Tijdsinstellingen

Updated 28/6/21 by Leigh Hutchens

Deze instellingen worden gebruikt om de functionaliteit te beheren met betrekking tot goedkeuring door middel van tijdstempels en salarisoverdracht.

Je vindt de pagina met tijdinstellingen onder Accountinstellingen> Sjablonen in het menu aan de linkerkant.

Onder elke functionaliteit ziet u een grijze tekst die beschrijft wat de instelling doet. Om een instelling te activeren / deactiveren, vinkt u het vakje onder de kolom Activeren aan of uit.


How did we do?