Mobile - Manager functionaliteit

Updated by Leigh Hutchens

Er is geen aparte app voor managers, maar als manager logt u in op dezelfde app en heeft u meer functionaliteit. Onder het tabblad Manager kunt u dienstreserveringen en verlofaanvragen beheren. In de roosterview kunt u ook diensten toevoegen, verwijderen en wijzigen in de planning.

Manager tabblad

Dienstreserveringsaanvragen

De dienstreserveringsaanvragen die u ziet in het managerstabblad volgen de nieuwe meldingslogica zoals beschreven hier.

 1. Selecteer het Manager menu.
 2. Klik op Dienstreserveringen om de details van de gewenste dienstreservering te bekijken. Een uitroepteken geeft aan dat u het contract van de werknemer zult overtreden door hem deze dienst te geven.
 3. U kunt zien welke regels worden overtreden als de dienstreservering wordt goedgekeurd.
 4. U kunt een opmerking (vrije tekst) schrijven en selecteer Afwijzen of Goedkeuren.

Nadat u een dienstreservering heeft beheerd, verdwijnt deze uit het zicht.

Met release 3.11 ondersteunen we geen goedkeuringen van dienstuitwisselingen meer in het managerstabblad in de mobiele app. Ga naar web.quinyx.com > Planning > Meldingen om dienstuitwisselingsverzoeken goed te keuren. U kunt ook dienstuitwisselingsverzoeken goedkeuren vanuit web.quinyx.com op uw smartphone.

Absentieverzoeken

De absentieverzoeken die u ziet in het tabblad Manager in de mobiele app volgen de nieuwe meldingslogica zoals beschreven hier.

 1. Selecteer het menu Manager.
 1. Klik op het absentieverzoek onder Absentieverzoeken om het goed te keuren om de details van het verzoek te bekijken en te kunnen beheren.
 2. Dit toont de tijdsperiode plus de geplande dienst tijdens de periode. U kunt alle diensten tegelijk wijzigen of één voor één.
Selecteer het pictogram Tijdtracker in de rechterbovenhoek om te zien hoeveel vakantiedagen de werknemers nog over hebben voordat u een vakantieverzoek goedkeurt. Dit gaat ervan uit dat uw organisatie deze functionaliteit gebruikt.
 1. Schrijf een opmerking (vrije tekst) en selecteer Afwijzen als u het verzoek wilt afwijzen.
 2. Selecteer anders dienst per dienst om te selecteren wat er moet gebeuren met de dienst voordat de afwezigheid wordt goedgekeurd.
 3. Selecteer een dienst en alle opties die u kunt kiezen verschijnen.
 4. Nadat u alle selecties heeft gemaakt, schrijft u een opmerking (vrije tekst) en selecteert u Afwijzen of Goedkeuren.

Nadat u een absentieverzoek heeft beheerd, verdwijnt het uit het zicht.

Planningsoverzicht

Planning - Diensten toevoegen, wijzigen, verwijderen

 1. Selecteer + om een nieuwe dienst toe te voegen.
 2. Selecteer een bestaande dienst om te wijzigen of te verwijderen.


How did we do?