Download de Android-app handmatig

Updated 10 months ago by Johannes Nordman

Installatie

Om deze applicatie te installeren, gaat u vanaf uw telefoon naar deze link en downloadt u het applicatiebestand.

De applicatie wordt geïnstalleerd door het gedownloade bestand op uw telefoon te openen.

Android beschermt gebruikers tegen onbedoeld downloaden en installeren van onbekende apps of apps van andere bronnen dan Google Play, dat vertrouwd wordt. Android blokkeert dergelijke installaties totdat de gebruiker ervoor kiest om de installatie van apps uit andere bronnen toe te staan.

  • Op apparaten met Android 8.0 (API-niveau 26) en hoger moeten gebruikers naar het scherm Systeeminstellingen voor onbekende apps installeren navigeren om app-installaties vanaf een bepaalde locatie mogelijk te maken.
  • Op apparaten met Android 7.1.1 (API-niveau 25) en lager moeten gebruikers de systeeminstelling Onbekende bronnen inschakelen, te vinden in Instellingen> Beveiliging op hun apparaten.


How did we do?