Verzuimafhandeling

Updated 6 months ago by Leigh Hutchens

Optie dienst behouden bij eenmalige afwezigheidsdienst

We zijn doorgegaan met het verbeteren van de verlofaanvraag door de introductie van een “dienst behouden” -functie wanneer u een verlofaanvraag aanvraagt of goedkeurt. U kunt beslissen of u de optie dienst behouden wilt toepassen op alle betrokken diensten of individuele diensten:

Wat betekent "Behouden"?

Wanneer je een verlofperiode aanvraagt, kan het zijn dat de werknemer in die periode een deel van de dagen nog moet werken; in dit geval zou u de 'behouden'-functie gebruiken. Als u behouden selecteert, wordt de dienst niet omgezet in een verzuimdienst, maar wordt de werknemer op die dienst ingepland en heeft hij tegelijkertijd verzuim:

 In het bovenstaande voorbeeld is gekozen voor behouden op dag 1, verwijderen op dag 2.

Waarschuwingen bij het opnieuw toewijzen van een dienst

Als u besluit wat u met de geplande diensten wilt doen tijdens een afwezigheid, en u kiest voor "Opnieuw toewijzen", zien de waarschuwingen er nu als volgt uit:

Een cirkel rond het uitroepteken is een "zachte waarschuwing". Dit betekent dat de waarschuwing kan worden opgeheven, bijvoorbeeld "Tijd overschrijding geplande tijd per dag".

Een driehoek rond het uitroepteken is een "harde waarschuwing". Dit betekent dat u een andere werknemer voor die dienst moet plannen, bijvoorbeeld "Tijdstempel voor deze dienst is goedgekeurd".

Het kan ook zijn dat je extra waarschuwingen krijgt als je hebt opgeslagen. Bijvoorbeeld als de werknemer geen geldige overeenkomst of dienstverband heeft.

Virtuele diensten in kostenvariabelen

We tellen nu de kosten van een virtuele dienst in de statistieken in Planning en Basisschema voor alle kostenvariabelen:

In deze eerste iteratie geven we geen visuele indicatie in het schema / basisschema als er op een bepaalde dag een virtuele dienst is.

Lees meer over Virtuele diensten hier .

 Net als in de tijdweergave, heb je een salarisitem nodig in de periode om kosten weer te geven (in de statistieken). Dit betekent dat u de kosten van een virtuele dienst niet in het dagoverzicht kunt zien, u moet naar het weekoverzicht of het maandelijkse overzicht gaan.


How did we do?