Variabele instellingen en prognoseconfiguraties

Updated 6 days ago by Leigh Hutchens

Op de pagina met variabelen-instellingen kunt u uw prognoseconfiguraties en variabele weergave-opties maken en beheren. Deze pagina geeft een overzicht van al uw configuraties, berekend en standaardvariabelen en waar ze worden weergegeven. Deze pagina is te vinden onder Accountinstellingen > Statistieken.

Als dit de eerste keer is dat u naar deze pagina navigeert, ziet u alleen Quinyx-standaardvariabelen voor kosten en uren.

Als u op de knop Toevoegen bovenaan de pagina klikt, krijgt u opties om nieuwe invoergegevens, prognoseconfiguratie of berekende variabele toe te voegen.

Invoergegevens

Prognose-invoergegevens zijn de drijvende krachten achter de personeelsbehoeften. Verschillende kunnen worden geconfigureerd om de personeelsbezetting in Quinyx aan te sturen volgens de behoeften van uw organisatie. Deze gegevens worden doorgaans vanaf een extern systeem naar Quinyx gepusht.

Om invoergegevens toe te kunnen voegen, moet de Module Forecast geactiveerd zijn voor uw organisatie en moet u de rol van Accountmanager hebben

Als u selecteert om invoergegevens toe te voegen, wordt het zijpaneel weergegeven dat de volgende informatie vereist:

Naam

Dit is de naam van de invoergegevens, bijvoorbeeld de driver die u wilt gebruiken. Bijvoorbeeld. Netto-omzet incl btw als dat de gegevens zijn die u gaat gebruiken in verband met deze driver.

Resolutie

U kiest hier op welke resolutie u verstuurt of gebruikt uw gegevens op het laagste niveau. Als u één waarde per uur instuurt, kiest u 60 min. Als u per 15 minuten inzendt, kiest u voor 15 min.

Resolutie kan later niet worden gewijzigd, dus zorg ervoor dat u hier een waarde toevoegt die overeenkomt met de granulariteit van de gegevens die u gaat uploaden

Omschrijving

Dit is de beschrijving voor de invoergegevens om deze gemakkelijk te kunnen identificeren in de invoergegevenslijst als u meerdere invoergegevens heeft.

Type

Dit is het type invoervariabele en voor configuratiegebruik en statistisch gebruik in analyses moet het juiste type worden gebruikt dat overeenkomt met uw stuurprogramma. Zo moet de netto-omzet incl. btw worden gekoppeld aan de netto-omzet, terwijl de bruto-omzet incl. TIP de bruto-omzet moet zijn.

Achtervoegsel

Momenteel niet gebruikt, maar zal in toekomstige weergaven valuta of iets dergelijks weerspiegelen.

Externe ID

Dit is de externe ID voor de invoergegevens. Dit is een van de items die een integrator nodig heeft om de juiste gegevens naar de juiste invoergegevens in Quinyx te uploaden. Bijvoorbeeld in het datawarehouse voor het kassasysteem (point of sales) het overeenkomstige nummer voor Netto-omzet incl. VA

Toon in statistieken (schema)

Definieer of dit zichtbaar moet zijn in Statistieken in de planningsweergave.

Weergeven in dashboard

Definieer of dit zichtbaar moet zijn in de dashboardweergave.

Let op: Momenteel worden variabelen met salariskostenberekeningen niet getoond in het dashboard.

Weergeven in Prognoseoverzicht

Bepaal of dit zichtbaar moet zijn op het tabblad Prognose.

Prognoseconfiguratie

Nadat u invoergegevens heeft gemaakt, kunt u nu een configuratie maken voor hoe die gegevens moeten worden voorspeld.

U kunt dit doen door 'Prognoseconfiguratie' te selecteren via de knop Toevoegen bovenaan de pagina.

Om een prognoseconfiguratie toe te kunnen voegen/bewerken dient de module Prognose voor uw organisatie geactiveerd te zijn en dient u de rol van Accountmanager te hebben

Als u selecteert om Prognoseconfiguratie toe te voegen, wordt het zijpaneel weergegeven dat de volgende informatie vereist:

Naam

Dit is de naam van de prognose en hoe deze wordt genoemd in planningsweergaven en andere relevante weergaven

Omschrijving

Een beschrijving van deze configuratie om deze gemakkelijk te kunnen identificeren als er veel configuraties zijn gemaakt

Externe ID

Een id om naar deze specifieke prognoseconfiguratie te verwijzen bij gebruik van de API

Variabele

Hier kiest u welke invoergegevens moeten worden gebruikt. Mogelijk hebt u meerdere configuraties voor dezelfde invoergegevens

Gegevensalgoritmen

Hier definieert u welke algoritmen u wilt gebruiken. Momenteel bestaat het volgende:

 • Vorig jaar dezelfde dag
  • Dit gebruikt de gegevens van vorig jaar die het dichtst vergelijkbaar zijn op dezelfde weekdag. De logica zal bij het maken van een voorspelling voor vrijdag 2019-09-06 een jaar terugkijken en die vrijdag vinden. In dit voorbeeld 07-09-2018
 • Externe voorspelling
  • Dit wordt door derden gebruikt om een voorspelling in Quinyx te pushen. Dit wordt ook gebruikt door Quinyx AI

Aanpasser %

Hiermee kunt u een algoritme van vorig jaar op dezelfde dag wijzigen met +/- %

Berekende variabelen

Berekende variabelen verwijzen naar een variabele die bestaat uit een berekening tussen twee andere variabelen, standaardgegevens of invoergegevens.

Als u selecteert om een berekende variabele toe te voegen, wordt het zijpaneel weergegeven dat de volgende informatie vereist:

Naam

De naam van uw berekende variabele en hoe deze in verschillende weergaven wordt weergegeven

Omschrijving

De beschrijving van uw berekende variabele die in het systeem zichtbaar zal zijn als verwijzing naar de berekende variabele.

Formule

Hier definieert u de berekening van uw variabele.

Primaire ingang

De primaire invoer is de eerste variabele die u voor uw berekening wilt gebruiken. U kunt kiezen uit de standaardvariabelen en ook uit Prognosevariabelen en configuraties als u Neo Forecast voor uw organisatie heeft geactiveerd. Dit zijn de invoergegevens voor de operator.

Aangepaste invoer

Hiermee kunt u in plaats van een tweede variabele een specifiek getal aan de vergelijking van de vrije variabele toevoegen. Houd er rekening mee dat er geen berekening wordt uitgevoerd als de gegevens op de primaire invoer 0 zijn. OPMERKING: deze berekeningen worden uitgevoerd met de resolutie waarop uw invoergegevens zijn ingesteld; 5min, 15min, 30min, 60min.

Operator

De operator bepaalt wat er moet gebeuren met de gegevens waarmee u een berekende variabele wilt maken. De beschikbare operators zijn:

 • Gedeeld door
 • Procent van
 • Minus
 • Plus
 • Vermenigvuldigd met

Secundaire ingang

De secundaire ingang is de tweede variabele die u voor uw berekening wilt gebruiken. U kunt kiezen uit de standaardvariabelen en ook uit Prognosevariabelen en configuraties als u Neo Forecast voor uw organisatie heeft geactiveerd. Dit zijn de invoergegevens na de operator.

Toon in statistieken (schema)

Definieer of dit zichtbaar moet zijn in Statistieken in de planningsweergave.

Weergeven in dashboard

Definieer of dit zichtbaar moet zijn in de dashboardweergave.

Let op: Momenteel worden variabelen met salariskostenberekeningen niet getoond in het dashboard.

Weergeven in Prognoseoverzicht

Bepaal of dit zichtbaar moet zijn op het tabblad Prognose.

Voorbeeld van een berekende variabele

Voorspelde omzet per ingepland persoonsuur is een veelgebruikte KPI binnen veel branches.

Om zo'n variabele aan te maken, moet Neo Forecast geactiveerd en geconfigureerd zijn om een voorspelde verkoopwaarde te hebben. Quinyx kan deze voorspelling automatisch genereren met behulp van AI - waarbij uw organisatie de daadwerkelijke verkoop levert. Lees hier meer over algoritmen en voorspellingen.

Om die variabele toe te voegen, selecteert u in het dialoogvenster Nieuwe variabele toevoegen:

 • Primaire invoer : voorspelde verkoop.
 • Operator : Gedeeld door.
 • Secundaire ingang : Geplande uren.

In dit voorbeeld willen we dat ze zichtbaar zijn in planningsstatistieken, prognoseoverzicht en dashboard:

Bekijk berekende variabelen in schema - Statistieken

U kunt een berekende variabele selecteren om in statistieken te bekijken. Zichtbaarheidsinstellingen worden gedaan op organisatieniveau, wat betekent dat alle variabelen mogelijk niet worden gebruikt of geconfigureerd om door uw organisatie te worden bekeken.

Lees meer over Statistieken .

Bekijk berekende variabelen in het Dashboard

Een berekende variabele heeft een aparte grafiek in het Neo-dashboard. Het heeft nog steeds de opties voor het selecteren van de huidige dag, huidige week en huidige maand - op dezelfde manier als de bestaande widgets vandaag in het dashboard staan

Bekijk berekende variabelen in het Prognoseoverzicht

De berekende variabele moet worden toegevoegd aan een weergavegroep om te worden weergegeven op de overzichtspagina van de prognose.

Groepen weergeven

Invoergegevens en berekende variabelen moeten worden toegevoegd aan een weergavegroep om ze in het Prognoseoverzicht te kunnen weergeven.

Weergavegroepen zijn een manier om invoergegevens, standaardvariabelen en berekende variabelen in een enkele groep te groeperen, zodat ze samen worden weergegeven in grafieken en tabellen in het Prognoseoverzicht .

Om een displaygroep aan te maken, klikt u op 'Beheer Displaygroepen' bovenaan de pagina.

Dit zal een venster openen met alle huidige weergavegroepen. Klik op de + om een nieuwe groep aan te maken:

Voer uw nieuwe weergavegroepnaam in en klik op Opslaan:

Uw nieuwe groep is gemaakt en wordt nu weergegeven in de lijst met beheerbare weergavegroepen. U kunt nu de naam bewerken door op het potlood te klikken, of u kunt de weergavegroep verwijderen door op de prullenbak te klikken:

Als u op het potloodpictogram klikt, kunt u de variabelen bewerken die u in de weergavegroep wilt weergeven. Houd er rekening mee dat de variabelen die u hier selecteert, samen in grafieken en tabellen worden weergegeven. In dit voorbeeld hebben we ervoor gekozen om een invoergegevens (verkoopinvoergegevens) , berekende variabele (salaris %), en een standaardvariabele (geplande uren incl. afwezigheid) toe te voegen:

Als u kostengerelateerde variabelen toevoegt aan een weergavegroep, moeten gebruikers het toegangsrecht hebben ingeschakeld voor het bekijken of bewerken van kosten om deze variabele te kunnen zien. Als ze dit toegangsrecht niet hebben ingeschakeld, wordt de variabele verborgen binnen de weergavegroep.

Zodra u op opslaan klikt, is uw weergavegroep nu zichtbaar op de pagina Variabelen-instellingen.


How did we do?