Meldingen

Updated by Daniel Sjögren

Wanneer u de roosterview opent, ziet u het bel-icoon voor meldingen aan de linkerbovenkant:

Door op het bel-icoon te klikken, wordt het rooster naar rechts geschoven en opent het meldingenpaneel aan de linkerkant. Hierdoor kunt u meldingen afhandelen en tegelijkertijd het rooster bekijken:

Klik op het linkerpijl-icoon of het bel-icoon om het meldingenpaneel weer te sluiten.

In toekomstige releases zullen we nog meer verbeteringen aanbrengen in het meldingenpaneel om het nog gemakkelijker te maken om mee te werken. Blijf op de hoogte!

Meldingscategorieën

Het paneel is onderverdeeld in categorieën zodat u gemakkelijk acties kunt ondernemen op de meldingen:

Shiftreserveringen

Toont shiftreserveringen die goedkeuring van de manager vereisen. Als iemand probeert een dienst te reserveren die op dat moment al door iemand anders is geboekt, wordt dit ook weergegeven.

Dienstwissels

Toont dienstwissels die goedkeuring van de manager vereisen.

Absentieverzoeken

Toont absentieverzoeken die door werknemers zijn ingediend. Als het verzoek alleen een deel van de dag betreft, zal Quinyx de van en tot tijd van het verzoek weergeven in het meldingenpaneel.

Niet-toegewezen diensten

Toont alle niet-toegewezen diensten.

Verzoeken voor het niet-toewijzen van diensten

Toont alle diensten waar werknemers hebben gevraagd om niet toegewezen te worden aan een dienst.

Diensten ter goedkeuring

Toont diensten op een andere basisunit die goedkeuring vereisen van de manager van de basisunit.

Actie ondernemen op meldingen

Om actie te ondernemen op een melding, klikt u er eenvoudig op en beslist u welk type actie u wilt ondernemen:

Lees meer over het pauzeren van meldingen hier.

Gebruikersverhalen

Als manager die het meldingenpaneel opent:

  • Kan ik gemakkelijk zien welk type verschillende meldingen ik heb ontvangen.
  • Kan ik gemakkelijk zien waar elke melding over gaat.
  • Kan ik gemakkelijk actie ondernemen op elke melding.
  • Word ik voorzien van slimme informatie bij het nemen van acties op de meldingen.


How did we do?