Integraties API-sleutels

Updated by Leigh Hutchens

Dit is alleen beschikbaar voor accountmanagers met toegang tot accountinstellingen en toestemming voor integratiegegevens. Lees meer over toegangsrechten hier.

Het beheer van API-sleutels heeft een interface waarmee API-sleutels opnieuw kunnen worden gegenereerd. Vanwege de nieuwe lengte en indeling van de API-sleutel kunt u deze kopiëren naar het klembord.

U kunt het beheer van API-sleutels vinden onder Accountinstellingen > Toegangsrechten > Integraties API-sleutels als u toegang heeft.

API-sleutels zijn hoofdlettergevoelig en u moet ze behandelen als zeer, zeer gevoelige beveiligingsitems.
Het opnieuw genereren van een API-sleutel kan bestaande integraties verbreken.


How did we do?