Overeenkomstsjablonen - E-ondertekenen

Updated by Daniel Sjögren

E-handtekening is een add-on service. Arbeidsovereenkomsten kunnen digitaal worden gemaakt, ondertekend en verspreid via Quinyx.

U kunt e-ondertekening instellen in Accountinstellingen > Overeenkomsten > Overeenkomstsjablonen. Het gedeelte E-ondertekening van het overeenkomstsjabloon is waar u ondertekenaars kunt configureren om een arbeidsovereenkomst te ondertekenen. Klik op Toevoegen om nog meer ondertekenaars aan de overeenkomst toe te voegen:

Voeg de ondertekenaars toe die de overeenkomst zullen ondertekenen. Vink het vakje Ondertekenaar aan als de werknemer verplicht is om de overeenkomst te ondertekenen. Personen die zijn toegevoegd maar niet zijn aangevinkt als ondertekenaars worden op de hoogte gebracht van het contract, maar zijn niet verplicht om het te ondertekenen.

Selecteerbare posities zijn:

  • Werknemer: Werknemer verbonden met de gekozen overeenkomst.
  • Ingelogde manager: Manager die momenteel actief is.
  • Wettelijke voogd: Veld van werknemerskaart. Moet worden gespecificeerd indien gekozen.
  • Unitmanager: Manager die is ingesteld op de unitkaart.
  • Gespecificeerd e-mailadres: Elk e-mailadres, en het hoeft niet uniek te zijn.
  • Districtsmanager: Manager van het district waarin de werknemer werkt.
U kunt zoveel ondertekenaars selecteren als u wilt, en u kunt ook e-mailadressen toevoegen voor bijvoorbeeld een toekomstige werknemer of anderen buiten uw organisatie.

Zodra u klaar bent met het instellen van de ondertekenaars op de overeenkomst, wordt er een groen vinkje weergegeven naast de posities die zijn aangewezen om te ondertekenen.

U kunt één of meer arbeidsovereenkomstformulieren, die in PDF-formaat moeten zijn, koppelen aan het overeenkomstsjabloon.

Raadpleeg Elektronische ondertekening voor meer informatie over hoe u e-handtekeningen kunt instellen voor individuele werknemers.


How did we do?