Agreement templates - Rules for hours

Updated 3 months ago by Daniel Sjögren

Met behulp van het onderdeel Regels voor uren kunt u verschillende soorten regels configureren die van toepassing zijn op werknemers. De regels die zijn ingesteld, helpen dan tijdens het plannen en Quinyx zal waarschuwingen genereren wanneer de regels worden overtreden.

Regels voor werktijd

U kunt regels voor werktijd opstellen die van toepassing zijn op werknemers. De regels die u instelt, helpen dan bij het plannen. Quinyx genereert waarschuwingen wanneer de regels worden overtreden.

 • Max. uren / dag : het maximale aantal uren dat de werknemer per dag mag worden ingeroosterd, voordat Quinyx een waarschuwing geeft.
 • Per week : in dit geval hebben we gespecificeerd dat de geplande tijd per week maximaal 48 uur mag bedragen.
 • Min. rust : de minimale rustperiode, dagelijkse rust, is in het voorbeeld op 11 uur ingesteld. Het vakje aan de rechterkant geeft aan of de rustperiode voorbij het dagelijkse pauze kan gaan (in dat geval is het vakje aangevinkt) of dat de totale rustperiode moet binnen de vooraf ingestelde periode van 24 uur vallen (in welk geval het vakje niet is aangevinkt). In het laatste geval (met het vakje niet aangevinkt), is er geen behoefte aan 11 uur rust tussen de diensten, maar de rustperiode kan op elk moment tijdens de 24-uurs periode, maar niet langer dan de dagelijkse pauze.
 • Minimumuren / week : de minimumlimiet voor het aantal geplande uren per week.
 • Vrije dagen : het minimum aantal aaneengesloten dagen waarop de werknemer recht heeft na de maximale periode die in het bovenstaande veld is aangegeven.
 • Max. dagen : het maximum aantal opeenvolgende dagen dat voor dezelfde werknemer kan worden ingepland. Quinyx genereert een waarschuwing als de medewerker voor meer dan deze opeenvolgende dagen is ingeroosterd.
 • Minimumrust / week : net als bij dagelijkse rust, kunt u aangeven hoeveel uur ononderbroken wekelijkse rust de werknemer moet hebben. Bijv. 35 uur. Quinyx zal in dit geval ook een waarschuwing genereren als het minimale wekelijkse rustquotum niet wordt gehaald.
 • plannen : als het overeenkomstsjabloon betrekking heeft op mensen die in een eenheid werken die bijvoorbeeld voor elke officiële feestdag sluit, zoals een hoofdkantoor, kan dit vakje worden uitgeschakeld. U krijgt dan een waarschuwing om te proberen werknemers plannen voor dagen die als feestdagen in Quinyx zijn ingevoerd.
 • Dagelijks aanbreken van de dag : dit verwijst naar de tijd voor het dagelijkse aanbreken van de dag. Deze waarde die hier wordt ingesteld, heeft invloed op de min. Dagelijkse rust, min. Wekelijkse rust, max. Uren per dag en max. Uren per week.
 • Minimumtarief weekenden / jaar : dit veld kan worden gebruikt als de werknemer recht heeft op een bepaald aantal vrije weekenden per jaar.
 • Geavanceerde tijdregels : als dit selectievakje, dat voornamelijk in Denemarken wordt gebruikt, is aangevinkt, zal Quinyx waarschuwingen genereren als de volgende geavanceerde tijdregels niet worden nageleefd:
  • Maximaal 96 geplande uren per 2 weken.
  • Minimaal 4 vrije dagen gedurende een periode van 14 dagen.
  • Er moeten om de week minstens 2 aaneengesloten vrije dagen zijn.
  • Minimaal 5 vrije weekenden in de afgelopen 3 maanden.
  • Minimaal 1 weekend vrij per rekenperiode.
 • OT heft UT op : volgens de meeste collectieve overeenkomsten kan een bepaald uur dat een werknemer heeft gewerkt geen aanleiding geven tot compensatie voor zowel overwerk als niet-sociale tijd. Compensatie voor overwerk heeft voorrang op compensatie voor werken asociale tijd als dit selectievakje is aangevinkt.
 • Sta overschrijving toe bij overlappende ploegen : Quinyx genereert een waarschuwing als een ploeg is gepland met overlappende tijden voor een werknemer. Door dit vakje aan te vinken kunt u ondanks deze waarschuwing doorgaan met plannen.
 • Eerste dag van de week : specificeer de eerste dag in een periode van zeven dagen. Deze periode is gespecificeerd zodat Quinyx kan monitoren binnen welke periode van 7 dagen het wekelijkse rustquotum wordt bereikt.
 • UT-drempel : in sommige collectieve overeenkomsten staat dat werknemers een bepaald aantal uren per week of berekeningsperiode moeten werken om recht te hebben op een asociale tijdcompensatie. Deze vergoeding wordt in dat geval gebaseerd op de relevante niet-sociale perioden. Compensatie voor onsociale tijd wordt alleen gegenereerd wanneer de opgegeven tijdslimiet is bereikt. Bij het bereiken van de termijn geldt deze vergoeding ook met terugwerkende kracht voor de gehele periode.
 • Tijdens dagen / Maximum aantal dagen / Met meer dan uren : deze drie velden worden in combinatie met elkaar gebruikt en zijn alleen relevant voor enkele collectieve overeenkomsten. In deze collectieve overeenkomsten staat een regel die zegt dat tijdens een bepaalde periode er is een limiet aan het aantal dagen dat de werknemer in ploegendienst mag werken die langer is dan een aantal uren. Als voorbeeld zou de regel kunnen stellen dat gedurende een periode van 10 dagen maximaal 3 werkdagen van de werknemer ploegen mogen bevatten met meer dan 10 uur. Er wordt een waarschuwing gegenereerd in Quinyx als de regel die in deze drie velden is opgegeven, wordt overtreden.
 • Gebruik speciale logica voor X- en V-dagen : Gebruik speciale X en V dagen logica: X- en V-dagen is van toepassing op de Finse beroepsbevolking en wordt vooral gebruikt voor de hotel- en restaurantsector. Eenvoudig gezegd: als een werknemer minstens 5 dagen in een week heeft gewerkt, verdient de werknemer 2 vrije dagen - deze worden X- en Y-dagen genoemd. Om de logica in te stellen, kunt u:
  • Activeer vanuit overeenkomst sjabloon onder Werktijden en periodes kies Gebruik X en V dagen logica.
  • Maak verschuivingstypes aan voor X en V dag. De verschuiving mag niet meetellen als ingeroosterde of gewerkte uren en moet worden gemarkeerd als een vrije dag verschuiving.
  • Kies Shifts in Unit settings, en onder Advanced unit settings in shift kies de corresponderende shift types die gebruikt moeten worden.
 • Minimale ploegendienst : klik op "Toevoegen" om regels toe te voegen voor de minimale ploegendienst waarvoor een werknemer kan worden ingepland. Een voorbeeld zou zijn dat de dienst minimaal 6 uur moet duren als de dienst begint tussen 19:00 en 03:00 uur.

Regels voor pauzes

U kunt specifieke pauzeregels configureren in de subsectie Regels voor pauzes:

 • Bereken pauzes als werktijd : Gebruikt dit als u maaltijdpauzes (betaalde lunchpauzes) toepast op de werkplek. Dit vakje moet worden aangevinkt.
 • Maximale werkuren zonder pauzes (u) : hiermee kunt u het maximale aantal toegestane werkuren zonder pauzes aangeven.
 • Minimale pauze (minuten) / Maximale pauze (minuten) : hiermee kunt u de lengte van de kortste en langste pauze aangeven. Er wordt een waarschuwing gegenereerd als u een ploeg bezet met een pauzetijd die korter of langer is dan het minimum of maximum.
 • Schemawijzigingen : schema vergrendelen voor wijzigingen: stel de duur van de schemavergrendeling in maanden, weken of dagen in. Dit geeft een waarschuwing als u binnen deze periode probeert een medewerker in te plannen

Beschikbaarheid

De beheerder configureert over het algemeen dat werknemers elke week, 7 dagen per week beschikbaar zijn voor planning. Op individueel niveau kunt u de beschikbaarheid dan nauwkeuriger specificeren. Handig als u bijvoorbeeld minderjarigen heeft die niet mogen wet om 's nachts te werken, of als u een werknemer heeft die alleen op bepaalde dagen van de week beschikbaar is voor werk.

Alle werknemers die in Quinyx moeten worden ingepland, moeten de beschikbaarheid hebben ingevuld in hun overeenkomst. Anders zal Quinyx een waarschuwing genereren dat de medewerker niet beschikbaar is. Beschikbaarheid controleren "is standaard aangevinkt in overeenkomstsjablonen. Als het vakje niet is aangevinkt, zal Quinyx alleen verifiëren of de werknemer tijdens de periode goedgekeurde vakantiedagen of andere soorten verlof heeft.

Klik op het bewerkingspictogram voor de dag van de week waarop u dagspecifieke beschikbaarheidsregels wilt invoeren.

Houd er rekening mee dat het maximale beschikbaarheidspatroon weeknummer 6 is.


How did we do?