PDF-formulieren

Updated by Leigh Hutchens

Onder Accountinstellingen > Formulieren > PDF-formulieren kunt u rechtstreeks bestaande PDF-formulieren uploaden en beheren in Quinyx.

De maximale bestandsgrootte voor een PDF-formulier is 20 MB.

Gebruikersverhalen

Een accountmanager met schrijftoegang tot accountinstellingen:

  • U kunt naar een pagina navigeren waar u alle geüploade PDF's kunt zien.
  • U kunt de naam van een geüploade PDF bewerken.
  • U kunt een geüploade PDF verwijderen.
  • U kunt een nieuwe PDF uploaden.
  • U kunt de naam geven aan de PDF die u uploadt.

Als accountmanager met alleen leestoegang tot accountinstellingen:

  • U kunt naar een pagina navigeren waar u alle geüploade PDF's kunt zien.
  • U kunt de naam van een geüploade PDF niet bewerken.
  • U kunt een geüploade PDF niet verwijderen.
  • U kunt geen nieuwe PDF uploaden.


How did we do?