Bijlagen

Updated 9 months ago by Leigh Hutchens

Het is mogelijk om bijlagen voor een medewerker toe te voegen in Personen details. Hiermee kunt u alle documentatie koppelen die relevant is voor die werknemer, bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst, een certificering, enz.

Lijst met bijlagen

Wanneer u naar het einde van het zijpaneel met gegevens van personen scrolt, ziet u een sectie met de naam 'Bijlagen'. Als er bijlagen zijn geüpload voor de werknemer die u bekijkt, ziet u het aantal geüploade bijlagen tussen haakjes:

Vouw de sectie uit om de naam van de geüploade bijlagen te zien:

Upload bijlagen

Wanneer u naar het einde van het zijpaneel met gegevens van personen scrolt, ziet u een plusteken wanneer u het bijlagengedeelte uitvouwt:

Klik op het plusteken en er verschijnt een nieuwe pop-up:

  • Klik op bestand selecteren om een bestand te kiezen om te uploaden (max. 20 MB).
  • Geef het bestand een naam (optioneel en maximaal 50 tekens).
  • Schrijf een opmerking voor het bestand (optioneel en maximaal 150 tekens).
  • Klik op opslaan en het bestand wordt geüpload naar de gegevens van personen.

Als u ervoor kiest om het bestand geen naam te geven, zullen we de daadwerkelijke bestandsnaam in de lijst weergeven:

Om bijlagen te uploaden, heb je schrijftoegang nodig op de bijlagemachtiging

Bewerk bijlagen

Wanneer je het bijlagegedeelte onder aan de Details van Personen opent, zie je een pictogram voor het bewerken van de naam en opmerking van een eerder geüploade bijlage:

Klik op het pictogram en de naam en er wordt een nieuw paneel geopend waarin u kunt kiezen om de naam en de opmerking voor de geüploade bijlage te bewerken

Download bijlagen

Wanneer je het bijlagegedeelte onder aan de Details van Personen opent, zie je een pictogram voor het downloaden van een eerder geüploade bijlage:

Klik op het icoon om de bijlage te downloaden.

U heeft schrijftoegang nodig op de bijlage- machtiging om bijlagen te kunnen bewerken en downloaden.

Bijlagen verwijderen

Om een bijlage te verwijderen, klikt u op het prullenbakpictogram naast de naam:

Er verschijnt een pop-up om te bevestigen dat u het bestand wilt verwijderen. Klik op OK als u het bestand wilt verwijderen.

Houd er rekening mee dat als u een bestand eenmaal heeft verwijderd, het volledig wordt verwijderd en dat herstel niet mogelijk is.

Toestemming voor bijlagen

Bekijk toestemming om te zien wat bepaalt wat u met bijlagen mag doen:

Dit is een submachtiging voor Details van Personen. Om de toestemming voor bijlagen te zien, moet u op zijn minst leestoegang hebben tot de gegevens van Personen. De toestemming wordt standaard ingesteld op dezelfde toegang als u hebt op de gegevens van Personen.


How did we do?