Tijdsinstellingen

Updated 8 months ago by Leigh Hutchens

Deze instellingen worden gebruikt om de functionaliteit te beheren met betrekking tot goedkeuring door middel van tijdstempels en salarisoverdracht.

Je vindt de pagina met tijdinstellingen onder Accountinstellingen> Sjablonen in het menu aan de linkerkant.

Onder elke functionaliteit ziet u een grijze tekst die beschrijft wat de instelling doet. Om een instelling te activeren / deactiveren, vinkt u het vakje onder de kolom Activeren aan of uit.


How did we do?