Werken met typen afwezigheidsredenen

Updated 11 months ago by Leigh Hutchens

Wat zijn verzuimredenen?

Soorten afwezigheidsredenen worden gebruikt om te definiëren hoe een afwezigheidsreden moet worden beschouwd. Als een van de afwezigheden onsociale tijd omvat, bijv. Ziekte-onsociale tijd op hetzelfde moment, moet dit worden beschouwd als "Ziekte" zodat Quinyx het Sick-UT-salaristype uit de tabellen kan genereren.

Hoe worden typen afwezigheidsredenen gebruikt?

Soorten afwezigheidsredenen worden aangemaakt om redenen van afwezigheid te groeperen en, in bepaalde salarissystemen, om te bepalen waar de transactie in het salarisbestand terechtkomt. Per verzuimtype kunt u aangeven of het loon (maar niet welk loontype) voor de werknemer oplevert en of het als gewerkte tijd wordt beschouwd. U kunt ook instellen of het verzuimtype wordt beschouwd als ziekte, verlof, vakantie of een ander type verlof.

Typen afwezigheidsredenen configureren

U vindt de typen verzuimredenen onder Accountinstellingen > Afwezigheidsbeheer > Afwezigheidsinstellingen .

Soorten afwezigheidsredenen beheren

Klik op de drie stippen in de rechterbovenhoek van de pagina om toegang te krijgen tot het type afwezigheidsreden beheren . U ziet een lijst met bestaande typen afwezigheidsredenen. Klik op het penpictogram om te bewerken.

Typen afwezigheidsredenen worden gebruikt om te definiëren hoe de afwezigheidsreden moet worden beschouwd. Als een van de afwezigheden tegelijkertijd UT, bijv. Ziekte-UT, moet bevatten, moet dit als Ziekte worden beschouwd om Quinyx het salaristype Ziekte-UT uit de tabellen te laten genereren.

Beschouwd als slechts drie opties: Toestemmingen , Ziekte , en Vakantie , maar voor alles dat geen ziekte, toestemming of vakantie is, moet u dit gewoon leeg laten en het type Ander noemen.

Klik op de + om een nieuw type afwezigheidsreden toe te voegen.

Wijzigingen zijn van invloed op alle verzuimtypen die dit type verzuimreden gebruiken.

Afwezigheidsredentypes moeten worden aangemaakt vóór afwezigheidsredenen, aangezien dan voor elke afwezigheidsreden een afwezigheidstype moet worden geselecteerd.

Gebruikersverhalen

Als accountmanager met schrijftoegang op accountinstellingen:

  • Ik kan naar een pagina navigeren waar ik alle bestaande typen afwezigheidsredenen kan zien.
  • Ik kan alle bestaande typen afwezigheidsredenen bewerken.
  • Ik kan een nieuw type afwezigheidsreden toevoegen.
  • Ik kan een bestaand type afwezigheidsreden verwijderen.

Als accountmanager met leestoegang op accountinstellingen:

  • Ik kan naar een pagina navigeren waar ik alle bestaande typen afwezigheidsredenen kan zien.
  • Ik kan de "uitgeschakelde" instellingen zien voor elk afzonderlijk type afwezigheidsreden.
  • Ik kan een nieuw type afwezigheidsreden toevoegen.
  • Ik kan een bestaand type afwezigheidsreden bewerken.
  • Ik kan een bestaand type afwezigheidsreden verwijderen.
Lees hier meer over het gebruik van API's met betrekking tot afwezigheden.


How did we do?