Planningsitems en wijzigingen in de geldigheid van de overeenkomst

Updated by Daniel Sjögren

Wanneer overeenkomsten worden gewijzigd, zal Quinyx de volgende acties uitvoeren:

Overeenkomsten

Actie

Verwijderde overeenkomsten

  • Quinyx zal diensten en/of klokacties identificeren die verband hielden met de betreffende overeenkomsten en de logica voor overeenkomstselectie toepassen om een andere geldige overeenkomst toe te passen.

Nieuwe overeenkomsten

  • Quinyx zal controleren of er diensten en/of klokacties zijn zonder overeenkomst die kunnen worden gekoppeld aan de nieuwe overeenkomst

Overeenkomsten met een verkorte geldigheidsperiode

  • Quinyx controleert of er diensten en/of klokacties zijn die verband houden met die overeenkomst die niet langer binnen de geldigheidsperiode vallen. Indien dit het geval is, zal Quinyx zijn logica voor overeenkomstselectie toepassen (zie hier) om een geldige overeenkomst te selecteren en de diensten en/of klokacties aan die overeenkomst te koppelen. Als de geldigheidsperiode op enige manier wordt verlengd, zal Quinyx controleren of er diensten of klokacties zijn zonder overeenkomst die kunnen worden gekoppeld aan de gewijzigde overeenkomst.

Overeenkomsten gewijzigd op een dienst

  • De geselecteerde overeenkomst zal ook worden overgenomen naar de gekoppelde klokactie.

Voor prestatieredenen zal Quinyx bepalen wanneer het meest geschikte moment is om dit uit te voeren, maar de acties zullen altijd plaatsvinden binnen 120 minuten nadat de wijziging is opgeslagen.
Deze acties vinden ook plaats voor payroll-items die zijn overgezet naar payroll, wat als enige gevolg heeft dat wanneer u een payroll-item terugdraait, het wordt gekoppeld aan een geldige overeenkomst en niet aan degene die is gebruikt bij het overzetten naar payroll en sindsdien ongeldig is gemaakt voor de betreffende datum. Let op: dit heeft geen invloed op reeds overgezette items, zolang er geen payroll wordt teruggedraaid.


How did we do?