Aanvullende velden

Updated by Leigh Hutchens

Werken met aanvullende velden

Aanvullende velden zijn aangepaste invoervelden die u kunt configureren voor de werknemersgegevens, om tegemoet te komen aan de unieke behoeften van uw organisatie.

Bijvoorbeeld, in de werknemersinformatie hebben we standaardvelden voor standaardinformatie van werknemers zoals Naam, Geboortedatum, en Adres.

Verschillende bedrijven kunnen aanvullende informatie vereisen vanwege verschillende regionale vereisten, de integratie met uw HR-systeem, of de branche waarin u werkt. Met behulp van aanvullende velden kunt u bijvoorbeeld een ruimte creëren om details te verstrekken over het rijbewijs van een werknemer, of een ruimte voor de specifieke bankgegevens die per werknemer nodig zijn voor de salarisadministratie.

De functionaliteit van aanvullende velden is ontworpen om flexibel te zijn en tegemoet te komen aan de verschillende soorten werknemersgegevens die u nodig kunt hebben. Bij het instellen van nieuwe aanvullende velden kunt u aangepaste velden maken die gebruik maken van vrije tekst, datumpickers of keuzelijsten.

Overzicht van aanvullende velden

Onder Accountinstellingen > Personen > Aanvullende velden kunt u volledig aangepaste velden configureren die zichtbaar zullen zijn onder de Aanvullende velden sectie van de werknemerskaart. Hier kunt u:

  • Klik op toevoegen om een nieuw extra veld te creëren.
  • Klik op de naam van het extra veld om een bestaande configuratie te bewerken.
  • Klik op de prullenbak actie-icoon om een configuratie te verwijderen.

Bijvoorbeeld, als u een extra veld creëert om de favoriete kleur van een werknemer te definiëren, maakt u een nieuw extra veld in de accountinstellingen:

U kunt handmatig de volgorde van de extra velden bepalen zoals ze moeten verschijnen in de werknemerskaart in het Personen tabblad.

Dit betekent dat u de volgorde van deze aangepaste configuraties (gevonden in Personen > Werknemer X > Aanvullende velden) kunt instellen om een betere groepering mogelijk te maken en om de natuurlijke stroom van informatie beter weer te geven.

Indien onaangeroerd, zullen de artikelen blijven gesorteerd op alfabetische volgorde. Anders zal de volgorde die in de configuratie wordt gepresenteerd, worden weerspiegeld in de werknemerskaart.

Onder Personen > Werknemer Z > Aanvullende Velden, ziet u het nieuwe invoerveld beschikbaar voor elke werknemer:

Merk op dat de extra velden alfabetisch gesorteerd zullen worden, zowel in de accountinstellingen als zoals weergegeven op de werknemerskaart.

Extra velden configureren

Bij het configureren van een extra veld kunt u geavanceerde regels definiëren voor elk nieuw veld:

Configuratie

Beschrijving

Titel

De naam van het aanvullende veld, zoals het zal verschijnen op de werknemerskaart.

Dit is een verplicht veld, met een maximale tekengrootte van 128.

Veldsleutel

Een uitbreiding van de titel waar u een koppelingscode voor dit veld kunt maken, die wordt gebruikt voor het koppelen van de invoer aan verschillende PDF-formulieren.

Dit is een verplicht veld, met een maximale tekengrootte van 64.

Veldtype

Beschreven in de onderstaande tabel.

Regelmatige expressie

Beschreven in de onderstaande tabel, alleen zichtbaar voor veldtype > Tekst.

Tooltip

Indien geconfigureerd, wordt hiermee een helptekst weergegeven wanneer u over het extra veld op de werknemerskaart beweegt.

Vereist

Indien geselecteerd, is dit extra veld vereist voor een werknemer.

Uniek

Indien geselecteerd, moet dit extra veld een unieke waarde hebben.

Bij het configureren van een aanvullende veld kunt u kiezen tussen vier verschillende veldtypen:

Veldtype

Beschrijving

Tekst

Kan worden gebruikt om vrije tekstinvoer te bieden voor een aanvullend veld.

U kunt geavanceerde validaties aan dit veld toevoegen door een reguliere expressie toe te voegen om bijvoorbeeld te bepalen of er een tekenlimiet is voor dit veld of dat het alleen numerieke invoer moet toestaan.

Datum

Maakt een datumkiezer mogelijk, zodat de gebruiker de dag - maand - jaar kan selecteren als invoer voor een aanvullend veld.

Selectievakje

Maakt een eenvoudig selectievakje mogelijk voor ja/nee (of waar/onwaar) invoer voor een aanvullend veld.

Menu

Kan een vervolgkeuzemenu maken met voorgeselecteerde opties als invoer voor het aanvullende veld.

Als het aanvullende veld "Favoriete kleur" is, kunnen de opties zijn:

1. Sonic Blue

2. Surf Green

3. Shell Pink


How did we do?