Hoe de afronding met tijdstempels te configureren

Updated by Leigh Hutchens

Een klokactie moet worden afgerond als werknemers binnen een bepaald interval in- en uitklokken.

Voorbeeldgebruik

Wanneer een werknemer 15 minuten eerder op het werk komt dan de geplande werktijd en een kopje koffie drinkt terwijl hij wacht op het begin van de dienst, moet de in-klokactie worden afgerond naar de geplande starttijd van de dienst.

Instellen van klokparameters

U kunt klokparameters instellen in de secties Klokafwijkingen en Webpunch 3 afwijkingen van een overeenkomstsjabloon. Alle instellingen voor het afronden van klokacties zijn gedefinieerd in Account > Overeenkomsten > Overeenkomstsjablonen > Tijd > Klok- en Webpunch-afwijkingen. U kunt het type klokafwijking, minuten, in- of uitklokken, afrondingsmethode en dienstrelatie toevoegen.

Om een klokafwijking toe te voegen, klikt u op Toevoegen.

Type: Er zijn vier mogelijke typen afronding.

Type

Beschrijving

Max verschil

Wanneer een werknemer te laat in- of uitklokt binnen het interval, wordt de klokactie afgerond naar de start- of eindtijd van de dienst.

Afronden naar start-/eindtijd dienst

Wanneer een werknemer te vroeg in- of uitklokt binnen het interval, wordt de klokactie afgerond naar de start- of eindtijd van de dienst.

Afgerond op tijdsinterval

Wanneer een werknemer in-/uitklokt binnen de tijdsintervallen, wordt de tijd afgerond naar boven/naar beneden/het dichtstbijzijnde tijdsinterval.

 • Minuten: U kunt instellen hoeveel minuten een werknemer voor aanvang van een dienst kan arriveren en hoeveel minuten na afloop van een dienst de werknemer kan uitklokken en deze wordt afgerond naar het tijdstip van de dienst als dit binnen X minuten (maximaal 180) van het begin en einde van het rooster plaatsvindt.
 • Klokactie: Selecteer in- of uitklokken.
 • Afrondingsmethode: Als u onder Type Afgerond op tijdsinterval hebt geselecteerd, kunt u kiezen voor Naar boven, Naar beneden of Dichtstbijzijnde.
 • Dienstrelatie: Als u onder Type Afgerond op tijdsinterval of Indicator hebt geselecteerd, kunt u kiezen voor Voor aanvang van de dienst, Na aanvang van de dienst of Beide voor en na aanvang van de dienst.
 • Afronden pauzes: Deze functionaliteit is ingeschakeld bij de tijdregistratiemethode Klokacties en pauzes. U kunt ook de Afronden pauzes optie aanvinken Vinkje bij jezelf zetten. Het volgende gebeurt wanneer dit vakje is aangevinkt:
  • De klokactie zelf wordt niet gewijzigd wanneer de pauze wordt afgerond. Alleen het salarisresultaat wordt gewijzigd.
  • Afronding op tijdsklokacties werkt niet op klokacties die handmatig door een manager zijn toegevoegd.
Voorbeeld: afronden op dienstbegin/einde

Type

Regels

Voorbeeldafbeelding

Voorbeelden

Afronden op dienstbegin/einde

1) Afronden op dienstbegin/eindtijd voor klokactie in is 20 minuten

2) Afronden op dienstbegin/eindtijd voor klokactie uit is 20 minuten

Dienst 08:00 - 17:00

 • Als een werknemer in klokt om 07:30 uur, wordt de klokactie niet afgerond
 • Als een werknemer in klokt om 07:40 uur of later, wordt de klokactie afgerond naar 08:00 uur
 • Als een werknemer uitklokt om 17:20 uur of eerder, wordt de klokactie afgerond naar 17:00 uur
 • Als een werknemer uitklokt om 17:30 uur of later, wordt de klokactie niet afgerond

Maximaal verschil

1) Maximaal verschil voor klokactie in is 10 minuten

2) Maximaal verschil voor klokactie uit is 10 minuten

Dienst 08:00 - 17:00

 • Als een werknemer in klokt om 08:10 uur of eerder, wordt de klokactie afgerond naar 08:00 uur
 • Als een werknemer in klokt om 08:11 uur of later, wordt de klokactie niet afgerond
 • Als een werknemer uitklokt om 16:49 uur of eerder, wordt de klokactie niet afgerond
 • Als een werknemer uitklokt om 16:50 uur of later, wordt de klokactie afgerond naar 17:00 uur

Afronden in tijdsintervallen

1) Afronden in tijdsintervallen voor inklokken met afrondingsmethode UP voor aanvang van de dienst (30 minuten)

2) Afronden in tijdsintervallen voor uitklokken met afrondingsmethode DOWN na afloop van de dienst (30 minuten)

Dienst 08:00 - 17:00

 • Als een werknemer inklokt om 06:45 uur, wordt de klokactie afgerond naar 07:00 uur
 • Als een werknemer inklokt om 07:15 uur, wordt de klokactie afgerond naar 07:30 uur
 • Als een werknemer inklokt om 07:45 uur, wordt de klokactie afgerond naar 08:00 uur
 • Als een werknemer uitklokt om 17:15 uur, wordt de klokactie afgerond naar 17:00 uur
 • Als een werknemer uitklokt om 17:45 uur, wordt de klokactie afgerond naar 17:30 uur
 • Als een werknemer uitklokt om 18:15 uur, wordt de klokactie afgerond naar 18:00 uur

Afronden in tijdsintervallen

1) Afronden in tijdsintervallen voor inklokken met afrondingsmethode DOWN na aanvang van de dienst (30 minuten)

Dienst 08:00 - 17:00

 • Als een werknemer inklokt om 08:15 uur, wordt de klokactie afgerond naar 08:00 uur
 • Als een werknemer om 08:35 klokt, wordt de klokactie afgerond naar 08:30
 • Als een werknemer om 09:01 klokt, wordt de klokactie afgerond naar 09:00
 • Als een werknemer om 15:59 uitklokt, wordt de klokactie afgerond naar 16:00
 • Als een werknemer om 16:15 uitklokt, wordt de klokactie afgerond naar 16:30
 • Als een werknemer om 16:45 uitklokt, wordt de klokactie afgerond naar 17:00

Combinatie van regels

1) Afronding naar begin-/eindtijd van dienst voor klokactie bij inklokken is 20 minuten

2) Afronding in tijdsintervallen voor klokactie bij inklokken met afrondingsmethode NEAREST voor aanvang van de dienst (30 minuten)

Als een werknemer binnen 20 minuten voor aanvang van de dienst klokt, wordt de klokactie afgerond naar de starttijd van de dienst

Als een werknemer binnen 30 minuten van het interval klokt (dat begint vanaf het eerste interval maar niet vanaf de start van de dienst), wordt de klokactie afgerond naar het dichtstbijzijnde tijdstip

Dienst 08:00 - 17:00

 • Als een werknemer om 07:40 klokt, wordt de klokactie afgerond naar 08:00
 • Als een werknemer om 07:39 klokt, wordt de klokactie afgerond naar 07:40
 • Als een werknemer om 07:15 klokt, wordt de klokactie afgerond naar 07:10
 • Als een werknemer incheckt om 06:49 uur, wordt de klokactie afgerond naar 06:40 uur
 • Als een werknemer incheckt om 06:51 uur, wordt de klokactie afgerond naar 07:10 uur


How did we do?