Een overeenkomstsjabloon maken

Updated by Leigh Hutchens

Overeenkomstsjablonen zijn een essentieel onderdeel van Quinyx en moeten geconfigureerd worden zodat werknemers beschikbaar zijn voor planning. Overeenkomstsjablonen helpen u bij het bijhouden van alle regels en wetgeving met betrekking tot werktijden, afwezigheid en meer.

U moet de overeenkomstsjablonen vanaf het begin instellen, maar zodra u een sjabloon heeft geconfigureerd, kunt u het kopiëren als u meer varianten met dezelfde basisinstellingen nodig heeft.

Elke persoon wiens werk in Quinyx gepland gaat worden, moet gedekt worden door een overeenkomst. De overeenkomst kan worden gezien als een kader waarin wordt bepaald welke regels met betrekking tot werktijden van toepassing zijn op de individuele werknemer, bijvoorbeeld of de werknemer maandelijks of per uur betaald wordt, het werktijdquotum van de werknemer, berekeningsperiode, arbeidsniveau, etc.

Het overeenkomstsjabloon bepaalt bijvoorbeeld:

  • Tijden/periodes waarvoor onregelmatigheidstoeslagen gegenereerd moeten worden.
  • Hoe overuren berekend moeten worden voor de werknemer.
  • De salaris- en afwezigheidstypes die van toepassing zijn op de werknemer.

Als u twee verschillende groepen werknemers heeft die verschillende onregelmatige werktijden hebben of verschillende manieren om overuren te berekenen, bijvoorbeeld, dan heeft u mogelijk meer dan één overeenkomstsjabloon nodig. Een collectieve overeenkomst regelt meestal de arbeidstijden en andere toepasselijke voorwaarden. Het is daarom belangrijk dat u controleert wat van toepassing is op uw organisatie.

Een overeenkomstsjabloon maken

Het maken van een overeenkomstsjabloon is eenvoudig:

  1. Klik op Accountinstellingen.
  2. Onder Overeenkomsten, klik op Overeenkomstsjablonen.
  3. Klik op Toevoegen.
  4. Geef uw sjabloon een naam en een optionele integratiesleutel.
De integratiesleutel is niet verplicht, maar kan een handige snelkoppeling zijn wanneer u moet integreren met andere systemen.

Details

Het gedeelte Details stelt u in staat om de naam van het overeenkomstsjabloon en de integratiesleutel te bewerken. U kunt ook relevante opmerkingen over het sjabloon toevoegen.

Snelkoppelingen

U kunt eenvoudig naar elk gedeelte in een sjabloon navigeren. Snelkoppelingen zijn altijd zichtbaar bovenaan alle overeenkomstsjablonen en door erop te klikken gaat u naar dat gedeelte in het sjabloon.


How did we do?