Groepsinstellingen

Updated 3 months ago by Daniel Sjögren

Wat is Groepsinstellingen?

Als je een soort managerrol hebt in Quinyx, heb je toegang tot de "adminportal" voor Quinyx WFM. Het is echter mogelijk dat niet iedereen binnen uw organisatie toegang op het hoogste niveau heeft, en dat wilt u ook niet per se.

Als u een lokale manager bent, heeft u mogelijk alleen toegang nodig tot de instellingen en informatie van uw unit. Hetzelfde geldt als je sectiemanager bent. Dit is waar Groepsinstellingen in het spel komen.

Via Groepsinstellingen heeft u de mogelijkheid om nog steeds wijzigingen aan te brengen in de rollen van uw medewerkers, lokale ploegendiensten toe te voegen die speciaal voor uw groep zijn gemaakt, of statische regels in te stellen voor uw prognoses enz.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen accountinstellingen en groepsinstellingen?

Met accountinstellingen kunt u wijzigingen aanbrengen in in wezen uw hele organisatie, aangezien al uw rollen er toegang toe hebben. Om deze reden is de toegang tot accountinstellingen meestal vrij beperkt tot een paar mensen, meestal tot de accounteigenaren/ondersteuningscontacten.

Groepsinstellingen zijn echter beschikbaar voor iedereen met een beheerdersrol die het toegangsrecht Instellingen heeft ingeschakeld om te lezen of te schrijven .

In vergelijking met elkaar zijn groepsinstellingen beperkter in termen van functionaliteit, waarbij de nadruk ligt op een specifieke of een reeks groepen in plaats van op de hele organisatie.

U kunt het toegangsrecht Instellingen voor uw voorkeursrol(len) inschakelen onder Accountinstellingen > Rolbeheer > [Gewenste rol] > Rol bewerken .

Toegangsrechten

Naast de Accountinstellingen is er ook de mogelijkheid om rollen toe te voegen, te bewerken of te verwijderen via Groepsinstellingen > Organisatie . Dit kan erg handig zijn als je geen toegang hebt tot accountinstellingen, maar toch wijzigingen wilt aanbrengen in rollen in je groep (eenheid, sectie).

Daarnaast kunt u vanuit Groepsinstellingen > Toegangsrechten > Apparaten beslissen of een mobiel apparaat als geautoriseerd moet worden beschouwd of niet.

Organisatie

Rol toevoegen

Ga als volgt te werk om een rol toe te voegen aan een van uw medewerkers in uw groep:

 1. Navigeer naar Groepsinstellingen in het menu in de rechterbovenhoek > Toegangsrechten > Organisatie .
 2. Klik op de groep in de organisatiestructuur waarin u wijzigingen wilt aanbrengen. Afhankelijk van je rol(len), heb je mogelijk toegang tot een of meer groepen.
 3. Als de gebruiker al tot de groep behoort, drukt u op de naam van de medewerker > Klik op Rol toevoegen en selecteer welke rol en begin-/einddatum.
 4. Klik op OK en je bent klaar!
U kunt rollen toevoegen die op hetzelfde niveau of lager zijn dan uw hoogste rol in het systeem.

Rol bewerken

Ga als volgt te werk om de rol(len) van uw medewerkers in uw groep te bewerken:

 1. Navigeer naar Groepsinstellingen in het menu in de rechterbovenhoek > Toegangsrechten > Organisatie .
 2. Klik op de groep in de organisatiestructuur waarin u wijzigingen wilt aanbrengen. Afhankelijk van je rol(len), heb je mogelijk toegang tot een of meer groepen.
 3. Klik in de lijst met werknemers op de naam van de werknemer wiens huidige rol(len) u wilt wijzigen.

 1. Druk op het penpictogram om wijzigingen aan te brengen in een specifieke rol. Druk op OK als u klaar bent.

Rol verwijderen

Ga als volgt te werk om de rol(len) van uw medewerkers in uw groep te verwijderen:

 1. Navigeer naar Groepsinstellingen in het menu in de rechterbovenhoek > Toegangsrechten > Organisatie .
 2. Klik op de groep in de organisatiestructuur waarin u wijzigingen wilt aanbrengen. Afhankelijk van je rol(len), heb je mogelijk toegang tot een of meer groepen.
 3. Klik in de lijst met werknemers op de naam van de werknemer wiens huidige rol(len) u wilt verwijderen. Klik op de rode X naast het penpictogram om de gewenste rol te verwijderen.
 1. Er verschijnt een bevestigingspop-up. Klik op OK als u de gewenste rol wilt verwijderen.

 1. Je bent klaar! De rol wordt nu de volgende dag verwijderd.

Apparaten

Wanneer een gebruiker zich voor het eerst aanmeldt bij de mobiele app, wordt zijn apparaat aangemeld onder Groepsinstellingen > Toegangsrechten > Apparaten . Als u besluit het als geautoriseerd te markeren, kan de gebruiker in-/uitprikken.

Wanneer een gebruiker inlogt op de mobiele app en voor de eerste keer op de knop Punch in klikt in de Punch in-tab, zal zijn apparaat worden aangemeld onder Groepsinstellingen > Toegangsrechten > Apparaten. Als u besluit het te markeren als geautoriseerd, kan de gebruiker in- en uitloggen.

Raadpleeg Apparaten voor meer informatie.

Soorten ploegen

Soorten ploegen

Ploegentypes kunnen op globaal niveau worden aangemaakt onder Accountinstellingen > Ploegentypes of op lokaal niveau onder Groepsinstellingen > Ploegentypes . U kunt zien of een ploegtype globaal is aan het blauwe label Gedeeld naast de kolom Tijd.

Ga als volgt te werk om ploegtypes lokaal voor uw eenheid of sectie aan te maken:

 1. Navigeer naar Groepsinstellingen > Shift-types > Klik op Toevoegen in de rechterbovenhoek.
 2. Vul in het menu aan de rechterkant alle informatie over het diensttype in die voor u relevant is. Als u klaar bent, klikt u op Opslaan.

Shift type categorieën

U kunt categorieën van ploegendiensten gebruiken om verschillende soorten ploegendiensten in één categorie te groeperen. Net als bij ploegendiensten, zijn er twee plaatsen in Quinyx waar u categorieën voor ploegendiensten kunt maken:

 • Account instellingen
 • Groepsinstellingen

Om toegang te krijgen tot de categorieën ploegendienst van uw groep, of om nieuwe aan te maken, gaat u naar Groepsinstellingen > Diensttypes > Diensttypecategorieën.

Breken rekenregels

Onder Pauzeberekeningsregels kunt u de hoeveelheid tijd definiëren die moet worden gewerkt voordat een werknemer pauze heeft, hoe lang de pauze moet zijn, op welk punt in de dienst deze moet worden ingepland en de dag van de week waarop waarop deze regel van toepassing is.

Lees hier meer over breken rekenregels.

Voorspelling

Dynamische regels

Dynamische regels is een optie bij het maken van een personeelsgids of "optimale personeelsbezetting" binnen Quinyx. Dynamische regels kunnen worden geconfigureerd voor een of meer variabelen.

Lees hier meer over dynamische regels en hoe u deze kunt configureren.

Statische regels

Statische regels is een optie bij het maken van een personeelsgids of "optimale personeelsbezetting" binnen Quinyx. Statische regels worden per eenheid geconfigureerd en worden toegepast, ongeacht of dynamische regels van kracht zijn of prognosegegevens bestaan

Lees hier meer over statische regels en hoe u ze configureert.


How did we do?