Vermenigvuldigingsfactor voor planningstijd

Updated by Daniel Sjögren

Het onderstaande gedrag is alleen van toepassing wanneer een UT-salaristype in het relevante overeenkomstsjabloon is geconfigureerd om te vermenigvuldigen in Salariskosten > Planningstijdvermenigvuldiger.

We bieden ondersteuning in Planning voor de planningstijdvermenigvuldiger die is gedefinieerd op UT-salaristypen in Accountinstellingen > Sjablonen > Salaristypen > [selecteer salaristype] > Salariskosten > Planningstijdvermenigvuldiger.

Houd er rekening mee dat of een UT-salaristype al dan niet wordt vermenigvuldigd, is geconfigureerd voor elk UT-salaristype.
Planningstijdvermenigvuldiger kan alleen worden toegepast op UT-verminderingssalaristypen.

De planningstijdvermenigvuldiger is in principe ondersteuning voor wanneer u als manager met een bepaalde werknemer hebt afgesproken dat zij UT-compensatie opgeven in ruil voor het werken van minder uren in totaal. Hoeveel minder hangt af van de factor die u hebt ingevoerd.

De factor zal van invloed zijn op de geplande uren in de 'Werknemersstatistieken', zowel door de avatar van de werknemer als de uitgebreide weergave die wordt weergegeven wanneer u op de chevron links van de avatar klikt. De factor "treedt niet in werking" wanneer u het betreffende UT-salaristype handmatig toevoegt in de Tijdskaart of het Planningstype-overzicht. De factor treedt in werking wanneer het betreffende UT-salaristype wordt gegenereerd als gevolg van een van de volgende:

  • Een UT-periode gedefinieerd in de overeenkomst, overeenkomstsjablonen of accountinstellingen.
  • Een UT-regel in Tijd > Overwerk en onregelmatige tijden in de overeenkomst van de werknemer.
  • Een salarisregel, hetzij handmatig toegevoegd aan de dienst of opgeslagen bij het diensttype.
  • Een feestdagregel.

De formule van hoe de factor de KPI's van de werknemer beïnvloedt, is UT-uren * planningsvermenigvuldiger wanneer de salarisregel wordt gegenereerd zonder dienst. Als het als onderdeel van een dienst wordt gegenereerd, is de formule (UT-uren * planningsvermenigvuldiger) + dienstduur.

Voorbeeld: Anna heeft een maandelijks salaris en is ingeroosterd om een dienst te werken van 1-9 uur, zonder pauze. De betreffende dienst heeft een salarisregel die 1 uur UT-1 extra compensatie genereert en het salaristype is ingesteld op vermenigvuldigen met 2,0. Dit resulteert in een verhoging van Anna's geplande uren met 10 uur ((2*1)+8). Als er echter een bijbehorende klokactie is, zal het salarisoverzicht en de tijdkaart 8 uur maandelijks salaris en 1 uur UT-1 extra compensatie weergeven.

De factor treedt in werking ongeacht of de hierboven beschreven generatie plaatsvindt op een datum in het verleden of de toekomst. De factor houdt rekening met het vakje Count as scheduled hours op de dienst, evenals de UT-drempel van de Regels voor werktijd sectie van de overeenkomst en overeenkomstsjablonen en de Regels voor uren > Bereken pauzes als werktijd instelling in het overeenkomstsjabloon.

De betreffende werknemer moet het relevante UT-salaristype aangevinkt hebben in het relevante overeenkomstsjabloon om de factor in werking te laten treden.

De variabele Geplande uren statistieken wordt niet beïnvloed door deze factor, aangezien de factor de naleving van de overeenkomst aangeeft, maar geen invloed heeft op het aantal werknemers - het eerste wordt bijgehouden door de werknemers-KPI's, terwijl het tweede wordt bijgehouden door de statistiekenvariabele. De variabelen Verwachte personeelskosten en Werkelijke personeelskosten worden ook niet beïnvloed.

Daarom heeft de roostertijdvermenigvuldiger geen invloed op enige kostencalculaties. Voor een correcte loonstrook van een werknemer moeten de relevante aanpassingen/conversies worden gemaakt in het payroll-systeem van uw organisatie.

Absentie en de planningstijdvermenigvuldiger

Houd er rekening mee dat als u een absentie toevoegt aan een dienst in een UT-periode waarin UT momenteel wordt vermenigvuldigd, de vermenigvuldiging behouden blijft als de absentie een UT-salaristype genereert dat ook is geconfigureerd om te worden vermenigvuldigd met dezelfde factor. Dit is geconfigureerd op het absentietype. Hetzelfde geldt voor diensten waarin UT momenteel wordt vermenigvuldigd als gevolg van een salaristype-regel.


How did we do?