Organisatie

Updated by Daniel Sjögren

U kunt werknemers toevoegen of verwijderen uit een groep binnen uw organisatie. Een groep wordt gedefinieerd als een domein, een district, een unit of een sectie. Een werknemer die tot een groep behoort in Quinyx wordt een lid genoemd. Wanneer u een lid toevoegt, selecteert u welke rol de werknemer moet hebben en vanaf welke datum die rol actief is. U kunt ook een einddatum instellen om ervoor te zorgen dat de werknemer op een vooraf geselecteerde datum uit die groep wordt verwijderd.

Een werknemer kan tegelijkertijd toegang hebben tot meerdere groepen. Wanneer een werknemer toegang heeft tot meerdere groepen, kan hij/zij op de pijl naast de groepsnaam (rechterbovenhoek) klikken om te schakelen tussen de verschillende groepen waar hij/zij toegang toe heeft.

Een werknemer aan een groep toevoegen

Om een werknemer aan een groep toe te voegen, gaat u naar Accountinstellingen > Organisatie.

 1. Klik op de groep waar u een werknemer aan wilt toevoegen. Het zijpaneel wordt geopend aan de rechterkant en u ziet de huidige leden (en geërfde leden van de groep) en de rol die ze hebben.
 2. Klik op Lid toevoegen om een lijst met werknemers te zien die u kunt toevoegen.
 3. Scroll naar beneden om de werknemer te vinden waar je naar op zoek bent of zoek op naam of badgenummer van de werknemer.
 4. Klik op de naam van de werknemer.
 5. Selecteer de rol die je wilt dat de werknemer heeft in deze groep.
 6. Als de rol in deze groep tijdsgebonden is, selecteer dan de einddatum in de datumkiezer.
 7. Klik op OK.

Deze werknemer zal nu lid zijn van de geselecteerde groep met de geselecteerde rol. Er zijn twee soorten leden in een groep:

 • Lid: Een lid van een groep is een werknemer die is toegevoegd aan een specifieke groep.
 • Geërfd lid: Als een werknemer aan een groep wordt toegevoegd, wordt hij/zij lid van die groep en daarnaast ook een geërfd lid van alle groepen onder die groep in de hiërarchische boomstructuur. De toegangsrechten die zijn gedefinieerd voor de rol worden geërfd naar beneden naar alle groepen waar de werknemer de geërfde status heeft.

Wanneer de geërfde groepen worden weergegeven, zie je een label genaamd "Geërfd" naast de geërfde rollen.

Voorbeeld: Werknemer A wordt toegevoegd aan Groep unit 1 met de rol van Lokale manager. Ze zullen dan ook een geërfd lid zijn van de groepen Sectie B en Sectie C met de rol van Lokale manager.

Een werknemer uit een groep verwijderen

Om een werknemer uit een groep te verwijderen, gaat u naar Accountinstellingen > Organisatie.

 1. Klik op de groep waaruit u een werknemer wilt verwijderen. Het zijpaneel wordt geopend aan de rechterkant en u ziet de huidige leden (en geërfde leden van de groep) en de rol die ze hebben.
 2. Scroll om de werknemer te vinden waar u naar op zoek bent of zoek op naam of badgenummer van de werknemer.
 3. Klik op de naam van de werknemer.
 4. Selecteer de rol die u wilt dat de werknemer heeft in deze groep.
 5. Selecteer de einddatum in de datumkiezer als de rol in deze groep tijdelijk is.
 6. Klik op OK.

Die werknemer wordt nu lid van de geselecteerde groep met de geselecteerde rol.

Een werknemer delen

In veel organisaties is het gebruikelijk om werknemers te delen tussen units. U kunt dit doen door naar Groepsinstellingen te gaan. Klik op een specifieke groep en klik vervolgens op een willekeurige werknemer.

U kunt beslissen of u de werknemer wilt delen met een domein, district of unit. Als u de werknemer deelt met een district, wordt de werknemer gedeeld (geërfd) met alle units en secties binnen dat district. Als u de werknemer deelt met een unit, wordt de werknemer gedeeld (geërfd) met de unit en alle secties binnen die unit.

Nadat u heeft geselecteerd waar u de werknemer wilt delen, klikt u op Delen.

U heeft de mogelijkheid om te selecteren of het delen een einddatum moet hebben. Als u een einddatum selecteert, wordt de rol van de werknemer op de gedeelde unit verwijderd na die datum.

Klik opnieuw op delen.

U ziet nu een blauw label met de naam gedeeld naast de rolnaam onder de groep waar de werknemer wordt gedeeld.

Als u wilt stoppen met delen, klikt u op het rode X naast het gedeelde label.

Goed om te weten
 • Bij het delen van een werknemer krijgt de werknemer altijd de rol van werknemer in de groep waarmee u deelt.
 • De manager die een werknemer "leent", kan vervolgens beslissen of ze die werknemer een hogere rol willen geven op hun eigen unit met behulp van de functionaliteit Toevoegen rol
 • U kunt alleen delen met een domein, district of unit. Het is niet mogelijk om te delen met een sectie.
 • U heeft schrijftoegang nodig tot de machtigingsinstellingen om werknemers te kunnen delen.
 • U kunt bepalen of het mogelijk moet zijn om te delen met alle units of alleen met units binnen hetzelfde district als uw unit. Dus als u heeft besloten dat het alleen mogelijk moet zijn om binnen een district te delen, ziet u alleen uw district en de units daarin wanneer u een werknemer deelt.
Als u wilt dat uw werknemers ook worden gedeeld in de mobiele app, moet u het Delen over units configureren onder Persoonsdetails.

Filter een werknemer op een sectie bij het plannen

Een werknemer is lid van een sectie als ze een rol hebben in die sectie. Een werknemer kan rollen hebben en lid zijn van één of meerdere secties. Secties erven rollen van hun bovenliggende districten en units. Dit stelt een werknemer in staat om gepland te worden op elke sectie met een overeenkomstige geërfde rol.

Bij het gebruik van de Sectie filter in de Planning weergave, moet de werknemer lid zijn van de sectie waarop u filtert. Geërfde leden worden niet weergegeven.


How did we do?