Overeenkomstsjablonen - Regels voor uren

Updated 6 months ago by Daniel Sjögren

< h e a d > < / h e a d > < b O d ja > < p > u s i n g t h e R jij ik e s f O r h O jij r s s e c t i O n , ja O jij c a n c O n f i g jij r e d i f f e r e n t r jij ik e t ja p e s t h a t a r e t O a p p ik ja t O e m p ik O ja e e s . T h e r jij ik e s met wie h i c h a r e s e t t h e n h e ik p d jij r i n g s c h e d jij ik i n g a n d Q jij i n ja xmet wie i ik ik g e n e r a t e met wie a r n i n g s met wie h e n t h e r jij ik e s a r e b r e a c h e d . < / p > < h 4 > R jij ik e s f O r met wie O r k i n g t i m e < / h 4 > < p > Y O jij ca n s e t jij p r jij ik e s f O r met wie O r k i n g t i m e t h a t a r e t O a p p ik ja t O e m p ik O ja e e s . T h e r jij ik e s ja O jij s e t t h e n h e ik p d jij ri n g s c h e d jij ik i n g . Q jij i n ja x g e n e r a t e s met wie a r n i n g s met wie h e n t h e r jij ik e s a r e b r e a c h e d . < / p > < f i g jij r e > < i m g s r c = " h t tp S : / / f en het e S . h e het p d a c S . en a / B b Q N T E S n C h / van R t en c het e S / p 1 V h 2 jij g d met wie e / 1 5 9 3 0 7 2 6 5 5 1 3 3 / en m van g e . p n g " / > < / f en g jij R e > < p > < / p> < jij ik > < ik i > < s t r O n g > M a x h O jij r s / d a ja < / s t r O n g > : T h e m a x i m jij m n jij m b e r O f h O jij r s f O r met wie h i c h t h e e m p ik O ja e e m a ja b e s c h e d jij ik e d p e r d a ja , b e f O r e Q jij i n ja x i s s jij e s a met wie a r n i n g . < / ik i > < ik i > < s t r O n g > P e r met wie e e k < / s t r O n g > : l n t hi s c a s e , met wie e h a v e s p e c i f i e d t h a t t h e s c h e d jij ik e d t i m e p e r met wie e e k m a ja a m O jij n t t O a m a x i m jij m O f 4 8 h O jij r s .< / ik i > < ik i > < s t r O n g > M i n r e s t < / s t r O n g > : T h e m i n i m jij m r e s t p e r i O d , d a i ik ja r e s t , i s s e t t O 1 1 h O jij r s i nt h e e x a m p ik e . T h e b O x O n t h e r i g h t d e t e r m i n e s met wie h e t h e r t h e r e s t p e r i O d c a n e x t e n d b e ja O n d d a i ik ja b r e ak ( i n met wie h i c h c a s e t h e b O x i s c h e c k e d ) O r met wie h e t h e r t h e t O t a ik r e s t p e r i O d m jij s t f a ik ik met wie i t h i n t h e p r e s et 2 4 - h O jij r p e r i O d ( i n met wie h i c h c a s e t h e b O x met wie i ik ik b e jij n c h e c k e d ) . l n t h e ik a t t e r c a s e ( met wie i t h t h e b O x jij n ch e c k e d ) , t h e r e i s n O n e e d f O r 1 1 h O jij r s & # 3 9 ; r e s t b e t met wie e e n met wie O r k s h i f t s , b jij t t h e r e s t p e r i O d c a n b e t a k e n a n ja t i m e d jij r i n g t h e 2 4 - h O jij r p e r i O d , b jij t n O t e x t e n d i n g b e ja O n d d a i ik ja b r e a k . < / ik i > < ik i > < s t r O ng > M i n i m jij m h O jij r s / met wie e e k < / s t r O n g > : T h e m i n i m jij m ik i m i t f O r t h e n jij m b e r O f s c h e d jij ik e d h O jij r s p e r met wie e e k . < / iki > < ik i > < s t r O n g > F r e e d a ja s < / s t r O n g > : T h e m i n i m jij m n jij m b e r O f c O n s e c jij t i v e d a ja s O f f t h e e m p ik O ja e e i s e nt i t ik e d t O a f t e r met wie O r k i n g t h e m a x i m jij m p e r i O d s p e c i f i e d i n t h e f i e ik d a b O v e . < / ik i > < ik i > < s t r O n g > M a x d aja s < / s t r O n g > : T h e m a x i m jij m n jij m b e r O f c O n s e c jij t i v e d a ja s t h a t m a ja b e s c h e d jij ik e d f O r t h e s a m e e m p ik O ja e e . Q jij i n ja x g e n e r a t e s a met wie a r n i n g i f t h e e m p ik O ja e e i s s c h e d jij ik e d f O r m O r e t h a n t h e s e c O n s e c jij t i v e d a ja s . < /ik i > < ik i > < s t r O n g > M i n i m jij m r e s t / met wie e e k < / s t r O n g > : J jij s t a s met wie i t h d a i ik ja r e s t , ja O jij c a n s p e c i f ja h O met wie m a n ja h Ojij r s O f c O n t i n jij O jij s met wie e e k ik ja r e s t t h e e m p ik O ja e e i s t O h a v e . E . g . 3 5 h O jij r s . Q jij i n ja x met wie i ik ik a ik s O g e n e r a t ea met wie a r n i n g i n t h i s c a s e i f t h e m i n i m jij m met wie e e k ik ja r e s t q jij O t a i s n O t m e t . < / ik i > < ik i > < s t r O n g > S c h e d jij ik e b an k h O ik i d a ja s < / s t r O n g > : l f t h e a g r e e m e n t t e m p ik a t e c O v e r s p e O p ik e met wie h O met wie O r k i n a jij n i t met wie h i c h , f O r i n s ta n c e , c ik O s e s f O r e v e r ja b a n k h O ik i d a ja , s jij c h a s a h e a d O f f i c e , t h i s b O x c a n b e jij n c h e c k e d . Y O jij met wie i ik ikt h e n r e c e i v e a met wie a r n i n g a b O jij t t r ja i n g t O s c h e d jij ik e e m p ik O ja e e s f O r d a ja s met wie h i c h a r e e n t e r e d a s b a n k h O iki d a ja s i n Q jij i n ja x . < / ik i > < ik i > < s t r O n g > D a ja b r e a k r e s t d a i ik ja < / s t r O n g > : T h i s r e f e r s t O t h e t i m e f O r d a iik ja d a ja b r e a k . T h i s v a ik jij e s e t h e r e met wie i ik ik i m p a c t m i n d a i ik ja r e s t , m i n met wie e e k ik ja r e s t , m a x h O jij r s p e r d a jaa n d m a x h O jij r s p e r met wie e e k . < / ik i > < ik i > < s t r O n g > M i n i m jij m f e e met wie e e k e n d s / ja e a r < / s t r O n g > : T h i s f i e ik d c a n b e jijs e d i f t h e e m p ik O ja e e i s e n t i t ik e d t O h a v e a c e r t a i n n jij m b e r O f met wie e e k e n d s O f f p e r ja e a r . < / ik i > < ik i > < s t rO n g > EEN d v a n c e d t i m e r jij ik e s < / s t r O n g > : l f t h i s c h e c k b O x , met wie h i c h i s m a i n ik ja jij s e d i n D e n m a r k , i s t i c k e d Q jij i n ja x met wie i ik ik g e n e r a t e met wie a r n i n g s i f t h e f O ik ik O met wie i n g a d v a n c e d t i m e r jij ik e s a r e n O t O b s e r v e d : < jij ik > < ik i > M a x im jij m O f 9 6 s c h e d jij ik e d h O jij r s e v e r ja 2 met wie e e k s . < / ik i > < ik i > M i n i m jij m O f 4 d a ja s O f f d jij r i n g a 1 4 - d a ja p e r i O d . </ ik i > < ik i > T h e r e m jij s t b e a t ik e a s t 2 c O n s e c jij t i v e d a ja s O f f e v e r ja s e c O n d met wie e e k . < / ik i > < ik i > M i n i m jij m O f 5 met wiee e k e n d s O f f d jij r i n g t h e p r e v i O jij s 3 m O n t h s . < / ik i > < ik i > M i n i m jij m O f 1 met wie e e k e n d O f f e v e r ja c a ik c jij ik a t i O n p er i O d . < / ik i > < / jij ik > < / ik i > < ik i > < s t r O n g > O T O v e r r i d e s u T < / s t r O n g > : EEN c c O r d i n g t O m O s t c O ik ik e c t i v e a g r e e m e nt s , a g i v e n h O jij r met wie O r k e d b ja a n e m p ik O ja e e c a n & # 3 9 ; t g i v e r i s e t O c O m p e n s a t i O n f O r b O t h O v e r t i m e a n d jij n s O c i a ik t i m e . C O m p e n s a t i O n f O r O v e r t i m e met wie i ik ik t a k e p r e c e d e n c e O v e r c O m p e n s a t i O n f O r met wie O r k i n g jij n sO c i a ik t i m e i f t h i s c h e c k b O x i s t i c k e d . < / ik i > < ik i > < s t r O n g > EEN ik ik O met wie O v e r r i d e O n O v e r ik a p p i n g s h i f t s < / s tr O n g > : Q jij i n ja x g e n e r a t e s a met wie a r n i n g i f a s h i f t i s s c h e d jij ik e d t h a t i n v O ik v e s O v e r ik a p p i n g t i m e s f O r a n e m p ik O ja e e . B ja c h e c k i n g t h i s b O x ja O jij c a n c O n t i n jij e s c h e d jij ik i n g , i n s p i t e O f t h i s met wie a r n i n g . < / ik i > < ik i >< s t r O n g > F i r s t d a ja O f t h e met wie e e k < / s t r O n g > : S p e c i f ja t h e f i r s t d a ja i n a 7 - d a ja p e r i O d . T h i s p e r i O d i s s p e c i f i e d s O t h a t Q jij i n ja x c a n m O n i t O r met wie i t h i n met wie h i c h 7 - d a ja p e r i O d t h e met wie e e k ik ja r e s t q jij O t a i s a c h i e v ed . < / ik i > < ik i > < s t r O n g > u T t h r e s h O ik d < / s t r O n g > : S O m e c O ik ik e c t i v e a g r e e m e n t s s t a t e e m p ik O ja e e s m jij s t met wie O r ka c e r t a i n n jij m b e r O f h O jij r s p e r met wie e e k O r c a ik c jij ik a t i O n p e r i O d f O r e m p ik O ja e e s t O b e e n t i t ik e d t O jij n s O c i aik t i m e c O m p e n s a t i O n . T h i s c O m p e n s a t i O n met wie i ik ik i n t h a t c a s e b e b a s e d O n t h e r e ik e v a n t jij n s O c i a ik t i m ep e r i O d s . u n s O c i a ik t i m e c O m p e n s a t i O n met wie i ik ik b e g e n e r a t e d O n ik ja met wie h e n t h e s p e c i f i e d t i m e ik i m i t i s r e a ch e d . W h e n t h e t i m e ik i m i t i s r e a c h e d , s a i d c O m p e n s a t i O n met wie i ik ik a ik s O a p p ik ja r e t r O s p e c t i v e ik ja t O t h e met wie hO ik e p e r i O d . < / ik i > < ik i > < s t r O n g > D jij r i n g d a ja s / M a x i m jij m d a ja s / W i t h O v e r h O jij r s < / s t r O n g > : T h e s e t h r e e f i e ikd s a r e jij s e d i n c O n j jij n c t i O n met wie i t h e a c h O t h e r a r e O n ik ja r e ik e v a n t f O r a f e met wie c O ik ik e c t i v e a g r e e m e n t s . l n t h e s e c O ik ik e c t i v e a g r e e m e n t s , t h e r e & # 3 9 ; s a r jij ik e s a ja i n g t h a t d jij r i n g a p a r t i c jij ik a r p e r i O d , t h e r e & #3 9 ; s a ik i m i t t O t h e a m O jij n t O f d a ja s d jij r i n g met wie h i c h t h e e m p ik O ja e e m a ja met wie O r k s h i f t s e x c e e d i n g a n jij m b e rO f h O jij r s . EEN s a n e x a m p ik e , t h e r jij ik e c O jij ik d s a ja t h a t d jij r i n g a t i m e p e r i O d O f 1 0 d a ja s , a m a x i m jij m O f 3 d a ja s met wie O r k e d b ja t h e e m p ik O ja e e m a ja c O n t a i n s h i f t s met wie i t h O v e r 1 0 h O jij r s . EEN met wie a r n i n g i s g e n e r a t e d i n Q jiji n ja x i f t h e r jij ik e s p e c i f i e d i n t h e s e t h r e e f i e ik d s i s b r O k e n . < / ik i > < ik i > < s t r O n g > u s e s p e c i a ik X a n d V d a ja s ik O g i c < / s t r O n g > : X a n d V d a ja s a p p ik i e s t O t h e F i n n i s h met wie O r k f O r c e a n d i s p r i m a r i ik ja jij s e d f O r t he h O t e ik a n d r e s t a jij r a n t i n d jij s t r i e s . S i m p ik ja p jij t , i f a n e m p ik O ja e e h a s met wie O r k e d a t ik e a s t 5 d a ja s i n O n emet wie e e k , t h e e m p ik O ja e e e a r n s 2 d a ja s O f f - t h e s e a r e c a ik ik e d X a n d Y d a ja s . T O s e t jij p t h e ik O g i c , ja O jij c an : < jij ik > < ik i > EEN c t i v a t e f r O m a g r e e m e n t t e m p ik a t e jij n d e r < e m > W O r k i n g h O jij r s a n d p e r i O d s < / e m > c h O O s e < e m >u s e X a n d V d a ja s ik O g i c < / e m > . < / ik i > < ik i > C r e a t e s h i f t t ja p e s f O r X a n d V d a ja . T h e s h i f t s h O jij ik d n O t cO jij n t a s s c h e d jij ik e d O r met wie O r k e d h O jij r s a n d i t s h O jij ik d b e m a r k e d a s a f r e e d a ja s h i f t . < / ik i > < ik i > C h O O s e <e m > S h i f t s < / e m > i n < e m > u n i t s e t t i n g s < / e m > , a n d jij n d e r < e m > EEN d v a n c e d jij n i t s e t t i n g s < / e m > i n s h i f t c hO O s e t h e c O r r e s p O n d i n g s h i f t t ja p e s t O b e jij s e d . < / ik i > < / jij ik > < / ik i > < ik i > < s t r O n g > M i n i m jij m s h i f t ik e n g t h < /s t r O n g > : C ik i c k & # 3 4 ; EEN d d & # 3 4 ; t O a d d a n ja r jij ik e s O n m i n i m jij m s h i f t ik e n g t h f O r met wie h i c h a n e m p ik O ja e e c a n b e s c h e d jij ik e d . EEN n e x a m p ik e met wie O jij ik d b e t h a t t h e s h i f t m jij s t b e a t ik e a s t 6 h O jij r s i f t h e s h i f t s t a r t s an ja t i m e b e t met wie e e n 1 9 : 0 0 a n d 0 3 : 0 0 . < / ik i > < / jij ik > < h 5 > R jij ik e s f O r b r e a k s < / h 5 > < p > Y O jij c a n c O n f i g jij r e s p e c i f i c b r e a k r jij ik e s i n t h e R jij ik e s f O r b r e a k s s jij b s e c t i O n : < / p > < f i g jij r e > < i m g s r c = " h t t p s : / / f i ik e s . h e ik p d O c s . i O/ B b Q N T E s n C h / a r t i c ik e s / p 1 v h 2 jij g d met wie e / 1 5 9 3 0 7 2 7 2 4 8 1 8 / i m a g e . p n g " / > < / f i g jij r e > < jij ik > < ik i > < s t r O n g > C a ik c jij ik a t e b re a k s a s met wie O r k i n g t i m e < / s t r O n g > : u s e d t h i s i f ja O jij a p p ik ja m e a ik b r e a k s ( p a i d ik jij n c h b r e a k s ) i n t h e met wie O rk p ik a c e . T h i s b O x m jij s t b e t i c k e d . < / ik i > < ik i > < s t r O n g > M a x i m jij m met wie O r k h O jij r s met wie / O b r e a k s ( h ) < / s t r O n g > : EEN ikik O met wie s ja O jij t O i n d i c a t e t h e m a x i m jij m n jij m b e r O f met wie O r k h O jij r s a ik ik O met wie e d met wie i t h O jij t b r e a k s . < / ik i > < ik i > < s t r O n g > Mi n i m jij m b r e a k ( m i n jij t e s ) / M a x i m jij m b r e a k ( m i n jij t e s ) < / s t r O n g > : EEN ik ik O met wie s ja O jij t O i n d i c a t e t h e ik e n g t h O f th e s h O r t e s t a n d ik O n g e s t b r e a k . EEN met wie a r n i n g i s g e n e r a t e d i f ja O jij s t a f f a s h i f t met wie i t h a b r e a k t i m e t h at i s s h O r t e r O r ik O n g e r t h a n t h e m i n i m jij m O r m a x i m jij m . < / ik i > < ik i > < s t r O n g > S c h e d jij ik e c h a n g e s < / s t r O n g > :L O c k s c h e d jij ik e f O r c h a n g e s : S e t t h e d jij r a t i O n O f t h e s c h e d jij ik e ik O c k i n m O n t h s , met wie e e k s , O r d a ja s . T h i s met wie i ik ik t r i g g e r a met wie a r n i n g i f ja O jij t r ja t O s c h e d jij ik e a n e m p ik O ja e e met wie i t h i n t h i s p e r i O d < / ik i > < / jij ik > < h 4 > EEN v a iik a b i ik i t ja < / h 4 > < p > T h e a d m i n g e n e r a ik ik ja c O n f i g jij r e s t h a t e m p ik O ja e e s a v a i ik a b ik e f O r s c h e d jij ik i n g e v e r ja met wie ee k , 7 d a ja s p e r met wie e e k . EEN t a n i n d i v i d jij a ik ik e v e ik , ja O jij c a n t h e n s p e c i f ja a v a i ik a b i ik i t ja m O r e p r e c i s e ik ja . Th i s i s c O n v e n i e n t i f ja O jij h a v e , f O r i n s t a n c e , m i n O r s , met wie h O a r e n O t a ik ik O met wie e d b ja ik a met wie t O met wie O r k a t n i g h t, O r i f ja O jij h a v e a n e m p ik O ja e e met wie h O i s a v a i ik a b ik e f O r met wie O r k O n ik ja O n c e r t a i n d a ja s O f t h e met wie e e k . < / p > < d iv c ik a s s = " n O t e - c a ik ik O jij t " > EEN ik ik e m p ik O ja e e s t O b e s c h e d jij ik e d i n Q jij i n ja x m jij s t h a v e a v a i ik a b i ik i t ja c O m p ik e t e di n t h e i r a g r e e m e n t . O t h e r met wie i s e , Q jij i n ja x met wie i ik ik g e n e r a t e a met wie a r n i n g t h a t t h e e m p ik O ja e e i s n O t a v a i ik a b ik e. C h e c k a v a i ik a b i ik i t ja & # 3 4 ; i s c h e c k e d b ja d e f a jij ik t i n a g r e e m e n t t e m p ik a t e s . l f t h e b O x i s jij n c h e c k e d, Q jij i n ja x met wie i ik ik O n ik ja v e r i f ja met wie h e t h e r t h e e m p ik O ja e e h a s a n ja a p p r O v e d h O ik i d a ja s O r O t h e r t ja p e s O f ik e a v e d jij r i n g t h e p e r i O d . < / d i v > < p > C ik i c k O n t h e e d i t i c O n f O r t h e d a ja O f t h e met wie e e k ja O jij met wie a n t t O t O e n t e r d a ja - s p e c i f i c a v a i ik a b i ik i t ja r jij ik e s : < / p > < f i g jij r e > < i m g s r c = " h t t p s : / / f i ik e s . h e ik p d O c s . i O / B b Q N T E s n C h / a r ti c ik e s / p 1 v h 2 jij g d met wie e / 1 5 9 3 0 7 2 8 1 8 6 4 6 / i m a g e . p n g " / > < / f i g jij r e > < d i v c ik a s s = " n O t e - c a ik ik O jij t " > P ik e a s e n O t e t h a tt h e m a x i m jij m a v a i ik a b i ik i t ja p a t t e r n met wie e e k n jij m b e r i s 6 . < / d i v > < f i g jij r e > < i m g s r c = " h t t p s : / / f i ik e s . h e ik p d O cs . i O / B b Q N T E s n C h / a r t i c ik e s / p 1 v h 2 jij g d met wie e / 1 6 1 6 0 6 3 9 3 5 0 4 5 / i m a g e . p n g " / > < / f i g jij r e > < p > < / p > < / b O d ja >

How did we do?