Tijd vermenigvuldigingsfactor voor de planning

Updated 1 week ago by Leigh Hutchens

Merk op dat het hieronder beschreven gedrag alleen van toepassing is wanneer een UT-salaristype in de betreffende overeenkomst sjabloon is geconfigureerd om te vermenigvuldigen in Salariskosten > Roostertijd vermenigvuldiger.

We bieden in Schema ondersteuning voor de op UT-salaristypen gedefinieerde vermenigvuldigingsfactor in Accountinstellingen > Sjablonen > Salariskosten > Vermenigvuldigingsfactor planningstijd.

Merk op dat het al dan niet vermenigvuldigen van een UT-salaristype wordt geconfigureerd op elk UT-salaristype.
Schedule Time Multiplier kan alleen worden toegepast op UT-salaristypen voor reductie.

De tijd vermenigvuldiging van de planning is in principe een ondersteuning voor wanneer je als manager met een bepaalde werknemer hebt afgesproken dat zij afzien van de UT-compensatie in ruil voor het werken met minder uren in totaal. Hoeveel minder hangt af van de factor die je hebt ingevoerd.

De factor heeft invloed op de geplande uren in de tewerkstellings-KPI's, zowel door de avatar van de werknemer als de uitgebreide die worden weergegeven wanneer je op de chevron links van de avatar klikt. De enige keer dat de factor niet "werkt" is wanneer je het betreffende UT-salaristype handmatig is toegevoegt in de Tijdkaart of Schedule type overzicht. De factor begint te werken wanneer het betreffende UT-salaristype wordt gegenereerd als gevolg van een van de volgende zaken:

  • Een UT-periode gedefinieerd op basis van overeenkomst, overeenkomstsjabloon of accountinstellingen (dit laatste wordt momenteel gedaan in Classic).
  • Een UT-regel in Tijd
  • Een regel voor het type salaris, of het nu handmatig aan de dienst wordt toegevoegd of wordt opgeslagen in het type dienst.
  • Een feestdagregeling.

De formule van hoe de factor van invloed is op de KPI's van de werknemer is UT-uren * tijdsvermenigvuldigingsfactor bij het genereren van het type salaris zonder een verschuiving. Als het wordt gegenereerd als onderdeel van een dienst, is de formule (UT-uren * schema tijd vermenigvuldiging factor) + duur van de dienst

Voorbeeld: Anna heeft een maandsalaris en is ingepland voor een dienst van 13 tot 21 uur, geen pauze. De dienst in kwestie heeft een salaristype regel die 1 uur UT-1 extra compensatie genereert en het salaristype is ingesteld om met 2,0 te vermenigvuldigen. Dit resulteert in een toename van de geplande uren van Anna met 10 uur ((2*1)+8). Echter, in de veronderstelling dat de dienst een bijpassende klokactie heeft, zal het salarisgegevensrapport en de tijdkaart 8 uur maandsalaris en 1 uur UT-1 extra compensatie weergeven.

De factor begint te werken, ongeacht of de hierboven beschreven generatie op een datum in het verleden of in de toekomst plaatsvindt. De factor beschouwt de "Telling als geplande uren", de "Telling als geplande uren" checkbox op de dienst, en ook de UT-drempel in het onderdeel "Regels voor de uren" van de overeenkomst en het sjabloon van de overeenkomst.

Merk op dat de werknemer in kwestie het relevante UT-salaristype moet laten aanvinken in het relevante overeenkomstsjabloon voor de factor om in te trappen.

De variabele "Geplande uren" wordt niet beïnvloed door deze factor, aangezien de factor de naleving van de overeenkomst aangeeft, maar geen invloed heeft op het personeelsbestand - de eerste wordt gevolgd door de KPI's van de werknemers, terwijl de tweede wordt gevolgd door de variabele "Statistieken". De verwachte personeelskosten en de werkelijke personeelskostenvariabelen worden ook niet beïnvloed.

De ondersteuning van de rooster tijdsvermenigvuldiging heeft alleen invloed op de KPI's van de werknemer in Quinyx, niet op de kostenberekeningen. Om de salarisstrook van een bepaalde medewerker correct te laten zijn, moeten de relevante aanpassingen/conversies in het salarissysteem van uw organisatie worden doorgevoerd.

Afwezigheden en de multiplier van de roostertijd

Houd er rekening mee dat als je een afwezigheid toevoegt aan een dienst in een UT-periode waarin de UT momenteel wordt vermenigvuldigd, om de vermenigvuldiging te behouden, de afwezigheid een UT-salaristype moet genereren dat ook is geconfigureerd om met dezelfde factor te worden vermenigvuldigd. Dit wordt geconfigureerd op het verzuimtype. Hetzelfde geldt voor ploegen waar de UT momenteel wordt vermenigvuldigd als gevolg van een salarissoortregel.


How did we do?