Overeenkomstsjablonen - Tijd

Updated 5 months ago by Daniel Sjögren

In het gedeelte Tijd kunt u verschillende regels instellen met betrekking tot ponsen en tijdrapportage.

Regels voor tijdponsen

Stel de regels voor time punching in deze sectie in:

 • Soorten tijdrapportage :
  • Wel in- en uitklokken, maar geen pauzes: Als dit is geselecteerd, bent u verplicht om in/uit te ponsen tijdens het begin en het einde van uw dienst, maar niet tijdens pauzes.
  • Pauzes en in- en uitklokken: Als dit is geselecteerd, bent u verplicht om in/out te ponsen tijdens het begin en het einde van uw dienst, inclusief wanneer u pauze gaat nemen.
  • Afwijkingsrapportage: Als dit is geselecteerd, wordt er automatisch een punch toegevoegd die even lang is als de dienst, u hoeft niet in/uit te ponsen.
  • Punchen zonder rooster: Als dit is geselecteerd, zal het mogelijk zijn om in/uit te ponsen zonder rooster.
 • Auto attest voor afwezigheid : Indien deze checkbox aangevinkt is, worden alle goedgekeurde verlofperiodes gelijktijdig goedgekeurd en opgenomen in het loondossier. In ons geval hebben we ervoor gekozen om het hokje aan te vinken omdat we het reeds goedgekeurde verlof niet apart hoeven goed te keuren.
 • Automatisch uitprikken na (h) : Deze functie is handig om ervoor te zorgen dat niemand per ongeluk in Quinyx blijft inprikken. Door deze optie in te stellen op 12 uur, wordt elke persoon die vergeten is uit te punchen automatisch 12 uur na de punch-in-tijd uitgeponst.
 • Daybreak : Dit veld regelt de pauze voor de berekening van nominale werkuren, overuren en extra uren over een periode.
 • Reden van verlof negeren in Webpunch : Dit selectievakje moet worden aangevinkt als de persoon het aanmaken van verlof in Webpunch wil omzeilen bij laat of vroeg inprikken. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn in het geval van flextijd.
 • Ponsen op taken toestaan : Vink dit vakje aan als de persoon tijd moet geven aan taken die voor de dienst zijn gepland. Hierdoor wordt een extra dialoogvenster in Webpunch weergegeven waarmee de werknemer de taak kan kiezen waarvoor hij wil in-/uitklokken.
 • Bestaande stoten splitsen bij taaktoevoeging : Als de instelling is ingesteld op waar, worden bestaande en toegevoegde stoten in het verleden gesplitst als een taak aan hun dienst wordt toegevoegd. Dit geldt alleen voor de rapportagemodus “in- en uitslaan, geen pauzes. De stoot wordt alleen gesplitst als deze volledig overlapt met de nieuwe taak, d.w.z. dezelfde stoot moet onder de begin- en eindtijd van de taak worden geplaatst om een splitsing te laten plaatsvinden. Houd er rekening mee dat de punch niet automatisch wordt aangepast als u, nadat u de taak hebt toegevoegd en opgeslagen, bijvoorbeeld de eindtijd van de taak bewerkt en opnieuw opslaat. Als de instelling is ingesteld op false, is geen van bovenstaande van toepassing.
 • Salarissen voor taken genereren: U kunt het genereren van salarissen voor taken instellen. Dit is instellingsspecifiek. Lees hier meer.
 • Salarisbestand : Het juiste salarissysteem staat vermeld in het overeenkomstsjabloon.
ls een taak en een ploeg tegelijkertijd beginnen, heb je maar één stoot nodig, maar je moet wel op de taak inslaan. Anders zal de stoot in de ploeg zijn en moet u een tweede keer inslaan voor de taak.
Wanneer je een taak uitschakelt, stopt dit automatisch ook je punch tijdens de dienst en moet je opnieuw in de moederploeg inslaan om je normale werk voort te zetten.
Als een dienst eindigt met een taak, heeft u slechts één klap nodig om zowel de taak als de dienst te beëindigen.

Breken rekenregels

In deze sectie kunt u rekenregels voor breken configureren.

 • Gebruik standaard break-berekeningsregels : Selecteer of u standaard break-berekeningsregels wilt gebruiken of niet. Lees meer over breken rekenregels .

Als u de standaard break-berekeningsregels niet wilt gebruiken, kunt u uw eigen regels toevoegen door op Toevoegen te klikken:

 • Shift lengte : Stel het aantal uren en minuten van de shift in.
 • Pauze : Stel de lengte van de pauze in minuten in.
 • Alleen van toepassing op specifieke weekdag(en) : U kunt één specifieke dag van de week of alle dagen selecteren.
 • Pauzes tonen : kies ervoor om de pauzes weer te geven.
 • Locatie van pauzes : u kunt selecteren wanneer u de pauze tijdens de dienst wilt hebben. Opties zijn begin, midden, einde en na.
 • Aantal pauzes : Totaal aantal pauzes tijdens de dienst.

Overwerk en asociale tijd

Stel in de sectie Overuren en niet-sociale tijd de parameters voor overuren en niet-sociale tijd in:

Na verloop van tijd
 • Flextijd/Tijdbank : Als dit vakje is aangevinkt, wordt er geen overwerk berekend.
 • QT/AT-bank : als overuren en extra tijd moeten worden gegenereerd, selecteer dan of de standaardmodus is dat ze worden betaald of dat ze in plaats daarvan vrije tijd moeten sparen.
 • Gebruiker toestaan overwerk in Webpunch te negeren : Dit vakje moet worden aangevinkt als de persoon overwerk in Webpunch moet kunnen negeren om te voorkomen dat er overwerk wordt gegenereerd. De ponstijd wordt dan afgerond op het begin/einde van de dienst.
Overwerkmethoden

Selecteer overwerkmethoden:

 • Tijdsoverschrijding schema per dag
 • Gewerkte uren per dag
 • Tijd die de nominale uren overschrijdt tijdens roosterperiode
 • Gewerkte uren per week
 • Extra tijd
 • Min tijd
onsociale tijd
 • In plaats van betaalde/opgeslagen vrije tijd : selecteer of u in plaats daarvan opgespaarde vrije tijd wilt.
 • Late roosterwijziging : vink dit selectievakje aan als er compensatie voor onsociale tijd moet worden betaald bij late roosterwijzigingen.
 • Type niet-sociale tijd : Voer het type UT in dat moet zijn wanneer een late roosterwijziging wordt doorgevoerd, ervan uitgaande dat het bovengenoemde selectievakje is aangevinkt.

Punch & Webpunch afwijkingen

U kunt ponsparameters instellen in de secties Punch en Webpunch-afwijkingen en Webpunch 3 Webpunch:

Klik op Toevoegen om uw eigen punchafwijkingen toe te voegen:

Ponsafwijkingen
 • Ronde pauzes : Deze functionaliteit is ingeschakeld met de tijdrapportagemethode Ponstijden en pauzes. U kunt ook zelf het vakje "Ronde pauzes" aanvinken. Het volgende gebeurt wanneer dit vakje is aangevinkt:
  • Ponspauze is korter dan de geplande pauze - Quinyx zal de pauzetijd verlengen tot de geplande pauzetijd.
  Merk op dat de stoot zelf niet zal worden gewijzigd wanneer de breuk wordt afgerond. Alleen de salarisuitkomst wordt gewijzigd.
  • Geperforeerde pauze is langer dan de geplande pauze - Als de ponspauze langer is dan de geplande pauze, zijn de ponstijden zoals ze zijn.
  • Als er gedurende de dag meerdere pauzes worden ingelast, maar er is er maar één gepland, worden alle pauzes bij elkaar opgeteld en wordt de afronding gebaseerd op de totale pauzetijd. Klik op Toevoegen om andere regels te configureren.
 • Afwijkingsregels : voeg type ponsafwijking, minuten, punch in of out, afrondingsmethode en shift-relatie toe.
Definieer afronding op tijdstempels

Afronding (minuten)

U kunt instellen hoeveel minuten een medewerker mag arriveren voordat een dienst begint en hoeveel minuten na het einde van een dienst de medewerker kan uitklokken en laten afronden op de tijd van de dienst als dit binnen X (maximaal 180) minuten plaatsvindt van het begin en einde van het schema.

Max afwijking (minuten)

U kunt instellen hoeveel minuten een medewerker na aanvang van de dienst mag komen en nog betaald kan worden vanaf het begin van de dienst en hoeveel minuten (max. 180) een medewerker eerder uit een dienst kan vertrekken en toch betaald kan worden voor de hele tijd van de dienst verschuiving.

Het afronden van tijdstempels werkt niet voor ponsen die handmatig zijn toegevoegd door een manager.
Webpunch 3 afwijkingen

Bepaalt wat er moet gebeuren wanneer werknemers een verlofreden selecteren terwijl ze uit Webpunch 3 ponsen:

 • Ja, maak goedgekeurd verlof aan
 • Nee, verlofaanvraag maken


How did we do?