Salaris type overzicht

Updated 2 months ago by Leigh Hutchens

U kunt hier meer lezen over het configureren van salarissoorten.

Salaris type overzicht

In Salarissoort overzicht kun je zien welke salaristransacties er voor een bepaalde dag en medewerker zijn gegenereerd. Door op de pijl links van de salaristype te klikken, worden meer details getoond.

Hoe kom ik bij het overzicht van het salaristype?

  1. Beweeg over een cel (dag en werknemer)
  1. Selecteer (pictogram)
  1. Het overzicht van salaristypes wordt geopend

De kleuren voor de tijd geven het volgende aan:

  • Een groen vierkantje betekent dat de salaristransactie automatisch is gegenereerd volgens de overeenkomst (sjabloon) configuratie.
  • Een blauw vierkant betekent dat de salaristransactie handmatig is toegevoegd.
  • Een oranje vierkantje betekent dat een salaristype-regel op de dienst de salaristransactie heeft gegenereerd.
  • Een rood vierkant betekent dat een salaristype-regel op een feestdag de salaristransactie heeft gegenereerd.


How did we do?