Verzuimafhandeling

Updated by Leigh Hutchens

Optie behouden bij enkele afwezigheidsdienst

U kunt de "Behouden" functie gebruiken wanneer u een afwezigheidsaanvraag indient of goedkeurt. U kunt beslissen of u de behoudoptie wilt toepassen op alle betrokken afwezigheidsdiensten of individuele afwezigheidsdiensten:

Wat betekent "Behouden"?

Wanneer u een afwezigheid voor een bepaalde periode aanvraagt, kan het voorkomen dat de werknemer nog steeds op sommige dagen in die periode moet werken; in dat geval zou u de behoudfunctionaliteit gebruiken. Wanneer u behouden selecteert, wordt de dienst niet omgezet naar een afwezigheidsdienst, maar wordt de werknemer in plaats daarvan ingeroosterd voor die dienst en heeft tegelijkertijd afwezigheid:

In het bovenstaande voorbeeld is behouden gekozen op dag 1 en verwijderen op dag 2.

Waarschuwingen bij het opnieuw toewijzen van een dienst

Bij het beslissen wat u wilt doen met de ingeroosterde diensten tijdens een afwezigheid, als u Reassign selecteert, zien de waarschuwingen er nu als volgt uit:

Een cirkel rond het uitroepteken is een "zachte waarschuwing". Dit betekent dat de waarschuwing kan worden genegeerd, bijvoorbeeld "Tijd overschrijdt geplande tijd per dag".

Een driehoek rond het uitroepteken is een "harde waarschuwing". Dit betekent dat u een andere werknemer op die dienst moet inroosteren, bijvoorbeeld "Tijdregistratie voor deze dienst is goedgekeurd".

Het kan ook voorkomen dat u extra waarschuwingen ontvangt nadat u heeft opgeslagen. Bijvoorbeeld, als de werknemer geen geldige overeenkomst of dienstverband heeft.

Virtuele dienst kosten in kostvariabelen

We tellen nu de kosten van een virtuele dienst mee in de statistieken van de Planning en het Basisrooster voor alle kostvariabelen:

In deze eerste iteratie geven we geen visuele indicatie in de planning/basisrooster als er een virtuele dienst is op een bepaalde dag.

Lees meer over Virtuele diensten hier

Net als in de Tijdweergave heeft u een payroll-item nodig in de periode om de kosten weer te geven (in de statistieken). Dit betekent dat u de kosten van een virtuele dienst niet kunt zien in de dagweergave, u moet naar de weekweergave of de maandweergave gaan.


How did we do?