Versie 0118

Updated by Leigh Hutchens

Aankomende functionaliteit

Aankomende goedkeuringslogica voor dienst ruilverzoeken voor de mobiele apps

Momenteel zijn we een nieuwe functionaliteit aan het ontwikkelen die het voor medewerkers mogelijk maakt om een dienst ruilverzoek die door collega's worden geïnitieerd goed te keuren of juist te weigeren. Op dit moment heeft de medewerker met wie je een ruilverzoek initieert geen mogelijkheid om zelf op dit verzoek te reageren en te laten weten of hij of zij het ruilverzoek wil toelaten of niet, wat tot veel verwarring kan leiden onder collega's. De nieuwe functionaliteit zal na release als nieuw standaard worden gehandhaafd binnen Quinyx en geactiveerd worden voor alle werknemers die ruilverzoeken gebruiken. Er zal ook een nieuwe opvolgingspagina voor dienst ruilverzoeken beschikbaar komen waarin de werknemers de status van al hun ruilverzoeken kunnen bekijken. We zullen hier meer informatie over geven in de Mobiele release notes.

Aanstaande wijziging in Schemastatistieken

We ontwikkelen momenteel een functionaliteit om weergavegroepen te maken in Planningsstatistieken, vergelijkbaar met de functionaliteit die we al hebben ondersteund op het tabblad Prognose. Hiermee kunt u selecteren welke variabelen u wilt weergeven in de Planningsstatistieken, Dashboards en Prognoseoverzichten, en kunt u verschillende gegevenstypen en variabelen in één grafiek groeperen.

Deze extra flexibiliteit betekent dat wanneer deze functionaliteit wordt vrijgegeven, gebruikers weergavegroepen moeten instellen om te definiëren welke gegevens toegankelijk zijn in Rooster Statistieken voordat ze variabelen kunnen zien in Rooster Statistieken, inclusief optimale personeelsberekeningen . Dit moet worden gedaan door iemand met toegang tot Accountinstellingen > Variabele-instellingen. We zullen meer informatie geven over hoe dit kan worden geconfigureerd dichter bij de release.

Nieuwe functionaliteit

Releasedatum 6 oktober 2021

Onbeschikbaarheid

In deze release hebben we enkele verbeteringen aangebracht met betrekking tot de informatie die Quinyx weergeeft over de onbeschikbaarheid van werknemers in de planningsweergave.

Shift bestaat

Nu zal de eenheidsnaam altijd worden weergeven en laten zien dat de dienst niet beschikbaar is omdat deze al bestaat:

In het bovenstaande voorbeeld behoort werknemer 1 tot eenheid/locatie 1, maar wordt deze ook gedeeld met eenheid/locatie 2, en bij het bekijken van de planning op eenheid 2 geeft Quinyx nu dienst bestaat - eenheid/locatie 1 weer voor dagen waarop de werknemer is gepland op eenheid/locatie 1.

Afwezigheid bestaat

Voorheen kon je zien dat een gedeelde medewerker afwezig was op een andere eenheid/locatie, maar je kon niet zien of er ook een onderliggende verschuiving was op die afwezigheid. U kunt nu altijd zien of de afwezigheid op de andere eenheid/locatie ook een onderliggende afwezigheidsverschuiving heeft:

In het bovenstaande voorbeeld behoort werknemer 1 tot eenheid/locatie 1, maar wordt deze ook gedeeld met eenheid/locatie 2. Wanneer Quinyx het rooster op eenheid/locatie 2 bekijkt, geeft Quinyx nu dienstinformatie weer onder afwezigheid als de medewerker een onderliggende dienst heeft tijdens de afwezigheid.

Apparaatsleutels verwijderen

Onder Groepsinstellingen > Toegangsrechten > Apparaten kunnen gebruikers een lijst bekijken van iedere apparaatsleutel, gekoppeld aan verschillende mobiele apparaten.

Deze apparaatsleutels worden gebruikt als een unieke identificatie om ervoor te zorgen dat mobiele tijdsregistraties alleen worden gedaan door de toegewezen/goedgekeurde telefoon.

Met deze release hebben we nu ook de optie toegevoegd om apparaatsleutels te verwijderen met behulp van het prullenbakpictogram helemaal rechts:

Updates en prestatieverbeteringen

Bijgewerkte logica bij het toevoegen van tijdsregistraties

Bij het toevoegen van een tijdsregistratie aan een dag waarop de werknemer geen dienst heeft, selecteert Quinyx nu automatisch de hoofdovereenkomst van de werknemer in de vervolgkeuzelijst voor overeenkomsten.

Nieuwe pictogrammen

We hebben enkele pictogrammen in de applicatie bijgewerkt voor een betere visuele ervaring.

Bugfixes

 • Er is een probleem opgelost dat het aanmaken van het rapport Salarisgegevens op het tabblad Tijd verhinderde.
 • Een probleem opgelost dat, bij het toepassen van de regel om salariskosten uit te sluiten van statistieken, salariskosten niet echt uitsloot.
 • Er is een probleem opgelost waarbij een medewerker met een reserveringsaanvraag voor een dienst geen melding ontving wanneer de dienst was toegewezen aan een andere werknemer.
 • Er is een probleem opgelost dat een onjuiste waarschuwing opleverde toen een werknemer om een dienst ruilverzoek vroeg wanneer niet werd voldaan aan de minimale dagelijkse rustvereiste.
 • Een probleem opgelost waarbij een tijdsregistratie een onjuist aantal overuren op een tijdkaart produceerde.
 • Er is een probleem opgelost waarbij een waarschuwing niet werd weergegeven in de planningsweergave voor een tijdsregistratie met een niet-goedgekeurd salaristype.
 • Een probleem opgelost waardoor een dienstboeking op een afwezigheidseenheid niet werd weergegeven onder diensten om goed te keuren in Meldingen, zelfs wanneer de thuiseenheid van de werknemer was ingesteld om de diensttoewijzing op een afwezige eenheid te moeten goedkeuren.
 • Een visualisatieprobleem opgelost waarbij de verkeerde dagelijkse weergavedatum werd weergegeven bij het klikken op een datum in wekelijkse, maandelijkse en aangepaste weergaven.
 • Er is een probleem opgelost waarbij het verkeerde aantal tekens (8 in plaats van 10) nodig was voor een eenmalig wachtwoord toen de taalselectie was ingesteld op Nederlands.
 • Een probleem opgelost waarbij automatisch gegenereerde Qmails werden ontvangen in een andere taal dan was geconfigureerd.
 • Een probleem opgelost tijdregistraties niet zichtbaar werden gemaakt nadat deze waren goedgekeurd door een manager maar niet door een werknemer.
 • Er is een probleem opgelost waarbij de weergavemodus Statistieken en de geselecteerde variabele niet werden behouden bij het wisselen van tabblad.

Steun

We streven er altijd naar om uw ondersteuningsverzoeken zo goed en snel mogelijk af te handelen. U bent altijd welkom om uw verzoeken in te dienen in het Engels, Zweeds, Deens, Fins, Noors en Duits. Houd er rekening mee dat Engelse ondersteuningsverzoeken meestal een snellere reactietijd hebben , omdat al onze ondersteuningsmedewerkers Engels spreken, terwijl andere talen mogelijk beperkt zijn tot alleen specifieke agenten. Lees ons HelpDocs-artikel voor meer informatie

Nieuwe HelpDocs-artikelen

API-documentatie

REST API/webservice-updates

Een GET-aanroep toegevoegd voor berekende variabelen: Merk op dat deze eerste versie het ophalen van berekende variabelen die standaardvariabelen bevatten niet ondersteunt. Dit wordt in een toekomstige versie ondersteund.

 • GET/berekende-variabelen/{extCalculatedVarId}

SOAP API / webservice-updates

Geen op dit moment.

Eindpunten worden verouderd en verwijderd

De volgende SOAP API-eindpunten worden stopgezet en verwijderd uit Quinyx WFM november 2021. Ze zijn momenteel niet in gebruik en zijn niet relevant voor de huidige versie van Quinyx WFM.

 • wsdlGetUnassignedShifts
 • wsdlInsertTimeRecords
Klik hier om de nieuwe Quinyx WFM Web Service-documentatie te bekijken. U kunt hier nog meer informatie over webservices vinden .
We moedigen al onze klanten aan om gebruik te maken van onze API's om gegevens bij te houden en ervoor te zorgen dat de informatie up-to-date is. Om de schaalbaarheid van onze API's te garanderen en tegelijkertijd ons klanten- en gebruikersbestand uit te breiden, hebben we besloten beperkingen toe te voegen aan het gebruik van onze SOAP API's. Deze beperkingen worden programmatisch afgedwongen en dat betekent dat we een limiet voor gelijktijdige oproepen per klant tot 10 zullen afdwingen. U kunt antwoordcode 429 verwachten als u deze limiet overschrijdt en het wordt aanbevolen om een backoff-mechanisme voor opnieuw proberen te implementeren om de limiet af te handelen. Houd er rekening mee dat de limiet alleen van toepassing is op SOAP. Wanneer u de komende jaren van SOAP naar Rest gaat, worden eventuele limieten in de API ingebouwd. Zorg ervoor dat u deze informatie doorstuurt naar de partij binnen uw bedrijf die verantwoordelijk is voor integraties.


How did we do?