Deeltijdverzuim berekend op basis van roosteruren

Updated by Daniel Sjögren

U kunt deeltijd afwezigheden toevoegen die worden berekend op basis van dienst of per dag.

Een afwezigheid per dienst splitsen

Bij het toevoegen van de afwezigheid, selecteert u het percentage van de afwezigheid en van welk deel van de dienst er afwezigheid moet zijn. Als een werknemer meerdere diensten per dag heeft, wordt het percentage toegepast op het totale aantal geplande uren van de dag en niet per dienst.

U kunt het percentage, de tijd en de datum niet meer wijzigen nadat de afwezigheid is opgeslagen. Houd er ook rekening mee dat het mogelijk is om een deeltijd afwezigheid toe te voegen met maximaal vier decimalen.

In het onderstaande voorbeeld heeft de werknemer een deeltijd afwezigheid van 50%. De gebruiker selecteert het afwezigheidspercentage, waar de afwezigheid moet worden geplaatst en, indien van toepassing, welke actie er moet worden ondernomen op de dienst(en).

Bovendien is het mogelijk om diensten per dag te splitsen in plaats van per dienst.

Een afwezigheid per dag splitsen

Soms heeft een werknemer meerdere diensten per dag. Het is mogelijk om die diensten per dag te splitsen in plaats van per dienst.

In het onderstaande voorbeeld voegen we een deeltijd afwezigheid toe voor een werknemer die twee diensten per dag heeft gedurende drie dagen.

Bij het toevoegen van een absentie en het invoeren van een deeltijdspercentage, wordt u nu gepresenteerd met een nieuwe optie: Per dag splitsen.

Wanneer u ervoor kiest om de diensten per dag te splitsen, worden deze opties weergegeven in het vervolgkeuzemenu waar u kunt selecteren wat er met de diensten moet gebeuren.

Behoud het begin van de dag: De absentie wordt aan het einde van de dag aan de diensten toegevoegd op basis van het geselecteerde percentage.

Behoud het einde van de dag: De absentie wordt aan het begin van de dag aan de diensten toegevoegd op basis van het geselecteerde percentage.

Nadat u een van de bovenstaande opties heeft geselecteerd en opgeslagen, wordt de absentie toegevoegd en wordt uw dienst dienovereenkomstig gesplitst:

Bij het selecteren van splitsen per dag is het niet mogelijk om verschillende acties te kiezen voor verschillende dagen. Alle dagen worden op dezelfde manier gesplitst.

Verlenging van een deeltijdabsentie

Als u dezelfde actie twee keer kiest voor dezelfde diensten, dan leidt het verlengen van een deeltijdabsentie met behulp van de tot-datum en het splitsen van de diensten gedurende de dagen tot dubbele absentiediensten op een reeds geregistreerde absentie.

Als u in plaats daarvan alleen de diensten selecteert op "nieuwe" data en "Werken aan het begin" of "Eerste deel verwijderen" toepast (behouden is vooraf geselecteerd op de diensten waarop u al een actie hebt ondernomen), dan zullen we alleen de nieuwe diensten aanpassen.


How did we do?