zullen zijn, of er gebruik zal worden gemaakt van districten en hoeveel gebruikerslicenties er zijn volgens de overeenkomst. Medewerkers die de hoogste toegangsniveaus zullen hebben, worden toegevoegd op klantniveau.

District

Onder het klantniveau heeft u de mogelijkheid om districten in te stellen, die een aantal units in verschillende geografische gebieden groeperen. Districten hoeven alleen te worden aangemaakt als dit het gemakkelijker maakt en er behoefte aan is, het is geen verplicht niveau in de structuur. Een manager met toegang op het districtsniveau heeft toegang tot alle units die bij het district horen.

Units

Er zijn units onder districten in de structuur. Units worden vaak gedefinieerd als aparte fysieke locaties binnen het bedrijf. Er moet minimaal één unit zijn voor elke klant. Elke unit kan zijn eigen planning hebben. Werknemers zijn meestal verbonden aan één unit, maar u heeft ook de mogelijkheid om personeel tussen units te delen indien nodig.

Er kunnen verschillende soorten units zijn, bijvoorbeeld:

 • Winkel
 • Restaurant
 • Hotel
 • Kantoor
 • Callcenter
 • Verzorgingshuis
 • Sportschool

Secties

U kunt secties maken om verschillende gebieden of afdelingen binnen een unit te scheiden. Secties zijn, net als districten, een optioneel niveau in de organisatiestructuur. Elke sectie kan zijn eigen planning hebben. Werknemers kunnen lid zijn van één of meerdere secties, maar hebben één sectie gedefinieerd als "thuissectie".

Mogelijke voorbeelden van secties in verschillende soorten bedrijven zijn als volgt:

Hotel

 • Receptie
 • Schoonmaak
 • Keuken
 • Restaurant
 • Spa

Supermarkt

 • Delicatessen
 • Zuivel
 • Groente en fruit
 • Vriezer
 • Kassa

Een voordeel van het hebben van secties is dat het het gemakkelijker maakt voor een sectiemanager die alleen voor zijn/haar sectie plant. U kunt ook een kostenplaats aan een sectie koppelen om de kosten per sectie te kunnen volgen. Diensttypes kunnen ook aan een sectie worden gekoppeld.

Bekijk een korte videohandleiding over de organisatiestructuur hier. Lees meer over rolbeheer hier.

Maak districten, units en secties

Raadpleeg uw aangewezen projectmanager voordat u uw organisatie voor de eerste keer instelt.

Hier Dit is hoe u uw groepen beheert in Quinyx.

Lees meer over het gebruik van API's met betrekking tot organisaties hier.

Videohandleiding

Bekijk onze korte videohandleiding voor meer informatie over het opbouwen van een organisatiestructuur.


How did we do?