Widget gebruiksscenario's - Wiki / Blog

Updated by Daniel Sjögren

  • Maak wiki-pagina's aan om belangrijke referentie-informatie voor het bedrijf te publiceren.
  • Voeg op elk moment toe aan en werk de pagina's bij.
  • Werk samen met andere teamleden.
  • Widgets maken snelle koppelingen naar gerelateerde bronnen mogelijk vanaf één pagina.
  • Creëer een gemakkelijk navigeerbaar bronnenhub.


How did we do?