Planningsitems en wijzigingen in de geldigheid van de overeenkomst

Updated 3 months ago by Daniel Sjögren

Wanneer overeenkomsten worden gewijzigd, voert Quinyx de onderstaande acties uit:

Overeenkomsten

Actie

Verwijderde overeenkomsten

  • Quinyx zal verschuivingen en/of stoten identificeren die verband houden met de betreffende overeenkomsten en de logica van de overeenkomstselectie toepassen om een andere geldige overeenkomst voor hen toe te passen.

Nieuwe overeenkomsten

  • Quinyx gaat na of er sprake is van verschuivingen en/of stoten zonder afspraak die te maken kunnen hebben met de nieuwe afspraak

Overeenkomsten met een verkorte geldigheidsduur

  • Quinyx controleert of er aan die overeenkomst verschuivingen en/of stoten zijn die niet meer binnen de geldigheidsduur vallen. Als dat het geval is, past Quinyx zijn logica voor het selecteren van overeenkomsten (zie hier) toe om een geldige overeenkomst te selecteren en de verschuivingen en/of stoten aan die overeenkomst te relateren. Indien de geldigheidsduur op enigerlei wijze wordt verlengd, zal Quinyx nagaan of er sprake is van verschuivingen of stoten zonder afspraak die verband kunnen houden met de gewijzigde overeenkomst.

Afspraken gewijzigd in ploegendienst

  • De geselecteerde overeenkomst wordt ook overgeërfd naar de verbonden punch.

Houd er rekening mee dat Quinyx om prestatieredenen de meest geschikte tijd zal bepalen om dit uit te voeren, maar de acties zullen altijd plaatsvinden binnen 120 minuten nadat de wijziging is opgeslagen.
Deze acties ook plaatsvinden voor payroll-posten die zijn overgeboekt naar payroll, wat als enige gevolg heeft dat wanneer u een payroll-post terugdraait, deze wordt gekoppeld aan een geldige overeenkomst en niet aan de overeenkomst die is gebruikt bij het overboeken naar payroll die sindsdien is dan op de betreffende datum ongeldig verklaard. Houd er rekening mee dat dit geen invloed heeft op reeds overgedragen artikelen, zolang er geen terugboeking van de loonadministratie wordt uitgevoerd.


How did we do?