Working with absence types

Updated by Leigh Hutchens

Een verzuimtype is wat door de medewerker wordt toegepast of door de manager wordt gemeld wanneer een medewerker afwezig is. U kunt zoveel typen toevoegen als u wilt dat uw organisatie als afwezigheid kan melden.

Klik op "Voeg afwezigheidstype toe" in de rechterbovenhoek van de pagina om een nieuw afwezigheidstype toe te voegen:

Algemene informatie

Voeg algemene informatie toe voor uw afwezigheidstype, zoals naam, afkorting, afwezigheidscode en type afwezigheidsreden. Dit veld wordt ingevuld door de typen afwezigheidsredenen die u eerder hebt geconfigureerd. Lees hier meer over het werken met soorten verzuimredenen.

Rekenregels

Rekenregels

Als u dit vakje aanvinkt, kunt u het aantal dagen opgeven voordat de dagnummering opnieuw begint. U kunt dit gebruiken als u wilt voorkomen dat Quinyx een nieuwe kwalificatiedag genereert, dat wil zeggen als een werknemer binnen 5 dagen nadat hij weer aan het werk is weer ziek wordt.

Afwezigheidsreden beïnvloedt buffer voor dagen...

Vink dit vakje aan als de afwezigheidsreden tussen de afwezigheidsredenen ligt met een buffer voor dagen ingesteld.

Tel alleen geplande dag

Tijdens de afwezigheidsperiode worden alleen ingeplande dagen geteld. Anders wordt de hele periode beschouwd als afwezigheid, zelfs als de werknemer niet is ingepland.

Niet voorafgegaan door

Geef een afwezigheidsreden op die niet kan voorafgaan aan deze afwezigheidsreden, tenzij het in-/uitprikken is geregistreerd. Dit is ofwel binnen de gespecificeerde 'buffer voor dagen' periode, of op de verlofnummergroep.

Dagen tussen afwezigheden uitsluiten

Vink dit vakje aan als de dagen tussen twee niet-verbonden afwezigheidsperioden om dezelfde afwezigheidsreden niet worden meegeteld bij het tellen van afwezigheidsdagen.

Gesplitste dienst om middernacht

Als dit niet is aangevinkt, worden verzuimdagen standaard bepaald door het aanbreken van de dag.

Afwezigheidstype beïnvloedt planning

Reeds toegewezen diensten afhandelen door...

U kunt Ploegen verwijderen of Ploegen opheffen selecteren.

Afwezigheidsschema

Dit wordt ingevuld door de afwezigheidsschema's die je hebt geconfigureerd onder Accountinstellingen > Afwezigheidsschema's.

Instellingen salaristype

Om salarissoorten te koppelen moet u eerst de verzuimsoort opslaan.

Activeer geselecteerde salarissoorten op overeenkomstsjablonen

Hierdoor worden automatisch de salarissoorten, gekoppeld aan de verlofsoort, in de overeenkomstsjablonen geactiveerd.

Genereer overwerk op afwezigheidsdag

Deze functie mag niet worden gebruikt in combinatie met meerdere salarissoorten die aan dezelfde verzuimsoort zijn gekoppeld. Het mag/kan alleen worden gebruikt als er slechts één salarissoort is gekoppeld aan de verzuimsoort.

Reken op oproep- en standby-uren voor de berekening van de maximale uren

Geavanceerde instellingen

Verkrijgbaar in Webpunch

Indien aangevinkt is het voor medewerkers mogelijk om deze verzuimreden te kiezen in Webpunch.

Speciaal Noors zelfgecertificeerd ziekteverlof

Indien aangevinkt, activeert deze instelling de functionaliteit in Quinyx ter ondersteuning van speciaal Noors zelfgecertificeerd ziekteverlof. Lees hier meer.


How did we do?