Integraties API-sleutels

Updated 2 months ago by Leigh Hutchens

Dit is alleen beschikbaar voor accountmanagers met toegang tot accountinstellingen en toestemming voor integratiereferenties. Lees hier meer over toegangsrechten.

Het API-sleutelbeheer heeft een interface waarmee API-sleutels opnieuw kunnen worden gegenereerd. Vanwege de nieuwe lengte en indeling van de API-sleutel, kunt u deze naar het klembord kopiëren.

U vindt API-sleutelbeheer onder Accountinstellingen > Toegangsrechten > Integraties API-sleutels als u toegang heeft.

API-sleutels zijn hoofdlettergevoelig, en u moet ze behandelen als zeer, zeer gevoelige beveiligingsitems.
Het opnieuw genereren van een API-sleutel kan bestaande integraties verbreken.


How did we do?