Advanced Analytics

Updated 3 weeks ago by Daniel Sjögren

Invoering

Advanced Analytics biedt een reeks dashboards waarmee u uw WFM-gerelateerde gegevens kunt visualiseren en analyseren om trends in uw bedrijf te zien. De dashboards zijn te vinden onder het tabblad Analytics binnen Quinyx:

Om toegang te krijgen tot Advanced Analytics, moet u de Advanced Analytics-module hebben geactiveerd voor uw organisatie. Als u deze dashboards niet kunt zien, neem dan contact op met uw accountvertegenwoordiger.

De dashboards zijn onderverdeeld in drie hoofdcategorieën:

Optimalisatie : deze dashboards zijn gericht op de belangrijkste WFM-statistieken zoals planning, afwezigheden en kosten.

Naleving : deze dashboards zijn gericht op het helpen van bedrijven bij het controleren van hun naleving van de naleving.

Betrokkenheid : Deze dashboards zijn erop gericht om bedrijven inzicht te geven in het betrokkenheidsniveau van hun personeel.

Voordat iemand een van de dashboards kan zien, moet u eerst de machtiging voor specifieke rollen inschakelen. Zie onder.

Geavanceerde analyse-instellingen

Standaard zijn de dashboards uitgeschakeld. U kunt bepalen wie toegang heeft tot de dashboards door de machtiging voor geavanceerde analyse in te schakelen onder elke rol, te vinden onder Accountinstellingen > Rolbeheer > Rol bewerken .

Houd er rekening mee dat er momenteel geen verschil is tussen lees- en schrijfrechten, aangezien alle gegevens die in Advanced Analytics worden gepresenteerd, alleen-lezen zijn.

  1. Ga naar Accountinstellingen .
  2. Selecteer Rolbeheer .
  3. Klik voor de geselecteerde rol op Rol bewerken .
  4. Hiermee worden machtigingen geopend, waar u Advanced Analytics-modules kunt zien: optimalisatie, naleving en betrokkenheid (binnenkort beschikbaar!).
  5. Selecteer de betreffende module.
Zichtbare gegevens zijn gebaseerd op je rol en de groepen waartoe jij als gebruiker toegang hebt.

Nadat u de rechten heeft ingesteld, gaat u naar het tabblad Analytics en u zou de relevante module live moeten hebben:

KPI-definitie

Optimalisatie

Geplande vs. gewerkte uren

Geplande uren worden berekend als het verschil in uren tussen het begin van de dienst en het einde van de dienst. Pauzes worden in mindering gebracht op het totaal ingeroosterde uren als ze op basis van de afspraak en instellingen niet meetellen als werkuren.

Verdere criteria voor de berekening van roosteruren:

  • Op basis van klantafspraken en planningsinstellingen worden pauzes wel of niet meegeteld.
  • Kennisgeving van interesse (NOI) is niet inbegrepen.
  • Neem alleen productieve uren mee.

De gewerkte uren worden berekend als het verschil in uren tussen het begin van de punch en het einde van de punch. Ze bevatten alleen uren die volgens de instellingen van de aangesloten ploeg als gewerkte uren tellen.

Afwijkende uren worden berekend als een verschil in uren tussen Roosteruren & Gewerkte uren.

Afwezigheidsuren

Verzuimuren worden berekend als het totaal aantal afwezigheidsuren uit roosteruren.

Ploegen Type Uren

Totaal aantal geplande uren per ploegtype, varieerde per bedrijf van de klant. Bijvoorbeeld winkel, backoffice, etc.

Geplande uren worden berekend volgens bovenstaande definitie.
Arbeidskost

Totale loonkosten uit gewerkte uren van werknemers, zoals Maandsalaris, Overwerk, Vakantie, sociale kosten, etc.

Arbeidskosten worden alleen getoond als de klant salarisbestanden aanmaakt.

Naleving

Schema

Aantal overtredingen : dit is het totale aantal overtredingen dat is gemarkeerd

Soorten overtredingen : dit is een telling van de verschillende soorten overtredingen die hebben plaatsgevonden

Het dashboard gebruiken

Aan de linkerkant van de applicatie kunt u navigeren tussen de verschillende dashboards onder elke categorie door op de blauwe links onder het kopje te klikken:

Standaard wordt de pagina voor het hele bedrijf geladen, met een visueel overzicht van alle districten en units in de widgets bovenaan de pagina en een District en Unit-overzicht verderop op de pagina. De dataset wordt 's nachts vernieuwd om overeen te komen met wat er binnen Quinyx is gebeurd.

Boven aan de pagina vindt u ook een reeks contextuele filters die van invloed zijn op het hele dashboard, zoals de onderstaande:

U kunt een filter toevoegen door in het betreffende filtervak te klikken, te typen om te zoeken of door de lijst met beschikbare opties te bladeren en vervolgens het selectievakje aan te vinken naast de optie die u wilt selecteren. Nadat u een filter heeft toegevoegd, ziet u een 'link'-pictogram om te benadrukken dat de selecteerbare opties in deze filteroptie worden beperkt door het vorige filter dat u heeft toegevoegd.

U moet op het vernieuwingspictogram uiterst rechts klikken om het dashboard opnieuw te laden met de geselecteerde filters:

Goed om te weten: als er geen gegevens zijn gekoppeld aan een bepaald district, eenheid, sectie of een van de contextuele filters, verschijnt de optie niet in de lijst. Als u bijvoorbeeld een nieuw type verlofreden hebt toegevoegd dat nog niet is gebruikt, wordt dit niet weergegeven in de filters Type verlofreden.

Om filters te verwijderen, klikt u op het ellipspictogram aan de rechterkant en selecteert u Filters opnieuw instellen:

Binnen elke widget ziet u een informatiepictogram. Als u de muisaanwijzer op dit pictogram plaatst, wordt een definitie van de geselecteerde statistiek weergegeven om u te helpen begrijpen waar de gegevens voor staan:

Als u met uw muis over de gegevens in de widget beweegt, wordt ook een tooltip weergegeven met de details van dat specifieke gegevenspunt:

U kunt ook op bepaalde gegevenspunten in relevante widgets klikken om direct een filter op het dashboard toe te passen en dat gegevenspunt toe te voegen aan/te verwijderen uit de visualisaties:

U kunt ook slepen en neerzetten over een specifiek datumbereik om het dashboard bij te werken om zich te concentreren op de gegevens in dit specifieke tijdsbestek:

Gegevens worden ook weergegeven in tabellen, en als u op een tabelkop klikt, verandert de sorteervolgorde in de tabel:


How did we do?