Mobiel - Webagenda

Updated 2 years ago by Johannes Nordman

Je kunt je via een Webcal-link abonneren op je Quinyx-rooster als je je rooster bijvoorbeeld in Google, Outlook of de Apple-agenda wilt inzien. U kunt uw rooster bijvoorbeeld op dezelfde manier delen met een gezinslid. Medewerkers hebben toegang tot de Webcal-link vanuit het personeelsportaal onder MyPage.

  1. Ingeschakeld - Indien niet ingeschakeld, werkt de link niet en wordt deze niet bijgewerkt
  2. Naam - Uw naam voor de agenda die in de "andere" agenda moet worden weergegeven
  3. URL - Dit is de link naar de kalender die u toevoegt in de kalenderapplicatie van de klant. U heeft de mogelijkheid om een nieuwe link aan te maken en naar het klembord te kopiëren.
  4. Geplande diensten - Geef aan of geplande diensten moeten worden gesynchroniseerd
  5. Verzuim - Geef aan of die verzuimploegen moeten worden gesynchroniseerd
  6. Open ploegen - Geef aan of onbemande ploegen moeten worden gesynchroniseerd
  7. Filteren op kennisgeving van interesse - bepaalt of niet-toegewezen diensten alleen moeten worden weergegeven als ze overeenkomen met mijn kennisgevingen van interesse


How did we do?