Dashboard

Updated by Leigh Hutchens

Het Dashboard is een handig hulpmiddel waarmee u eenvoudig informatie kunt opvragen over gebeurtenissen, personeelsbezetting en planning. Afhankelijk van uw selectie in de groepselector, worden de relevante gegevens voor uw district, unit of sectie weergegeven. De standaard widgets zijn:

 • Aankomende Gebeurtenissen
 • Personeelsbezetting
 • Planning (er is geen titel voor deze widget)

Aankomende Gebeurtenissen

De widget Aankomende Gebeurtenissen bevat informatie over verschillende gebeurtenissen die op het punt staan plaats te vinden en is gesorteerd op voorkomen in de tijd, waarbij de gebeurtenissen die het dichtstbij in de tijd liggen, eerst in de lijst verschijnen. De volgende informatie wordt in deze widget weergegeven:

 • Verjaardagen
 • Verloop van vaardigheden
 • Verloop van overeenkomsten
 • Shiftreserveringen van niet-toegewezen diensten
 • Verzoeken om dienstruil
 • Interesseberichten
 • Absentieverzoeken
 • Toewijzingsverzoek voor goedkeurende manager
 • Verzoeken om dienstontkoppeling

Afhankelijk van uw toegangsrechten, worden mogelijk alleen items weergegeven die tot sommige van de bovenstaande categorieën behoren.

Deze widget toont items die plaatsvinden in de komende vier weken (28 dagen).

Personeelsbezetting

Deze widget is ingesteld om gegevens weer te geven voor de huidige dag, week of maand. De widget bevat een grafiek die de geplande uren weergeeft in relatie tot de gewerkte uren. Als u de dagelijkse weergave selecteert, ziet u het aantal geplande en geklokte uren gegroepeerd per uur van de dag. Als u de wekelijkse of maandelijkse weergave selecteert, ziet u dezelfde gegevens, maar dan gegroepeerd per dag van de week of maand.

Het bewegen van de muis over een balk in de grafiek toont het aantal geplande versus gewerkte uren voor dat uur of die dag.

Planning

Deze widget bevat planning-gerelateerde informatie en haalt gegevens op voor de komende vier weken (28 dagen).

In deze widget kunt u het volgende bekijken:

 • Absentieverzoeken: Het aantal absentieverzoeken wordt geteld voor de komende 28 dagen.
 • Interesseberichten: Het aantal interesseberichten.
 • Te goedkeuren dienstreserveringen: Dit is het aantal dienst reserveringen en niet het aantal diensten waarvoor werknemers hebben gesolliciteerd. Bijvoorbeeld, als er één dienst is waarvoor vier werknemers hebben gesolliciteerd, wordt dit weergegeven als vier dienstreserveringen en niet als één. Verzoeken tot het niet toewijzen van diensten zijn niet in deze telling opgenomen.
 • Niet-toegewezen diensten: Het aantal niet-toegewezen diensten.
 • Dienstdekking: De dienstdekking geeft aan welk deel van alle diensten momenteel niet is toegewezen. De formule die wordt gebruikt om dit percentage te berekenen is: (Aantal toegewezen diensten / (Aantal toegewezen en niet-toegewezen diensten)) * 100.

Widgets aanpassen

Naast de standaard widgets die Quinyx weergeeft, kunt u ook widgets met betrekking tot de prognose weergeven. Ga hiervoor naar Accountinstellingen > Variabele instellingen en sta de verschillende widgets toe in de kolom Dashboard .

Lees meer over het gebruik van variabele instellingen.

Toegangsrechten

Lees meer over Toegangsrechten voor meer gedetailleerde informatie over welke toegangsrechten vereist zijn om specifieke items op het dashboard te kunnen bekijken.

Lees meer over dashboard FAQs.


How did we do?