Mobiele app en personeelsportalfunctionaliteit

Updated by Daniel Sjögren

Quinyx biedt twee werknemersinterfaces, de mobiele app en de personeelsportal. De tabel hieronder geeft de verschillen in functionaliteit weer.

Quinyx-functie

Beschrijving

Mobiele app (iOS/Android)

Personeelswebportaal (web.quinyx.com)

Absentie

Absentieverzoek

Hiermee kunnen werknemers een absentieverzoek indienen

Beschikbaar

Beschikbaar

Communicatie

Nieuws

Hiermee kunnen werknemers nieuws lezen.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Qmail

Hiermee kunnen werknemers Qmail lezen.

Beschikbaar

Beschikbaar

MyPage

MyPage - Badgenummer

Hiermee kunnen gebruikers het badgenummer bekijken onder profielgegevens.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

MyPage - Land

Hiermee kunnen gebruikers het land invoeren onder profielgegevens.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

MyPage - E-mail

Hiermee kunnen gebruikers het e-mailadres bekijken onder profielgegevens.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

MyPage - Mobiel nummer

Hiermee kunnen gebruikers het mobiele telefoonnummer invoeren onder profielgegevens.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

MyPage - Qpayslip

Hiermee kunnen gebruikers de Qpayslip bekijken.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

MyPage - Naam

Hiermee kunnen gebruikers de naam invoeren onder profielgegevens.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

MyPage - Noodcontact

Hiermee kunnen gebruikers een noodcontact instellen onder profielgegevens.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Roostervoorkeur

Roostervoorkeur

Hiermee kunnen gebruikers een roostervoorkeur naar de manager sturen.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid

Hiermee kunnen gebruikers beschikbaarheid verzenden

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Planning

Planning - lijstweergave

Hiermee krijgen gebruikers toegang tot de planning.

Beschikbaar

Beschikbaar

Planning - kalenderweergave

Hiermee krijgen gebruikers toegang tot de planning.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Planning - Dienst toevoegen als werknemer

Hiermee kunnen gebruikers een dienst aan de planning toevoegen.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Planning - Taak toevoegen als werknemer

Hiermee kunnen gebruikers een taak aan hun dienst toevoegen.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Planning - Dienst boeken

Hiermee kunnen gebruikers een open dienst boeken.

Beschikbaar

Beschikbaar

Planning - Diensten van collega's

Hiermee kunnen gebruikers de diensten van hun collega's op de planning zien en filteren.

Beschikbaar

Beschikbaar

Planning - Dienst verwijderen als werknemer

Hiermee kunnen gebruikers een dienst uit de planning verwijderen.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Planning - Bestaande taken verwijderen als werknemer

Hiermee kunnen gebruikers een taak uit een dienst verwijderen.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Planning - Dienst bewerken als werknemer

Hiermee kunnen gebruikers een dienst in de planning bewerken.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Planning - Bestaande taken bewerken als werknemer

Hiermee kunnen gebruikers een taak op een dienst bewerken.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Planning - Salaristypen

Geeft gebruikers een overzicht van salaristypen

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Planning - Geschat salaris voor open diensten

Geeft de gebruiker een geschat salaris voor een niet-toegewezen/open dienst.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Planning - Beschikbaar maken

Hiermee kunnen gebruikers hun dienst beschikbaar maken.

Beschikbaar

Beschikbaar

Planning - Diensten ruilen

Hiermee kunnen gebruikers diensten ruilen.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Planning - Niet-toegewezen diensten

Hiermee kunnen gebruikers niet-toegewezen diensten zien op de planning en de planningsfilter.

Beschikbaar

Beschikbaar

Planning - Unitselectie

Hiermee kunnen gebruikers verschillende units selecteren in de planningsfilter.

Beschikbaar

Beschikbaar

Planningsoverzicht

Hiermee kunnen gebruikers de weergave van het planningsoverzicht zien.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Planning

Planningsoverzicht

Hiermee kunnen gebruikers een samenvatting van de planning bekijken voor een bepaalde periode.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Nominaal aantal uren

Hiermee kunnen gebruikers nominale uren bekijken in Roostersamenvatting > Gedetailleerde planning.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Geplande uren

Hiermee kunnen gebruikers de geplande uren bekijken in het overzicht van de planning.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Gewerkte uren

Hiermee kunnen gebruikers de gewerkte uren bekijken in het overzicht van de planning.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Attest

Attest - Tijd

Hiermee kunnen gebruikers een tijdsklokactie attesteren.

Beschikbaar

Beschikbaar

Attest - Geschat salaris voor gekozen tijdsperiode

Hiermee kunnen gebruikers het geschatte salaris voor de gekozen tijdsperiode bekijken.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Attest - In- en uitklokken

Hiermee kunnen gebruikers een tijdsklokactie attesteren.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Attest - Klokken met tag

Hiermee kunnen gebruikers in- en uitklokken met een tag.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Tijd - Klokacties

Klokactie toevoegen

Hiermee kunnen gebruikers een tijdsklokactie toevoegen op de "Attest" pagina.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Opmerking toevoegen

Hiermee kunnen gebruikers een opmerking toevoegen bij hun tijdsklokactie.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Kostenplaats toevoegen

Hiermee kunnen gebruikers een kostenplaats selecteren bij hun klokactie.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

In-/uitklokken toevoegen

Hiermee kunnen gebruikers in-/uitklokken selecteren bij hun tijdsklokactie.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Overwerk toevoegen

Hiermee kunnen gebruikers overwerk toevoegen bij hun klokactie.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Project toevoegen

Hiermee kunnen gebruikers een project selecteren bij hun klokactie.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Onregelmatige tijd toevoegen

Hiermee kunnen gebruikers onregelmatige tijd toevoegen bij hun klokactie.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Tijd - Geklokt - Klok bewerken

Klok bewerken

Hiermee kunnen gebruikers hun klokactie later bewerken.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Opmerking bewerken

Hiermee kunnen gebruikers de opmerking bij hun klokactie bewerken.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Kostenplaats bewerken

Hiermee kunnen gebruikers de kostenplaats bij hun klokactie bewerken.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

In-/uit-tijd bewerken

Hiermee kunnen gebruikers de in-/uit-tijd bij hun klokactie bewerken.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Overwerk bewerken

Hiermee kunnen gebruikers het overwerk bij hun klokactie bewerken.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Project bewerken

Hiermee kunnen gebruikers de projectselectie bij hun klokactie bewerken.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Onregelmatige tijd bewerken

Hiermee kunnen gebruikers de onregelmatige tijd bij hun klokactie bewerken.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Overeenkomsten wijzigen

Stelt gebruikers in staat om de overeenkomst te wijzigen die is gekoppeld aan hun klokactie.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Klokactie splitsen

Stelt gebruikers in staat om de klokactie op te splitsen.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Collega's

Collega's

Geeft gebruikers toegang tot de pagina Mijn Collega's.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Adres collega's

Stelt gebruikers in staat om de adressen van hun collega's te bekijken.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Land collega's

Stelt gebruikers in staat om het land van hun collega's te bekijken.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

E-mail collega's

Stelt gebruikers in staat om de e-mailadressen van hun collega's te bekijken.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Mobiel nummer collega's

Stelt gebruikers in staat om de mobiele telefoonnummers van hun collega's te bekijken.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Pulse

Pulse beantwoorden als werknemer

Stelt gebruikers in staat om Pulse-enquêtes te beantwoorden.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Pulse maken als manager

Stelt managers in staat om Pulse-enquêtes te maken.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Badges

Overzicht badges

Stelt gebruikers in staat om toegekende badges en badges die aan collega's kunnen worden gegeven te bekijken.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Badges belonen

Stelt gebruikers in staat om een collega te belonen met een badge.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Instellingen

Herinneringen voor klokacties

Hiermee kunnen gebruikers herinneringen ontvangen voor klokacties.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Meldingen voor niet-toegewezen diensten

Hiermee kunnen meldingen worden ontvangen voor niet-toegewezen diensten.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Herinneringen voor diensten

Hiermee kunnen gebruikers herinnerd worden aan een dienst voordat deze begint.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Herinneringen voor te laat inklokken voor manager

Hiermee kunnen managers herinnerd worden aan een te late inklokactie.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Herinneringen voor te laat uitklokken voor manager

Hiermee kunnen managers herinnerd worden aan een te late uitklokactie.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Een bug rapporteren

Rapporteer een bug via de mobiele app.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Help-link (Helpdocs doorverwijzing)

Link naar de documentatie voor mobiele app-gebruikers.

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Privacybeleid

Link naar het privacybeleid van Quinyx.

Beschikbaar

Niet beschikbaar


How did we do?