Variabele instellingen, weergavegroepen en prognoseconfiguraties

Updated 6 months ago by Leigh Hutchens

Op de pagina met variabelen-instellingen kunt u uw prognoseconfiguraties en variabele weergave-opties maken en beheren, inclusief toevoegen aan weergavegroepen. Weergavegroepen beïnvloeden hoe variabelen worden gevisualiseerd in planningsstatistieken en het tabblad Prognose.

Als u naar Accountinstellingen > Statistieken > Variabele-instellingen navigeert, krijgt u een overzicht van al uw configuraties, berekende en standaardvariabelen en waar ze momenteel worden weergegeven. Deze pagina is te vinden onder Accountinstellingen > Statistieken.

Variabelen die u op deze pagina maakt, worden pas weergegeven in het paneel met planningsstatistieken of het prognoseoverzicht als ze zijn toegevoegd aan een weergavegroep.

Als dit de eerste keer is dat u naar deze pagina navigeert, ziet u alleen Quinyx-standaardvariabelen voor kosten en uren.

Als u op de knop Toevoegen bovenaan de pagina klikt, krijgt u opties om nieuwe invoergegevens, prognoseconfiguratie, berekende variabele of optimale personeelsberekening toe te voegen.

Invoergegevens

Externe data die via de API naar Quinyx wordt gestuurd. Vereist om een prognose te genereren.

Prognoseconfiguratie

Een configuratieset om te bepalen hoe een prognose wordt gegenereerd. Moet worden aangesloten op een Input Data. Quinyx gebruikt historische invoergegevens om een voorspelling voor de toekomst te genereren.

Berekende variabele

Een variabele die wordt gegenereerd op basis van berekeningen die zijn uitgevoerd tussen 2 of meer variabelen.

Optimaal aantal medewerkers

Wordt gebruikt om een optimale personeelsberekening te genereren op basis van statische en dynamische regels.

Invoergegevens

De invoergegevens van prognoses zijn de drijvende krachten achter de personeelsbehoeften. Deze gegevens worden vanaf een extern systeem naar Quinyx gepusht.

Om invoergegevens toe te kunnen voegen moet de Module Forecast geactiveerd zijn voor uw organisatie en moet u de rol van Accountmanager hebben

Als u selecteert om invoergegevens toe te voegen, wordt het zijpaneel weergegeven dat de volgende informatie vereist:

Naam

Dit is de naam van de invoergegevens, bijvoorbeeld de driver die u wilt gebruiken. Bijvoorbeeld. Netto-omzet incl btw als dat de gegevens zijn die u gaat gebruiken in verband met deze driver.

Oplossing

U kiest hier op welke resolutie u verstuurt of gebruikt uw gegevens op het laagste niveau. Als u één waarde per uur instuurt, kiest u 60 min. Als je per 15 minuten inzendt, kies dan voor 15 min.

Resolutie kan op een later tijdstip niet worden gewijzigd, dus zorg ervoor dat u hier een waarde toevoegt die overeenkomt met de granulariteit van de gegevens die u gaat uploaden

Beschrijving

Dit is de beschrijving voor de invoergegevens om deze gemakkelijk te kunnen identificeren in de invoergegevenslijst als u meerdere invoergegevens heeft.

Type

Dit is het type invoervariabele en voor configuratiegebruik en statistisch gebruik in analyses moet het juiste type worden gebruikt dat overeenkomt met uw stuurprogramma. Zo moet de netto-omzet incl. btw worden gekoppeld aan de netto-omzet, terwijl de bruto-omzet incl. TIP de bruto-omzet moet zijn.

Achtervoegsel

Momenteel niet gebruikt, maar zal in toekomstige weergaven valuta of iets dergelijks weerspiegelen.

Externe ID

Dit is de externe ID voor de invoergegevens. Dit is een van de items die een integrator nodig heeft om de juiste gegevens naar de juiste invoergegevens in Quinyx te uploaden. Bijvoorbeeld in het datawarehouse voor het kassasysteem (point of sales) het overeenkomstige nummer voor Netto-omzet incl. VA

Zichtbaarheid

Bepaalt in welke weergavegroep(en) de invoergegevens worden weergegeven.

Weergeven in dashboard

Bepaal of dit zichtbaar moet zijn in de dashboardweergave.

Let op: Momenteel worden variabelen met salariskostenberekeningen niet getoond in het dashboard.

Prognoseconfiguratie

Nadat u invoergegevens heeft gemaakt, kunt u nu een configuratie maken voor hoe toekomstige gegevens moeten worden voorspeld.

U kunt dit doen door 'Prognoseconfiguratie' te selecteren via de knop Toevoegen bovenaan de pagina.

Om een prognoseconfiguratie toe te kunnen voegen/bewerken dient de module Forecast voor uw organisatie geactiveerd te zijn en dient u de rol van Accountmanager te hebben

Als u selecteert om Prognoseconfiguratie toe te voegen, wordt het zijpaneel weergegeven dat de volgende informatie vereist:

Naam

Dit is de naam van de prognose en hoe deze wordt genoemd in planningsweergaven en andere relevante weergaven

Beschrijving

Een beschrijving van deze configuratie om deze gemakkelijk te kunnen identificeren als er veel configuraties zijn gemaakt

Externe ID

Een id om naar deze specifieke prognoseconfiguratie te verwijzen bij gebruik van de API

Variabele

Hier kiest u welke invoergegevens moeten worden gebruikt. Mogelijk hebt u meerdere configuraties voor dezelfde invoergegevens

Gegevensalgoritmen

Hier definieert u welke algoritmen u wilt gebruiken. Momenteel bestaat het volgende:

 • Vorig jaar dezelfde dag
  • Dit gebruikt de gegevens van vorig jaar die het dichtst vergelijkbaar zijn op dezelfde weekdag. De logica zal bij het maken van een voorspelling voor vrijdag 2019-09-06 een jaar terugkijken en die vrijdag vinden. In dit voorbeeld 07-09-2018
 • Externe voorspelling
  • Dit wordt door derden gebruikt om een prognose in Quinyx te pushen. Dit wordt ook gebruikt door Quinyx AI

Aanpasser %

Hiermee kunt u een algoritme van vorig jaar op dezelfde dag wijzigen met +/- %

Zichtbaarheid

Bepaalt in welke weergavegroep(en) de invoergegevens worden weergegeven.

Dashboard

Bepaal of dit zichtbaar moet zijn in de dashboardweergave.

Berekende variabelen

Berekende variabelen verwijzen naar een variabele die bestaat uit een berekening tussen twee andere variabelen, standaardgegevens of invoergegevens.

Als u selecteert om een berekende variabele toe te voegen, wordt het zijpaneel weergegeven dat de volgende informatie vereist:

Naam

De naam van uw berekende variabele en hoe deze in verschillende weergaven wordt weergegeven

Beschrijving

De beschrijving van uw berekende variabele die in het systeem zichtbaar zal zijn als verwijzing naar de berekende variabele.

Externe ID

Een ID om naar deze specifieke variabele te verwijzen bij gebruik van de API

Formule

Hier definieert u de berekening van uw variabele.

Primaire ingang

De primaire invoer is de eerste variabele die u voor uw berekening wilt gebruiken. U kunt kiezen uit de standaardvariabelen en ook uit Prognosevariabelen en configuraties als u Neo Forecast voor uw organisatie heeft geactiveerd. Dit zijn de invoergegevens voor de operator.

Aangepaste invoer

Hiermee kunt u in plaats van een tweede variabele een specifiek getal toevoegen aan de vergelijking van de vrije variabele. Houd er rekening mee dat er geen berekening wordt uitgevoerd als de gegevens op de primaire invoer 0 zijn. OPMERKING: deze berekeningen worden uitgevoerd met de resolutie waarop uw invoergegevens zijn ingesteld; 5min, 15min, 30min, 60min.

Operator

De operator bepaalt wat er moet gebeuren met de gegevens waarmee u een berekende variabele wilt maken. De beschikbare operators zijn:

 • Gedeeld door
 • Procent van
 • Minus
 • Plus
 • Vermenigvuldigd met

Secundaire ingang

De secundaire ingang is de tweede variabele die u voor uw berekening wilt gebruiken. U kunt kiezen uit de standaardvariabelen en ook uit Prognosevariabelen en configuraties als u Neo Forecast voor uw organisatie heeft geactiveerd. Dit zijn de invoergegevens na de operator.

Zichtbaarheid

Bepaalt in welke weergavegroep(en) de invoergegevens worden weergegeven.

Weergeven in dashboard

Bepaal of dit zichtbaar moet zijn in de dashboardweergave.

Let op: Momenteel worden variabelen met salariskostenberekeningen niet getoond in het dashboard.

Voorbeeld van een berekende variabele

Voorspelde omzet per ingepland persoonsuur is een veelgebruikte KPI binnen veel branches.

Om zo'n variabele te maken, moet u een prognose hebben geconfigureerd om een voorspelde verkoopwaarde te hebben. Quinyx kan deze voorspelling automatisch genereren met behulp van AI, waarbij uw organisatie de daadwerkelijke verkoop levert. Lees hier meer over algoritmen en voorspellingen.

Om die variabele toe te voegen, selecteert u in het dialoogvenster Nieuwe variabele toevoegen:

 • Primaire invoer : voorspelde verkoop
 • Operator : Gedeeld door
 • Secundaire ingang : Geplande uren

Voorbeeld van een door meerdere operatoren berekende variabele

We zullen dit wilde voorbeeld gebruiken om te laten zien hoe meerdere bewerkingen worden berekend.

De berekening wordt uitgevoerd waarbij de totalen van elke bewerking worden gebruikt in de volgende bewerking, met behulp van het onderstaande screenshot-voorbeeld, zou de berekening als volgt worden uitgevoerd:

Optimale uren + geplande uren = x

x + gewerkte uren = y

y + Aangepaste invoer = z

z / aangepaste invoer = uitvoer weergegeven in de GUI

Bekijk berekende variabelen in het Dashboard

Een berekende variabele heeft een aparte grafiek in het Neo-dashboard. Het heeft nog steeds de opties voor het selecteren van de huidige dag, huidige week en huidige maand - op dezelfde manier als de bestaande widgets vandaag in het dashboard staan

Bekijk berekende variabelen in het Prognoseoverzicht

De berekende variabele moet worden toegevoegd aan een weergavegroep om te worden weergegeven op de pagina met het prognoseoverzicht .

Optimale personeelsbezettingsvariabelen

Klanten die statische en dynamische regels gebruiken in combinatie met hun voorspelde invoergegevens om een optimale uitlezing van het personeelsbestand te genereren, moeten een optimale personeelsbezettingsvariabele maken die aan die regels is gekoppeld.

Om een optimaal personeelsbestand te krijgen, moet u eerst statische of dynamische regels definiëren in uw groepsinstellingen.

Navigeer naar Toevoegen > Optimaal aantal medewerkers

Gebaseerd op

Op welke set regels de optimale personeelsberekening moet worden gebaseerd - hier ziet u automatisch alle prognoseconfiguraties die zijn gemaakt en waaraan statische of dynamische regels zijn gekoppeld. In de toekomst zullen we alleen ondersteuning voor statische regels toevoegen. Nadat de variabele is aangemaakt, wordt de berekening automatisch uitgevoerd.

Naam

Hoe u wilt dat uw optimale personeelsbezettingsvariabele wordt genoemd

Beschrijving

Een beschrijving van deze variabele om hem gemakkelijk te kunnen identificeren

Zichtbaarheid

Bepaalt in welke weergavegroep(en) de invoergegevens worden weergegeven in

De variabele Optimal headcount wordt nu weergegeven in uw lijst met variabelen binnen de weergavegroep waaraan u deze hebt toegewezen, of als niet-gegroepeerd als u er nog geen heeft toegewezen. Houd er rekening mee dat u het aan een weergavegroep moet toewijzen om de optimale personeelsberekening in planningsstatistieken te bekijken.

Groepen weergeven

Variabelen die u op deze pagina maakt, worden pas weergegeven in het paneel met planningsstatistieken of het prognoseoverzicht als ze zijn toegevoegd aan een weergavegroep. Weergavegroepen worden vanaf deze pagina beheerd. Als u variabelen heeft die niet tot een weergavegroep behoren, ziet u een waarschuwing in de rechterbovenhoek van de pagina die aangeeft dat u niet-gegroepeerde variabelen heeft.

Weergavegroepen zijn een manier om invoergegevens, standaardvariabelen, optimale personeelsbezettingsvariabelen en berekende variabelen in een enkele groep te groeperen, zodat ze samen worden weergegeven in grafieken en tabellen in het Prognoseoverzicht en in Schemastatistieken.

Standaard heeft Quinyx twee weergavegroepen: Kosten en Uren. U kunt nog steeds de variabelen binnen deze groepen beheren. Lees verder om te zien hoe u dit doet.

Om een nieuwe displaygroep aan te maken, klikt u op 'Beheer Displaygroepen' bovenaan de pagina.

Dit zal een venster openen met alle huidige weergavegroepen. Klik op de + om een nieuwe groep aan te maken:

Voer uw nieuwe weergavegroepnaam in en selecteer welke variabelen u samen in deze groep wilt weergeven en klik op Volgende:

Op de volgende pagina kunt u kiezen welke variabelen u zichtbaar wilt maken in planningsstatistieken en het prognosetabblad . Klik op Toepassen om uw wijzigingen op te slaan.

Uw nieuwe groep is gemaakt en wordt nu weergegeven in de lijst met beheerbare weergavegroepen.

U kunt de naam bewerken door op Weergavegroepen beheren > en vervolgens op het potlood te klikken, of u kunt de weergavegroep verwijderen door op de prullenbak te klikken:

Als u op het potloodpictogram klikt, kunt u de variabelen bewerken die u in de weergavegroep wilt weergeven. Houd er rekening mee dat de variabelen die u hier selecteert, samen in grafieken en tabellen worden weergegeven.

Als u kostengerelateerde variabelen toevoegt aan een weergavegroep, moeten gebruikers het toegangsrecht hebben ingeschakeld voor het bekijken of bewerken van kosten om deze variabele te kunnen zien. Als ze dit toegangsrecht niet hebben ingeschakeld, wordt de variabele verborgen binnen de weergavegroep.

U kunt nu naar de tabbladen Planning of Prognose navigeren om de variabelen binnen de weergavegroepen te bekijken en te beheren

Goed om te weten: Variabelen van het basisschema zijn alleen zichtbaar in de statistieken van het basisschema, niet in de planningsstatistieken of prognose

Groepen weergeven in planningsstatistieken:

Groepen weergeven in prognose:


How did we do?