Webpunch FAQ

Updated by Leigh Hutchens

V: Kan ik het in- en uitklokken via de mobiele app uitschakelen en alleen via Webpunch laten verlopen?

A: U kunt het in- en uitklokken via de mobiele app uitschakelen via Accountinstellingen > Toegangsrechten > Machtigingen mobiele app en personeelsportal > Tijd - Klokacties.

A: Om een automatische Webpunch-link in te stellen, moeten aan twee criteria worden voldaan:

  • U moet een Webpunch-link maken voor de unit waarvoor u automatisch wilt inloggen. Deze link moet verbonden zijn met een extern IP-adres.
Meer informatie hierover hier.
  • U moet iemand met een managerrol geselecteerd hebben voor de geselecteerde unit. Dit kan worden gedaan via Accountinstellingen > Groepsbeheer > [Gewenste unit] > Het veld Manager.
V: Als ik bijvoorbeeld een dienst heb van 08.00 - 14.00 uur en uitklok om 14.30 uur, krijg ik de vraag wat ik wil doen met mijn overuren - waarom is dat en welke instelling(en) regelen dit?

A: Dit komt doordat de Webpunch-instelling Overtime is geactiveerd. Wanneer dit is geactiveerd, krijgt de werknemer de mogelijkheid om zijn overuren aan te passen. U heeft de keuze om het uit te laten betalen of toe te voegen aan een Tijdtracker-saldo.

Als u de Overtime-instelling activeert, krijgt u ook de optie om een sub-instelling genaamd Overtime type selectie te activeren. Hiermee kan de gebruiker bepalen hoe hun overurencompensatie moet worden gebruikt wanneer daarom wordt gevraagd.

In de instellingen van het overeenkomstsjabloon onder Tijd > Overuren heeft u ook de mogelijkheid om de gebruiker toe te staan overuren te negeren in Webpunch.

V: Kan ik opmerkingen achterlaten wanneer ik laat incheck of vroeg uitcheck? Zo ja, hoe stel ik dit in?

A: Ja, het is mogelijk om een opmerking achter te laten wanneer u laat incheckt of vroeg uitcheckt. Hiervoor moet u de optie Opmerkingen inschakelen in de Webpunch-instellingen. Dit kan worden gedaan in Accountinstellingen > Webpunch-instellingen > Opmerkingen.

V: Kan ik de Webpunch-instellingen op unitniveau beheren?

A: Nee, dat kan niet. De geactiveerde Webpunch-instellingen worden toegepast voor alle werknemers die in- of uitchecken. U kunt echter wel bepalen of de gebruiker de mogelijkheid moet hebben om de overurentype-selectie te negeren via het overeenkomstsjabloon. Daar kunt u ook regels instellen voor afwijkingen bij het in- of uitchecken en of er een absentie moet worden aangemaakt als een werknemer te laat in- of uitcheckt.

V: Ik kan niet inloggen op Webpunch vanwege de volgende foutmelding: "De opgegeven combinatie van IP 123, unitID 456 is niet goedgekeurd voor vereenvoudigde login, of er is geen manager ingesteld op de unit" - wat kan ik vanaf hier doen?

A: Als u deze foutmelding ziet, komt dit omdat niet aan één of twee van de volgende criteria is voldaan:

  • Het externe IP-adres dat is toegevoegd aan de automatische Webpunch-link in de Webpunch-instellingen komt niet overeen met het IP-adres waarmee het kloksysteem is verbonden. U kunt meer informatie vinden over hoe u uw externe IP-adres kunt instellen voor uw automatische Webpunch-link hier.
  • Er is geen manager geselecteerd voor de unit. Zie meer informatie in het tweede punt met betrekking tot vraag 1 hierboven.
V: Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om in te klokken met een magneetkaart?

Om in te klokken met een magneetkaart gelden twee voorwaarden, net als bij een RFID-badge:

  • Uw kloksysteem moet zijn verbonden met een magneetkaartlezer.
  • Het vooraf gecodeerde kaartnummer op de magneetkaart moet overeenkomen met hetzelfde kaartnummer in het veld Kaartnummer op de personeelskaart. Dit kan worden gevonden in Personen > Persoonsgegevens > Geavanceerde gegevens > Kaartnummer.
V: Ik kan niet inloggen op Webpunch met mijn RFID-tag/magneetkaart vanwege de volgende foutmelding: "Ongeldig kaartnummer", waarom is dit?

A: Als u deze foutmelding ziet, kan dit te wijten zijn aan:

  • De code op uw RFID-tag/kaart komt niet overeen met de cijfers in het veld voor het kaartnummer op uw medewerkerskaart.
Lees meer hier.
  • Afhankelijk van het apparaat dat u gebruikt om in te loggen, kunt u een touchscreen hebben (bijvoorbeeld een tablet) met een numeriek toetsenbord, of een toetsenbord dat is aangesloten op een computer.
    Als u op OK drukt op het numerieke toetsenbord (zoals u zou doen met een tablet), vergelijkt Webpunch de cijfers op uw RFID-tag/kaart met het veld Badge nr op uw medewerkerskaart. Als u een toetsenbord gebruikt en op Enter drukt, vergelijkt Webpunch de cijfers op uw RFID-tag/kaart met het veld Kaartnummer op uw medewerkerskaart.

V: Kan ik de standaardtaal van Webpunch wijzigen?

A: Standaard is de taal in Webpunch Engels. Er is echter een instelling waarmee u de taal kunt wijzigen naar een van de talen die momenteel worden ondersteund.

Webpunch zal uw keuze onthouden als u de site sluit en opnieuw opent, omdat de informatie wordt opgeslagen als een cookie op het apparaat. Het opnieuw opstarten van uw apparaat voor het klokken kan echter de cookies wissen, wat betekent dat u mogelijk opnieuw uw voorkeurstaal moet selecteren.


How did we do?