Salaristypen toevoegen

Updated 1 week ago by Daniel Sjögren

Salarissoorten is een code die Quinyx gebruikt om het aantal gewerkte uren naar het salarissysteem te sturen. Zo weet het salarissysteem hoe de gewerkte uren worden uitbetaald.

In Quinyx is er een lange lijst met standaard salarissoorten. Deze salarissoorten zijn gekoppeld aan verschillende instellingen in het overeenkomstsjabloon en worden automatisch gegenereerd als de instellingen correct zijn. U kunt de oorspronkelijke functie van de salarissoort dus niet wijzigen; u kunt de naam echter aanpassen aan uw organisatie en het salarissysteem dat u gebruikt.

Vraag Quinyx-ondersteuning als u niet zeker weet hoe u salaristypes moet configureren!
Schedule Time Multiplier kan alleen worden toegepast op UT-salaristypen voor reductie.

Salarissoorten bekijken

Salarissoorten vind je onder Accountinstellingen > Overeenkomsten. Klik op Salaristypes om de standaardlijst in Quinyx te zien:

Aangepaste naam

De aangepaste naam is wat u het salaristype noemt.

Aangepaste code

Voeg de code toe die overeenkomt met uw salarissysteem.

Standaardcode

Standaardcode van het salaristype.

Standaard naam

Standaardnaam van het salaristype.

Laatst gewijzigd

Datum en tijd waarop de salarissoort voor het laatst is gewijzigd.

Salaristypen die zijn gewijzigd vanuit Accountinstellingen, weerspiegelen de wijziging in de overeenkomstsjablonen. Als u echter het salaristype in het overeenkomstsjabloon wijzigt, heeft dit geen invloed als u wijzigingen aanbrengt in Accountinstellingen!

U kunt de lijst sorteren op kolommen als u op de kolomnaam klikt. Standaardnaam en -code kunnen niet worden gewijzigd en kunnen soms worden gebruikt om salariscodes te identificeren als iets niet werkt zoals verwacht.

Nieuwe salaristypes toevoegen

U kunt ook nieuwe salarissoorten toevoegen. Als een salarissoort bijvoorbeeld niet in de standaardlijst voorkomt, kunt u deze toevoegen. Toegevoegde salarissoorten moeten met behulp van regels worden gekoppeld aan een dienst of afwezigheid om te kunnen worden gegenereerd.

Houd er rekening mee dat u voor afwezigheden de verzuimcodes als salarissoorten in de lijst moet toevoegen. Dit is nodig als je kostenberekeningen wilt hebben in Quinyx en ook als het salarisbestand dat je gebruikt de code ophaalt van de salarissoort die is gegenereerd door de afwezigheid en niet uit de code in de afwezigheidsreden.

Algemene informatie

Aangepaste code

Voeg de code toe die overeenkomt met uw salarissysteem.

Aangepaste naam

De aangepaste naam is wat u het salaristype noemt.

Overboeken naar Payroll

Vink aan of deze salarissoort in het salarisdossier moet worden opgenomen.

Vereist goedkeuring

Hiermee wordt een extra selectievakje toegevoegd voor goedkeuring van de salarissoort, wat betekent dat u de salarissoort moet goedkeuren naast het aantonen van de gewerkte tijd.

is afwezigheid

Dit wordt soms gebruikt om te bepalen of een salarissoort gerelateerd is aan een verlofreden. Indien aangevinkt, zal het niet mogelijk zijn om het handmatig toe te voegen aan de Tijdkaart. Handmatige bijtelling toestaan voor dit salaristype.

Handmatige optelling toestaan voor dit salaristype

Dit betekent dat deze specifieke salarissoort handmatig kan worden toegevoegd aan de Tijdkaart van een medewerker en vervolgens kan worden opgenomen in het salarisbestand.

Definieer salariskosten

Salariskosten definiëren hoeft alleen te worden toegevoegd als u kostenberekeningen in Quinyx gebruikt.

Houd er rekening mee dat u ook uur-/maandsalarissen in Quinyx moet optellen voor alle werknemers om kostenberekeningen te laten werken.

Hoeveelheid

Bepaal het bedrag van de loonkosten.

Berekening

Hier stelt u in hoe het bedrag moet worden berekend. Opties zijn: Optellen bij uurloon, % van uurloon, vaste kosten, % van weekloon.

Voeg niet-compatibele salaristypes toe

Vink dit vakje aan en kies of er salarissoorten zijn die niet tegelijk met deze salarissoort kunnen worden gegenereerd.

Let op: Momenteel is hier geen ondersteuning voor wanneer een van de salarissoorten is gedefinieerd als niet over te dragen.

Verbinding maken met Time Tracker

Time Trackers kunnen worden ingesteld om het gegenereerde salaristype te berekenen. Kies Time Tracker en vervolgens of het moet worden toegevoegd of afgetrokken van het saldo. het is mogelijk om maximaal 3 aangesloten Time Trackers toe te voegen voor deze salarissoort.

Aanpassingen/Ronde

Rond de salarissoort af op een bepaalde periode. dat wil zeggen, een compensatie van een volledig half uur ongezellige uren voor elk begonnen half uur ongezellige uren.

Beperking instellen voor dagelijkse hoeveelheid

Als u een minimumhoeveelheid per dag instelt, wordt de hoeveelheid van de salarissoort naar dit minimum afgerond. Als u een maximum per dag instelt, zal de hoeveelheid deze nooit overschrijden.

Logica voor vertaling van salaristype-naam

  • Als er een aangepaste naam op een salaristype staat, vertaalt Quinyx deze niet, en wordt deze getoond als ingesteld op (met prioriteit):
    • Overeenkomst sjabloon
    • Globale salaristype instelling
  • Als er geen aangepaste naam is ingesteld op het overeenkomstsjabloon of in de globale salaristype-instelling, toont Quinyx de standaardnaam en vertaalt deze volgens de geselecteerde taal in Quinyx.
Klik hier om meer te lezen over het instellen van salarissoorten in een overeenkomst en hier om te lezen over salarissoortregels.


How did we do?