Auto Assign

Updated by Daniel Sjögren

U moet de Auto Assign-module hebben aangeschaft om deze oplossing te configureren en te gebruiken.
Binnen Auto Schedule en Auto Assign heeft Quinyx een technische limiet ingesteld voor hoe lang de algoritme run tabellen de status van algoritme runs opvragen om ervoor te zorgen dat de run tabellen up-to-date blijven. Deze technische limiet is nodig om prestatieredenen. Algoritmen die langer dan 30 minuten lopen, gaven tot nu toe als status "Onbekend resultaat" weer, ook al was de algoritmenloop voltooid. Wij hebben de limiet nu verhoogd tot 90 minuten, zodat elke algoritmerun die binnen 90 minuten is voltooid, de juiste status en looptijd weergeeft.

Inleiding

De Quinyx Labor Optimization-oplossing bestaat uit twee afzonderlijke modules, Auto Schedule en Auto Assign. Het doel van de oplossing is om automatisch planningen te maken, rekening houdend met uw zakelijke doelstellingen en met als doel onderdekking en overdekking te minimaliseren, terwijl wordt voldaan aan arbeidsregels en organisatorische voorkeuren.

Auto Assign

De Auto Assign-module automatiseert en optimaliseert de toewijzing van diensten aan werknemers binnen het planningsproces. Het algoritme neemt de bestaande diensten in een planning, of ze nu zijn gemaakt door Auto Schedule, uitgerold via Base Schedule, of handmatig zijn gemaakt, en wijst open diensten toe aan werknemers. De toewijzing van diensten aan werknemers houdt rekening met beschikbaarheid, arbeidsregels en zakelijke regels, overeenkomst, vaardigheden en al toegewezen diensten. De output van het Auto Assign-algoritme zijn toegewezen diensten aan werknemers binnen de geselecteerde unit.

Vereisten

  • Er moeten open diensten beschikbaar zijn om toegewezen te worden voor de periode waarvoor u diensten probeert toe te wijzen.
  • Er moeten werknemers zijn met een passend vaardighedenpakket die nodig zijn om de beschikbare diensten te werken.
  • Er moeten beschikbare werknemers zijn binnen de roosterperiode.
  • Er moeten werknemers zijn met een actieve overeenkomst met onvervulde contracturen binnen de roosterperiode.
  • Arbeidsregels worden gedefinieerd in Quinyx overeenkomstsjablonen, in Pythia (AI-Optimalisatie), of in beide.
  • Roosterparameters worden gedefinieerd in Pythia (AI-Optimalisatie).
  • De Auto Toewijzen module moet worden ingeschakeld en geconfigureerd door Quinyx.

Auto Assign Configuratie

De Auto Assign module houdt rekening met arbeidsregels die zijn gedefinieerd in overeenkomstsjablonen en in Pythia (AI-Optimalisatie) en parameters, evenals werknemersspecificaties zoals beschikbaarheid, afwezigheden, vaardigheden en overeenkomsten om open diensten toe te wijzen aan werknemers.

Arbeidsregels

Via arbeidsregels en bedrijfsregels kunt u bepalen welke regels in overweging moeten worden genomen wanneer Auto Assign diensten toewijst aan werknemers. Arbeidsregels en bedrijfsregels kunnen geconfigureerd worden in Quinyx en/of in Pythia (AI-Optimalisatie). In Quinyx worden de arbeidsregels die in aanmerking kunnen worden genomen in de Auto Toewijzen oplossing geconfigureerd in de overeenkomstsjablonen, terwijl eventuele aanvullende regels worden geconfigureerd in Pythia (AI-Optimalisatie).

De Auto Assign oplossing kan zowel zachte (voorkeurs)regels als harde (verplichte) regels in overweging nemen. Dit wordt per regel gedefinieerd. Regels die als verplicht worden beschouwd, worden niet geschonden in het dienstrooster toewijzingsproces. Regels die als voorkeursregels worden beschouwd, kunnen tegen elkaar worden afgewogen om de volgorde van belangrijkheid van regel naleving te specificeren. Zo kunt u bepalen wat belangrijk is om rekening mee te houden bij het toewijzen van diensten.

De Auto Assign oplossing zal diensten toewijzen terwijl de arbeidsregels en de prioriteiten van de voorkeursregels in overweging worden genomen om het meest optimale rooster binnen die beperkingen te bereiken.

Lees meer over hoe u arbeidsregels kunt configureren hier.
Billijkheidsregels binnen Auto Assign

Eerlijkheid is een belangrijk aspect van een goede planning naast arbeidsregels en bedrijfsregels. Om rekening te houden met eerlijkheid in de roosters die door de Quinyx Auto Assign oplossing worden aangemaakt, kunt u één van de onderstaande eerlijkheidsregels gebruiken:

  • Gelijke relatieve contractvervulling: een regel die ervoor moet zorgen dat als er niet genoeg diensten zijn om alle contracturen te vervullen, we streven naar een relatieve contractvervulling. Wij geven er bijvoorbeeld de voorkeur aan dat meerdere werknemers 80% van hun contracturen vervullen, in plaats van dat sommige werknemers 100% vervullen en anderen 60%.
  • Gelijke verdeling van shifttypes: een regel die streeft naar een gelijke verdeling van specifieke shifttypes over de beschikbare werknemers. Wij geven er bijvoorbeeld de voorkeur aan dat een bepaald type dienst dat fysiek meer beperkingen oplegt, gelijk wordt verdeeld.
  • Rouleren van diensten van een bepaald type: een regel die ervoor moet zorgen dat specifieke soorten diensten worden gerouleerd en gelijkelijk over de werknemers worden verdeeld. Wij geven er bijvoorbeeld de voorkeur aan ervoor te zorgen dat nachtdiensten worden verdeeld en gerouleerd over de beschikbare werknemers.
Deze billijkheidsregels zijn alleen beschikbaar binnen onze Auto Assign oplossing (binnen Labor Optimization) en hebben ondersteuning nodig van Quinyx om in onze Auto Assign regeloverwegingen op te nemen.

Beschikbaarheid

Binnen Quinyx's Auto Assign oplossing kunnen we rekening houden met de beschikbaarheid die door de werknemers wordt verstrekt, via de Beschikbaarheid functie, om aan te geven wanneer ze beschikbaar zijn om te werken. Het plannen volgens beschikbaarheid binnen onze Auto Assign oplossing kan worden beschouwd als een harde of zachte vereiste.

Als de beschikbaarheid die door werknemers wordt verstrekt als een harde vereiste wordt beschouwd, betekent dit dat de Quinyx Auto Assign-oplossing geen werknemers mag inplannen buiten hun opgegeven beschikbaarheid. Als de beschikbaarheid die door werknemers wordt verstrekt als een preferentiële vereiste wordt beschouwd, betekent dit dat de Quinyx Auto Assign-oplossing er de voorkeur aan geeft om werknemers binnen hun opgegeven beschikbaarheid in te plannen, maar als dat niet mogelijk is, is het ook een optie om diensten buiten hun opgegeven beschikbaarheid toe te wijzen.

Lees meer over hoe beschikbaarheden worden beschouwd binnen Automatisch Assign hier.
Vaardigheden

De Auto Assign-oplossing wijst alleen diensten toe aan werknemers die voldoen aan de vaardigheidseisen van de diensten.

Afwezigheden

De Auto Assign-oplossing houdt rekening met afwezigheden en zorgt ervoor dat werknemers geen diensten toegewezen krijgen op dagen waarop ze afwezig zijn.

Parameterconfiguratie

Via de parameterconfiguratie kunt u de technische details van de algoritmerun definiëren, waaronder de maximale looptijd voordat het algoritme een resultaat moet opleveren en de doelstellingen van de runs bij het vergelijken van bijvoorbeeld kosten en het naleven van regels. De parameters worden geconfigureerd door Quinyx, afhankelijk van uw doelstellingen, tijdens de initiële set-up van de Automatisch toewijzen-oplossing.

Auto Assign aanmaken

Lees meer over hoe u Auto Assign kunt activeren en volg de voortgang van de algoritme-runs op hier.


How did we do?