Tag categorieën

Updated 7 months ago by Leigh Hutchens

Een tag moet zijn verbonden met een tagcategorie. U kunt zoveel tagcategorieën definiëren als u nodig heeft.

Een tagcategorie is er voornamelijk om te definiëren:

 • Het type tagcategorie, met andere woorden, het type informatie dat de tag kan bevatten:
  • De drie tagcategorieën Kostenplaats, Project en Account kunnen een tagwaarde hebben.
  • De tagcategorie Uitgebreid kan aanvullende eigenschappen bevatten, zoals beschreven in Overzicht tags .
  • Een kleur die een visuele indicatie geeft van welke tagcategorie een ploeg is verbonden.
  • Een externe identificatie (externe ID) die wordt gebruikt door integraties.

Tagcategorieën definiëren

 1. Kies op de pagina Accountinstellingen Tagcategorieën en klik op Toevoegen:

 1. In het paneel Tagcategorie toevoegen:
 • Voeg de naam van de tagcategorie toe.
 • Kies het type uit de alternatieven - Kostenplaats, Project, Account en "Uitgebreid".
 • Voeg een HEX-kleurcode toe, voorafgegaan door #
 • Voeg de externe ID van de tagcategorie toe.
 1. Een voorbeeld van het uiteindelijke resultaat kan er als volgt uitzien:

Alle tags moeten zijn verbonden met een tagcategorie.
Tagcategorieën kunnen worden geconfigureerd via de Neo-gebruikersinterface of via de Tags REST API . Aangezien het maken van tags meestal een eenmalige activiteit is, raden we u aan ze te maken via de Neo-interface.


How did we do?