Overwerkmethoden

Updated 2 hours ago by Daniel Sjögren

Quinyx biedt verschillende berekeningsmethoden voor overwerk en extra tijd. Door overwerkmethoden te maken en te gebruiken, kunt u de overuren van werknemers nauwkeurig volgen en beheren.

Lees hier meer over salarissoorten die worden gegenereerd op basis van overwerkmethoden.

Gebruiksgevallen

 • Als accountmanager kan ik de lijst met bestaande overwerkmethoden bekijken (zowel automatisch aangemaakt als handmatig aangemaakt).
 • Als accountmanager kan ik een nieuwe overwerkmethode creëren.
 • Als accountmanager kan ik een bestaande overwerkmethode aanpassen.
 • Als accountmanager kan ik een bestaande overwerkmethode verwijderen.
 • Als accountmanager kan ik alle beschikbare overwerkmethoden bekijken en selecteren bij het toewijzen van overwerkmethoden aan een overeenkomstsjabloon.
 • Als manager met schrijftoegang tot overeenkomstdetails, kan ik kiezen uit alle gemaakte overwerkmethoden bij het bewerken van de overwerkmethode op een werknemersovereenkomst.
Voor machtigingen worden overwerkmethoden toegevoegd, bijgewerkt en verwijderd onder Accountinstellingen > Overeenkomstsjablonen .

Overwerkmethoden, min tijd en extra tijd maken

Overwerkmethoden worden geconfigureerd onder Accountinstellingen > Overeenkomsten > Overwerkmethoden en kunnen volledig worden aangepast aan uw behoeften:

Het maken van overwerkmethoden voor overwerk, mintijd en extra tijd is eenvoudig.

 1. Ga naar Accountinstellingen .
 2. Selecteer onder Overeenkomsten de optie Overuren .
 3. Klik rechtsboven op Overuren toevoegen . Selecteer of uw nieuwe overwerkmethode voor overwerk, mintijd of extra tijd moet zijn.
 4. Afhankelijk van het type overwerk dat u kiest, veranderen de selecties. Raadpleeg de onderstaande tabellen om elk veld te begrijpen.
Er is geen limiet aan het aantal methoden voor overuren, min tijd of extra tijd dat u kunt maken.

Overwerkmethoden toevoegen

Veld

Beschrijving

Opmerking

Algemene informatie

Naam

Verplichte naam voor de regel.

Overwerk heeft voorrang op asociale tijd

Definieer of overuren (OT) de onsociale tijd (UT) moeten overschrijven, wanneer OT en UT tegelijkertijd plaatsvinden, of dat dit in de overeenkomst moet worden gedefinieerd.

Berekeningsperiode

Periode

Stel de periode in waarop deze overwerkmethode moet worden berekend.

Rekenperiode: Planningsperiode, dag, week, dagen, maanden.

De Planperiode wordt vastgelegd in een arbeidsovereenkomst/overeenkomstsjabloon. Het kan 1 maand, 1 week, 2 weken, 1 dag, 369 dagen, enz. zijn.

Drempel

Drempel

Definieer de drempel van het gekozen werktijdquotum dat moet worden bereikt om deze overuren te genereren.

Drempel: Geen drempel, Planningsperiode, Dagen, Maanden.

Overwerkniveaus

Overuren

Zoals bepaald in de overeenkomst.

Voorbeeld

Overwerkperiodes zijn gebruikelijk. Overwerkperioden zijn de perioden uit werknemersovereenkomsten zoals hier ingesteld. U kunt alleen overuren per dag instellen, niet per week.

Gewerkte uren

Definieer het aantal gewerkte uren en het type overwerk dat moet worden gegenereerd.

Voorbeeld

Gewerkte uren is dat de salarissoort (niveau) moet plaatsvinden na x aantal gewerkte uren. Bijvoorbeeld: na 40 uur OT_1, na 45 uur OT-2, etc.

Overuren

Definieer het aantal overuren en het soort overwerk dat moet worden gegenereerd.

Voorbeeld

Overwerkuren zijn de uren die als overwerk worden gedefinieerd. Als we bijvoorbeeld een methode hebben om altijd OT te geven voor nominale uren/week, kun je zeggen dat vanaf overuren 0 (OT gebeurt onmiddellijk) we OT_1 krijgen. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt wanneer wekelijks overwerk moet worden gegenereerd waarbij de eerste 2 uren ALTIJD OT_1 zijn. En vanaf overwerkuur 3 zou het OT_2 enz. moeten zijn.

Instellingen

Tel de hele tijd

Als een medewerker met meerdere verschillende afspraken werkt, zorgt dit ervoor dat alle tijd wordt meegenomen in de overwerkberekeningen.

Tel naar boven

Overwerkuren gegenereerd door deze overwerkmethode moeten worden opgenomen in alle volgende methoden.

Min tijd toevoegen

Algemene informatie

Naam

Verplichte naam voor de regel.

Werktijdquotum

Basis voor berekening salarissoort: rooster*, nominale uren, vaste roosteruren, basisroosteruren**, gewerkte uren, werkdagmodel, nominale uren deeltijd, roosteruren, overuren*

Dit betekent wanneer de salarissoort moet worden gespecificeerd. Bijvoorbeeld:

1. Als het salaristype overwerk is en de tijd de geplande uren overschrijdt: 8 uur omdat alle ingekorte uren worden uitbetaald als overwerk.

2. Indien de salarissoort overwerk is en de tijd zal de nominale uren overschrijden, wordt alle geperforeerde tijd boven de nominale uren uitbetaald als overwerk.

* Verschil tussen overwerkmethoden naast Schema en Geplande uren per dag onder de optie Werktijdquota.

Berekeningsperiode

Periode

Stel de periode in waarvoor deze overwerkmethode moet worden berekend.

Rekenperiode: Planningsperiode, dag, week, dagen, maanden.

De roosterperiode wordt vastgelegd in een arbeidsovereenkomst/overeenkomstsjabloon. Het kan 1 maand, 1 week, 2 weken, 1 dag, 369 dagen, enz. zijn.

Instellingen

Tel alle tijd

Als een medewerker met meerdere verschillende afspraken werkt, zorgt dit ervoor dat alle tijd wordt meegenomen in de overwerkberekeningen.

Extra tijd

Algemene informatie

Naam

Verplichte naam voor de regel

Overwerk heeft voorrang op asociale tijd

Definieer of overuren (OT) de onsociale tijd (UT) moeten overschrijven, wanneer OT en UT tegelijkertijd plaatsvinden, of dat dit in de overeenkomst moet worden gedefinieerd.

Werktijdquotum

Basis voor berekening salarissoort: rooster*, nominale uren, vaste roosteruren, basisroosteruren**, gewerkte uren, werkdagmodel, nominale uren deeltijd, roosteruren, overuren*

Dit betekent wanneer de salarissoort moet worden gespecificeerd. Bijvoorbeeld:

1. Als het salaristype overwerk is en de tijd de geplande uren overschrijdt: 8 uur omdat alle ingekorte uren worden uitbetaald als overwerk.

2. Als het salaristype overwerk is en de tijd de nominale uren overschrijdt, wordt alle geperforeerde tijd boven de nominale uren uitbetaald als overwerk.

* Verschil tussen overwerkmethoden naast Schema en Geplande uren per dag onder de optie Werktijdquota.

Berekeningsperiode

Periode

Stel de periode in waarop deze overwerkmethode moet worden berekend.

Rekenperiode: Planningsperiode, dag, week, dagen, maanden.

De roosterperiode wordt vastgelegd in een arbeidsovereenkomst/overeenkomstsjabloon. Het kan 1 maand, 1 week, 2 weken, 1 dag, 369 dagen, enz. zijn.

Instellingen

Tel alle tijd

Als een medewerker met meerdere verschillende afspraken werkt, zorgt dit ervoor dat alle tijd wordt meegenomen in de overwerkberekeningen.

Aanvullende informatie over de optie werktijdquota

* Verschil tussen overwerkmethoden naast Schema en Geplande uren per dag onder de optie Werktijdquota.

Schema is als je buiten je geplande tijden werkt. Als overwerk vrije tijd genereert, kan Webpunch verlof registreren als de werknemer te laat arriveert, minus vervangende vrije tijd, en vervolgens plus vrije tijd als de werknemer langer blijft.

Geplande uren is wanneer u in totaal meer moet werken dan het aantal geplande uren op de dag. Buiten de geplande uren kan iets meer worden bekeken in de trant van flexibele werkuren. Het is prima om te laat te komen, het hoeft niet te worden bijgehouden, en vervangende vrije tijd wordt pas geactiveerd nadat alle uren van mijn geplande dienst zijn geregistreerd.

** Als de geplande uren in Schedule niet overeenkomen met het aantal geplande uren dat in het basisrooster stond op het moment dat de laatste uitrol plaatsvond, dan wordt overwerk gegenereerd. Dit wordt weerspiegeld in de statistiek voor uitgewerkte uitrol . Dit betekent dat:

 • Als je het basisrooster wijzigt en je wilt dat dit wordt gebruikt voor de berekening van overuren, dan moet je het basisrooster opnieuw uitrollen over dezelfde periode in Rooster. Zie logica voor opnieuw uitrollen voor meer informatie over het opnieuw uitrollen van basisschema's.
 • Als je een dienst toevoegt aan een datum in Rooster waarover een basisrooster is uitgerold, zal dit overwerk genereren.
 • Als je een dienst die voortkomt uit een basisrooster wilt vervangen door een ad-hocploeg in Rooster en je wilt dat die nieuwe ad-hocploeg overuren genereert, dan moet je 1) de betreffende dienst verwijderen uit het basisrooster, 2) het basisschema opnieuw uitrollen, waardoor de uitgerolde urenstatistiek voor die dag en werknemer ongeldig wordt en 3) doorgaan met het toevoegen van de ad-hocploeg in Schema.

Overwerkmethoden toevoegen aan een overeenkomstsjabloon

De overwerksoorten die u aanmaakt, kunnen vervolgens worden toegevoegd aan de overeenkomstsjabloon via de vervolgkeuzelijst "Overwerkmethode selecteren". Dit betekent dat verschillende overeenkomstsjablonen totaal verschillende meeruren- en overurenberekeningen kunnen hebben:

Klik hier om meer informatie te lezen over het configureren van en werken met overwerkmethoden.


How did we do?