Tags en tag-inhoud

Updated by Leigh Hutchens

Lijst en toevoegen van tags

Om nieuwe tags toe te voegen of bestaande tags te bekijken, ga naar Instellingen > Tags.

  • Accountinstellingen - u kunt definiëren tot welke groep de tag behoort, of dat het een globale tag is die niet tot een groep behoort.
  • Groepsinstellingen - de tag zal tot deze groep behoren.

Op de tags pagina kunt u zien:

  1. Een lijst van reeds aanwezige tags
  2. Tagcodes
  3. Tagcategorie
  4. Groep waar de tag toe behoort - Globale tags zullen aangeven dat ze globaal zijn
  5. Optie om een tag te kopiëren
  6. Bladerpagina's als er meer dan 20 tags geconfigureerd zijn
  7. Zoekveld
  8. Optie om tags toe te voegen
Om een tag toe te voegen:

Klik op Toevoegen en vul de verschillende tageigenschappen in. Zie Overzicht tags voor meer informatie.

De externe ID van de tag moet uniek zijn binnen de tagcategorie.
Voor tageigenschappen die meerdere waarden kunnen bevatten (coördinaten, periodes en aangepaste velden), klikt u gewoon op Toevoegen om extra waarden in te voeren.
Om een tag te kopiëren

Klik op Kopiëren om een specifieke tag uit de taglijst te kopiëren:

U kunt de tag kopiëren naar een andere groep of binnen dezelfde groep. De gekopieerde tag zal geen externe ID hebben en verder identiek zijn. Bewerk en pas de gekopieerde tag aan naar uw behoeften.


How did we do?