Klaar voor loonlijstindicator

Updated 10 months ago by Leigh Hutchens

In de planningsweergave

In de planningsweergave verschijnt een groene cirkel rond de avatar van de werknemer wanneer alle zichtbare stoten en afwezigheden voor de werknemer zijn bevestigd.

De groene cirkel rond de avatar verschijnt als aan de volgende drie criteria wordt voldaan voor de periode die momenteel wordt weergegeven in Schema:

  1. Er is ten minste één punch per shift, ongeacht de toegepaste filters.
    1. De enige uitzondering op het bovenstaande is als u een feestdagregel hebt die aangeeft dat ploegen zonder bijpassende stoten een salarisresultaat moeten genereren op die feestdag.
  2. Alle stoten en afwezigheden worden bevestigd, ongeacht de toegepaste filters.
De groene cirkel geeft alleen de atteststatus van de werknemer in de momenteel geselecteerde groep aan ; zie onderstaande screenshots voor een illustratie hiervan.
Lees meer over het gebruik van het tabblad Tijd om salarisitems te bekijken voordat u salaris- en salarisacties uitvoert voor informatie over het maken en verwerken van salarisbestanden.


How did we do?