Organisatie

Updated 9 months ago by Daniel Sjögren

U kunt medewerkers toevoegen aan of verwijderen uit een groep binnen uw organisatie. Een groep wordt gedefinieerd als een domein, een district, een eenheid of een sectie. Een medewerker die tot een groep in Quinyx behoort, wordt lid genoemd. Wanneer u een lid toevoegt, selecteert u welke rol de medewerker moet hebben en vanaf welke datum die rol actief is. U kunt ook een einddatum instellen zodat die medewerker op een vooraf geselecteerde datum uit die groep wordt verwijderd.

Eén medewerker kan tegelijkertijd toegang hebben tot meerdere groepen. Wanneer een medewerker toegang heeft tot meerdere groepen, kan die medewerker op het pijltje naast de groepsnaam (rechterbovenhoek) klikken om te wisselen tussen de verschillende groepen waartoe hij/zij toegang heeft.

Een medewerker toevoegen aan een groep

Ga naar Accountinstellingen > Organisatie om een medewerker aan een groep toe te voegen.

 1. Klik op de groep waaraan u een medewerker wilt toevoegen. Het zijpaneel wordt aan de rechterkant geopend en u ziet de huidige leden (en geërfde leden van de groep) en de rol die ze hebben.
 2. Klik op Lid toevoegen om een lijst met medewerkers te zien die u kunt toevoegen.
 3. Scroll naar beneden om de medewerker die je zoekt te vinden of zoek op de naam of het badgenummer van de medewerker.
 4. Klik op de naam van de medewerker.
 5. Selecteer de rol die u wilt dat de medewerker heeft in deze groep.
 6. Als de rol in deze groep in de tijd beperkt is, selecteert u de einddatum in de datumkiezer.
 7. Klik op OK .

Die medewerker wordt nu lid van de geselecteerde groep met de geselecteerde rol. Er zijn twee soorten leden in een groep:

 • Lid : Een lid van een groep is een medewerker die is toegevoegd aan een specifieke groep.
 • Overgeërfd lid : als een werknemer aan een groep wordt toegevoegd, wordt hij lid van die groep en bovendien ook een geërfd lid van alle groepen onder die groep in de hiërarchische structuur. De toegangsrechten die voor de rol zijn gedefinieerd, worden naar beneden geërfd naar alle groepen waar de werknemer de status heeft geërfd.

Wanneer de overgenomen groepen worden weergegeven, ziet u naast de overgenomen rollen een label met de naam Inherited .

Voorbeeld: Medewerker A wordt toegevoegd aan Groepseenheid 1 met de rol Lokale manager . Ze zullen dan ook een geërfd lid zijn van de groepen Sectie B en Sectie C met de rol van Lokale manager.

Een medewerker uit een groep verwijderen

Om een medewerker uit een groep te verwijderen, gaat u naar Accountinstellingen > Organisatie .

 1. Klik op de groep waar u een medewerker wilt verwijderen. Het zijpaneel wordt aan de rechterkant geopend en u ziet de huidige leden (en geërfde leden van de groep) en de rol die ze hebben.
 2. Scroll om de medewerker te vinden die je zoekt of zoek naar de naam of het badgenummer van de medewerker.
 3. Klik op de naam van de medewerker.
 4. Selecteer de rol die u wilt dat de medewerker heeft in deze groep.
 5. Selecteer de einddatum in de datumkiezer, als de rol in deze groep in de tijd beperkt is.
 6. Klik op OK .

Die medewerker wordt nu lid van de geselecteerde groep met de geselecteerde rol.

Deel een medewerker

In veel organisaties is het gebruikelijk om medewerkers tussen eenheden te verdelen. U kunt dit doen door naar Groepsinstellingen te gaan. Klik op een specifieke groep en klik vervolgens op een willekeurige medewerker.

U kunt beslissen of u de medewerker wilt delen met een domein, district of unit. Als u de werknemer deelt met een district, wordt de werknemer gedeeld (geërfd) met alle eenheden en secties binnen dat district. Als u de werknemer deelt met een eenheid, wordt de werknemer gedeeld (geërfd) met de eenheid en alle secties binnen die eenheid.

Nadat u heeft geselecteerd waar u de medewerker wilt delen, klikt u op Delen .

Je hebt de mogelijkheid om te selecteren of het delen een einddatum moet hebben. Als u een einddatum selecteert, wordt de rol van de werknemer op de gedeelde unit na die datum verwijderd .

Klik nogmaals op delen.

Je ziet nu een blauw label met de naam gedeeld naast de rolnaam onder de groep waar de medewerker wordt gedeeld.

Als u wilt stoppen met delen, drukt u op de rode X naast het gedeelde label.

Goed om te weten
 • Bij het delen van een medewerker krijgt de medewerker altijd de rol van medewerker in de groep waarmee je deelt.
 • De manager die een medewerker 'leent', kan vervolgens beslissen of hij die medewerker een hogere rol op zijn eigen unit wil geven met behulp van de functie Rol toevoegen .
 • U kunt alleen delen met een domein, district of unit. Het is niet mogelijk om naar sectie te delen.
 • U heeft schrijftoegang nodig op de permissie-instellingen om medewerkers te kunnen delen.
 • U kunt bepalen of het mogelijk moet zijn om met alle eenheden te delen of alleen met eenheden binnen hetzelfde district als uw eenheid. Dus als je hebt besloten dat het alleen mogelijk moet zijn om binnen een wijk te delen, dan zie je je wijk en de units daarin alleen als je een medewerker deelt.
Als u wilt dat uw medewerkers ook worden gedeeld in de mobiele app, moet u Delen tussen eenheden configureren onder Personendetails.

Filter een medewerker op een sectie bij het plannen

Een medewerker is lid van een sectie als hij een rol heeft in die sectie. Een medewerker kan rollen hebben en lid zijn van een of meerdere secties. Secties erven rollen van hun bovenliggende districten en bovenliggende eenheden. Hierdoor kan een medewerker worden ingepland op elke sectie met een bijbehorende geërfde rol.

Bij gebruik van de sectiefilter in de planningsweergave , moet de werknemer lid zijn van de sectie waarop u filtert. Overgeërfde leden worden niet weergegeven.


How did we do?