Tijdinstellingen

Updated by Daniel Sjögren

Tijdinstellingen regelen functionaliteit met betrekking tot goedkeuring van klokacties en overdracht naar payroll. Wanneer de waarschuwing is voldaan, wordt er een rood kader gecreëerd rond de klokactie in de roosterview.

U vindt de pagina met tijdinstellingen onder Accountinstellingen > Overeenkomsten > Tijdinstellingen.

Onder elke functionaliteit beschrijft grijze tekst de functie van de instelling. Om een instelling te activeren/deactiveren, vinkt u gewoon het vakje aan of uit onder de kolom activeren, en het wordt automatisch opgeslagen. De volgende instellingen zijn vandaag beschikbaar:

  • Van automatisch uitchecken moet eerst de tijd worden gewijzigd voordat dit kan worden goedgekeurd: Vereist dat automatische klokacties worden bewerkt door een manager voordat ze als goedgekeurd worden verwerkt.
  • Hiërarchische goedkeuring: Medewerker moet tijd goedkeuren voordat een manager dat kan doen.
  • Manager kan werknemer goedkeuren: Medewerker moet tijd goedkeuren voordat een manager dat kan doen.
  • Goedkeuren in de toekomst: Goedkeuringen op medewerker- en managerniveau toestaan voor gebeurtenissen in de toekomst.
  • Alleen volledig goedgekeurde tijden overzetten: Vereis dat alle gebeurtenissen in een bepaalde periode volledig goedgekeurd zijn zodat ze in het bestand van de salarisadministratie kunnen worden opgenomen.


How did we do?