Zweedse "Wachtaftrek"

Updated 10 months ago by Leigh Hutchens

Houd er rekening mee dat Karensavdrag iets is dat inheems is op de Zweedse markt en niet noodzakelijk op u van toepassing is. Het doel van deze Engelse versie is om niet-Zweeds sprekenden die in Zweden werken de nodige informatie te verstrekken om binnen hun bedrijf naar behoefte te kunnen werken.

Achtergrond

(hieronder is afkomstig van de website van Försäkringskassan)

"The waiting period deduction or karensavdrag, was introduced on 1 January 2019 and replaced what was previously known as the waiting period/karensdag. The purpose of the change was to make the deduction made when you are sick fair and predictable.

The waiting period deduction/karensavdrag is 20% of the sick pay that the employee receives in an average week when they are sick. Usually, the deduction is calculated by the payroll system ...... The detailed calculation of the karensavdrag can be determined by collective agreement."

In een aantal cao's is een wachttijd afgesproken om de wachttijdaftrek te beheren. Kijk in je eigen cao wat van toepassing is. Hieronder ziet u een voorbeeld uit de Retailovereenkomst.

Wachttijd/Karensperiode

 • De wachtperiode of karensperiode, is het eerste deel van de ziekengeldperiode dat de werknemer zou hebben gewerkt als de werknemer niet ziek was geweest.
 • De lengte van de wachttijd wordt berekend als 20% van de vooraf overeengekomen actuele gemiddelde wekelijkse arbeidstijd.
 • Voor de periode na de wachttijd tot de 14e dag wordt ziekengeld (inclusief ziek-UT) betaald.

Instellingen

Om de juistheid van de wachtijdaftrek/karensavdrag en eventuele kostenberekeningen te waarborgen zijn minimaal 3 aan ziekteverzuimredenen gekoppelde salarissoorten nodig.

 1. Karens voor de karensperiode zonder loonkost en geen link naar zieken-UT.
 2. Ziek tot 14 dagen met 80% loonkost en link naar ziek-UT.
 3. Ziek vanaf dag 15 zonder salariskosten en zonder link naar ziek-UT.

Vervolgens maakt u de afwezigheidsreden voor ziekteverlof aan in Accountinstellingen -> Afwezigheidsinstellingen -> Bewerken/Aanmaken afwezigheidstype -> Opslaan . Daarna kunt u de gewenste salarissoorten toevoegen.

alaristype 1 - "Karens"

De instelling voor de Karens moet worden ingevoerd met een maximum dat moet overeenkomen met 100% van een nominale dag voor de hele periode die overeenkomt met 20% van de wekelijkse werktijd.

Om de lengte van een gemiddelde werkdag voor een deeltijdse werknemer aan te passen aan de huidige werkgelegenheidsgraad, moet rekening worden gehouden met de arbeidsparticipatie.

Om dit te configureren worden de volgende instellingen gemaakt:

 • Definieer een maximum aantal uren: Ja (aangevinkt) en: 100 Procent
 • Bereken de arbeidsparticipatie: Ja (aangevinkt)
 • Maximaal geldig voor de geselecteerde periode: Ja (aangevinkt)
 • Genereer extra salarissoorten: Nee (niet aangevinkt)
 • Afhankelijk van dagnummering: Ja (aangevinkt)
 • Dag van afwezigheid 1-13
 • Definieer het volgende salaristype: Salaristype 2 - "Ziek tot 14 dagen" (specificeer het salaristype dat moet worden gegenereerd voor ziekteverlofdagen 1-4)

Salaristype 2 - "Ziek tot 14 jaar"

Ziekteverzuim wordt de eerste 14 dagen door de werkgever betaald volgens de wet op de ziektewet. Dit betekent dat we in combinatie met de wachtperiodekorting/karensavdrag een andere gekoppelde salarissoort moeten aanmaken om deze te genereren nadat de werknemer een wachtperiodeaftrek/karensavdrag heeft gehad tot en met dag 14. Daarna een andere salarissoort moeten worden gegenereerd wanneer de Sociale Verzekeringsmaatschappij de terugbetalingsverplichting overneemt.

Om dit te configureren worden de volgende instellingen gemaakt:

 • Definieer een maximum aantal uren: Nee (niet aangevinkt)
 • Genereer extra salarissoorten: Ja (aangevinkt), dit is om ziek-UT te genereren
 • Afhankelijk van dagnummering: Ja (aangevinkt)
 • Afwezigheidsdag 14-14, de reden voor dag 14-14 is dat we bij salaristype 1 - "Karens" 1-13 hebben ingevuld en vervolgens verzuim naar salaristype 2 - "Ziek tot 14".
 • Definieer vervolg salaristype: Nee (leeg laten)

Salaristype 3 - "Ziekte 15-"

Aangezien de verzekeringsmaatschappij het vanaf dag 15 overneemt, moeten we hier een extra salaristype definiëren om de juiste uitkomst voor salarisadministratie en rapportage te genereren.

Om dit te configureren, doet u het door de volgende instellingen in te voeren:

 • Definieer een maximum aantal uren: Nee (niet aangevinkt)
 • Genereer extra loonsoorten: Nee (niet aangevinkt)
 • Afhankelijk van dagnummering: Ja (aangevinkt)
 • Afwezigheidsdag 15-0, de reden voor dag 0 is dat het voor onbepaalde tijd telt als het niet is gedefinieerd.
 • Definieer vervolg salaristype: Nee (leeg laten)

Deze instellingen werken alleen als het aantal werkdagen per week is gedefinieerd als 5 op de overeenkomstsjabloon.


How did we do?