Lock/Unlock accounts

Updated by Leigh Hutchens

Als een gebruiker meerdere keren het verkeerde wachtwoord invoert wanneer hij probeert in te loggen, wordt het account vergrendeld en moet een beheerder het account ontgrendelen. Een gebruikersaccount kan ook handmatig worden vergrendeld als de gebruiker niet meer mag inloggen.

Ontgrendelen

Als een account is vergrendeld, wordt deze weergegeven in de lijst Personen met een hangslotsymbool naast de naam van de gebruiker.

Om het account te ontgrendelen, klikt u op de gebruiker en gaat u naar de sectie "Status" in Personen details. Daar zie je dat het selectievakje voor vergrendeld is aangevinkt. Schakel het vinkje uit en sla de detailpagina van Personen op.

Het hangslotpictogram wordt verwijderd en de gebruiker kan nu weer inloggen.

Handmatig vergrendelen

Om een account handmatig te vergrendelen, vinkt u het selectievakje voor vergrendeld aan en slaat u de pagina met personengegevens op. Het hangslotpictogram verschijnt en de gebruiker kan niet meer inloggen.


How did we do?