Frontline Portal - Maak een map aan

Updated by Leigh Hutchens

Vanaf de bestanden startpagina kunt u alle bestaande bestanden en mappen zien.

  1. Navigeer naar het gedeelte van uw bestanden waar u een nieuwe map wilt toevoegen
  2. Klik op het + icoon in de linkerbovenhoek.

  1. Kies Map.

  1. Geef uw nieuwe map een naam (u kunt uw map later hernoemen).

Als u ervoor kiest om het bestand/de map privé te maken, is dit met personen, niet met winkels.

Bij het maken van uw map kunt u ook een omslagafbeelding toevoegen, een beschrijving geven, deze toewijzen aan een categorie en eventuele tags toevoegen die u ermee wilt associëren.

De map wordt toegevoegd aan het dashboard van de bestanden of aan de door u gekozen map en is beschikbaar voor alle gebruikers die toegang hebben tot de map waar het onder valt. Voor meer informatie over wie bestanden en mappen kan zien, zie Bestandsmachtigingen.

U kunt een map toevoegen, zelfs als u zich niet in een andere map bevindt in uw Frontline Portal Drive. Deze mappen worden toegevoegd aan het hoogste niveau van uw Frontline Portal Drive en kunnen later worden georganiseerd.


How did we do?